Dokument & lagar (17 träffar)

Proposition 2013/14:243

Regeringens proposition 2013/14:243 Lagvalsregler på civilrättens område Rom I- Prop. och Rom II-förordningarna 2013/14:243 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Elisabeth Svantesson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll EU har antagit


Utskottsberedning: 2014/15:CU5
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 7 bifall, 7 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:243 (pdf, 1520 kB)

Proposition 2013/14:242

Regeringens proposition 2013/14:242 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk Prop. avtalsförlängning 2013/14:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Elisabeth Svantesson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det är vanligt att


Utskottsberedning: 2014/15:CU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:242 (pdf, 268 kB)

Proposition 2013/14:239

EU:s tåg-fartygs- och busspassagerarförordningar tillsyn och sanktioner Regeringens proposition 2013/14:239 EU:s tåg-fartygs- och Prop. busspassagerarförordningar 2013/14:239 tillsyn och sanktioner Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask


Utskottsberedning: 2014/15:CU3
Riksdagsbeslut (20 förslag): , 10 bifall, 10 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:239 (pdf, 2379 kB)

Proposition 2013/14:236

Regeringens proposition 2013/14:236 Elektronisk ansökan om lantmäteriförrättning Prop. 2013/14:236 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2014 Jan Björklund Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att det ska bli möjligt att


Utskottsberedning: 2014/15:CU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation

Proposition 2013/14:236 (pdf, 385 kB)

Proposition 2013/14:48

Regeringens proposition 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat Prop. och förhandsanmälan av partier i val 2013/14:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns ett


Utskottsberedning: KU 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:48 (pdf, 857 kB)

Proposition 1997/98:136

Regeringens proposition 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Prop. 1997/98:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram riktlinjerna


Utskottsberedning: ----1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1997/98:116

Regeringens proposition 1997/98:116 Staten och trossamfunden bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund Prop. 1997/98:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 12 mars 1998 Thage G Peterson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1997/98:KU20
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1997/98:107

Regeringens proposition 1997/98:107 En ny Europadomstol Prop. 1997/98:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 mars 1998 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen har godkänt tilläggsprotokoll nr 11 till den europeiska


Utskottsberedning: ----1997/98:KU24
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:77

Regeringens proposition 1997/98:77 Närradio m.m. Prop. 1997/98:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 februari 1998 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att rätten att sända närradio vidgas till en större


Utskottsberedning: --1997/98:KU28
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:52

Regeringens proposition 1997/98:52 Förvaltningen av kommunala pensionsmedel Prop. 1997/98:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 1997 Göran Persson Jörgen Andersson Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny bestämmelse i


Utskottsberedning: -1997/98:KU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:49

Regeringens proposition 1997/98:49 Staten och trossamfunden grundlagsfrågor Prop. 1997/98:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 1997 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa grundlagsändringar


Utskottsberedning: --1997/98:KU20
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:44

Regeringens proposition 1997/98:44 Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997 Laila Freivalds Pierre Schori Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en personuppgiftslag. Lagen ersätter den nuvarande


Utskottsberedning: ------1997/98:KU18
Riksdagsbeslut (11 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:43

Regeringens proposition 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrund- lagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m. Prop. 1997/98:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 1997 Laila Freivalds Pierre Schori Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: --1997/98:KU19
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1997/98:40

Regeringens proposition 1997/98:40 Riksbankens ställning Prop. 1997/98:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 november 1997 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att Riksbanken skall ha ansvaret


Utskottsberedning: --1997/98:KU15
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1997/98:34

Regeringens proposition 1997/98:34 Standarder för sändning av TV-signaler, m.m. Prop. 1997/98:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 1997 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till en ny lag


Utskottsberedning: -1997/98:KU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:8

Regeringens proposition 1997/98:8 Kyrkomötets sammanträden Prop. 1997/98:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I skrivelsen föreslås ändringar i 29 kap. kyrkolagen 1992:300 för


Utskottsberedning: -1997/98:KU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan, ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m. Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:AU1 1997/98:AU2 1997/98:BoU1 1997/98:FiU1 1997/98:FiU11 1997/98:FiU2 1997/98:FiU3 1997/98:FiU4 1997/98:FiU5 1997/98:FöU1 1997/98:JoU1 1997/98:JoU2 1997/98:JuU1 1997/98:KrU1 1997/98:KU1 1997/98:LU5 1997/98:NU1 1997/98:NU16 1997/98:NU2 1997/98:SfU1 1997/98:SfU2 1997/98:SkU1 1997/98:SoU1 1997/98:TU1 1997/98:TU5 1997/98:UbU1 1997/98:UbU2 1997/98:UbU7 1997/98:UU1 1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (898 förslag): , , 452 saknar beslutsinformation