Dokument & lagar (31 träffar)

Proposition 2013/14:238

Regeringens proposition 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för Prop. EU-budgetens finansiering 2013/14:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vid Europeiska rådets


Utskottsberedning: 2014/15:FiU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:238 (pdf, 1776 kB)

Proposition 2013/14:48

Regeringens proposition 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat Prop. och förhandsanmälan av partier i val 2013/14:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns ett


Utskottsberedning: KU 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:48 (pdf, 857 kB)

Proposition 1997/98:170

Regeringens proposition 1997/98:170 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Prop. 1997/98:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen


Utskottsberedning: --1997/98:FiU30

Proposition 1997/98:164

Regeringens proposition 1997/98:164 Ändringar i lagen 1988:1385 om Sveriges riksbank Prop. 1997/98:164 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I november 1997 överlämnade regeringen till

Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:162

Regeringens proposition 1997/98:162 Höjning av Sveriges kvot i Internationella valutafonden, m.m. Prop. 1997/98:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att regeringen


Utskottsberedning: ---1997/98:FiU30

Proposition 1997/98:160

Kontoföring av finansiella instrument och kostnadsinformation till fondandelsägare Regeringens proposition 1997/98:160 Kontoföring av finansiella instrument och Prop. kostnadsinformation till fondandelsägare 1997/98:160 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 RAN 0ERSSON


Utskottsberedning: -------------------1997/98:FiU30
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:160 (pdf, 659 kB)

Proposition 1997/98:154

Regeringens proposition 1997/98:154 Förvaltningen av statsskulden Prop. 1997/98:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås förändringar i lagen 1988:1387 om statens


Utskottsberedning: ----1997/98:FiU29
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:153

Regeringens proposition 1997/98:153 Vissa kommunala frågor Prop. 1997/98:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 1998 Göran Persson Jörgen Andersson Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen 1995:1518 om mervärdesskattekonton


Utskottsberedning: ---1997/98:FiU28
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:150

Regeringens proposition 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, en offensiv för uthållig tillväxt och ökad sysselsättning, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 1998, skattefrågor, kommunernas ekonomi, m.m. Regeringens proposition 1997/98:150 1998 års


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
Riksdagsbeslut (122 förslag): , , 61 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 90

Proposition 1997/98:144

Regeringens proposition 1997/98:144 Förlängd mandattid för huvudmän i sparbank m.m. Prop. 1997/98:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i sparbankslagen


Utskottsberedning: -1997/98:FiU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:141

Regeringens proposition 1997/98:141 Utländska försäkringsgivare med verksamhet i Sverige Prop. 1997/98:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om utländska


Utskottsberedning: ----------1997/98:FiU22
Riksdagsbeslut (20 förslag): , , 10 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:137

Regeringens proposition 1997/98:137 Förvaltning av statens fastigheter och statliga myndigheters lokalförsörjning, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen gör regeringen


Utskottsberedning: ----1997/98:FiU25
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:136

Regeringens proposition 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Prop. 1997/98:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram riktlinjerna


Utskottsberedning: ----1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1997/98:133

Regeringens proposition 1997/98:133 Beskattning av personaloptioner Prop. 1997/98:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 1998 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en förmån som någon har fått på


Utskottsberedning: --1997/98:FiU20 1997/98:SkU26
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:129

Regeringens proposition 1997/98:129 Ändringar i lagen 1980:1097 om Svenska skeppshypotekskassan Prop. 1997/98:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Anders Sundström Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1997/98:FiU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:116

Regeringens proposition 1997/98:116 Staten och trossamfunden bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund Prop. 1997/98:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 12 mars 1998 Thage G Peterson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1997/98:KU20
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1997/98:107

Regeringens proposition 1997/98:107 En ny Europadomstol Prop. 1997/98:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 mars 1998 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen har godkänt tilläggsprotokoll nr 11 till den europeiska


Utskottsberedning: ----1997/98:KU24
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:77

Regeringens proposition 1997/98:77 Närradio m.m. Prop. 1997/98:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 februari 1998 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att rätten att sända närradio vidgas till en större


Utskottsberedning: --1997/98:KU28
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:71

Regeringens proposition 1997/98:71 Förstärkt tillsyn över börser Prop. 1997/98:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 januari 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås åtgärder som syftar till att stärka


Utskottsberedning: ------1997/98:FiU21
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:54

Regeringens proposition 1997/98:54 Vissa ändringar i lagstiftningen om genomförande av EG:s försäkringsdirektiv Prop. 1997/98:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 januari 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ---1997/98:FiU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Paginering