Dokument & lagar (21 träffar)

Proposition 2013/14:238

Regeringens proposition 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för Prop. EU-budgetens finansiering 2013/14:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vid Europeiska rådets


Utskottsberedning: 2014/15:FiU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:238 (pdf, 1776 kB)

Proposition 2013/14:48

Regeringens proposition 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat Prop. och förhandsanmälan av partier i val 2013/14:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns ett


Utskottsberedning: KU 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:48 (pdf, 857 kB)

Proposition 1999/2000:145

Regeringens proposition 1999/2000:145 Penningtvätt och betalningsöverföring Prop. 1999/2000:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det har under senare tid uppmärksammats att det finns


Utskottsberedning: -2000/01:JuU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:131

Regeringens proposition 1999/2000:131 Överföring av registeransvaret för banker och försäkringsbolag från Finansinspektionen till Patent- och registreringsverket Prop. 1999/2000:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet


Utskottsberedning: -2000/01:FiU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:128

Regeringens proposition 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Prop. 1999/2000:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att upphandlande


Utskottsberedning: -2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:115

Regeringens proposition 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Prop. 1999/2000:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i kommunallagen


Utskottsberedning: -2000/01:FiU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:107

Regeringens proposition 1999/2000:107 Avgifterna för insättningsgarantin och investerar- skyddet m.m. Prop. 1999/2000:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen görs en genomgång


Utskottsberedning: -2000/01:FiU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:101

Regeringens proposition 1999/2000:101 Åtgärder mot viss sparkasseverksamhet Prop. 1999/2000:101 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 april 2000 Ingela Thalén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom bestämmelser i bankrörelselagen och lagen


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:100

Regeringens proposition 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 2000, skattefrågor, kommunernas ekonomi m.m. Regeringens proposition 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna


Utskottsberedning: ----------------------------------------------1999/2000:FiU20 1999/2000:FiU27
Riksdagsbeslut (88 förslag): , , 46 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 72

Proposition 1999/2000:99

Regeringens proposition 1999/2000:99 Gruppbaserade försäkringsrörelseregler Prop. 1999/2000:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nya gruppbaserade rörelseregler


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:94

Regeringens proposition 1999/2000:94 Moderniserade kapitaltäckningsregler m.m. Prop. 1999/2000:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2000 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor om


Utskottsberedning: -1999/2000:FiU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:55

Regeringens proposition 1999/2000:55 Kommersiell lokalradio Prop. 1999/2000:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 februari 2000 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nya villkor för den kommersiella lokalradion


Utskottsberedning: -1999/2000:KU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:50

Regeringens proposition 1999/2000:50 Ansvaret för fastställande av diskontot m.m. Prop. 1999/2000:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 februari 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Sveriges riksbank

2000-01-01

Proposition 1999/2000:49

Regeringens proposition 1999/2000:49 Utökat skydd för kodade tjänster Prop. 1999/2000:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs det fram förslag till en ny lag


Utskottsberedning: -1999/2000:KU16
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:46

Regeringens proposition 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet Prop. 1999/2000:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 2000. Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en omorganisation


Utskottsberedning: --1999/2000:FiU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1999/2000:36

Regeringens proposition 1999/2000:36 Ändringar i lagarna om insättningsgaranti och investerarskydd m.m. Prop. 1999/2000:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1999 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ---1999/2000:FiU14
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:35

Regeringens proposition 1999/2000:35 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen Prop. 1999/2000:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1999 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Under senare tid har det uppmärksammats att


Utskottsberedning: -1999/2000:KU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:18

1999/2000:18 Regeringens proposition Förstärkt skydd för avvecklingen av förpliktelser på finansmarknaden Prop. 1999/2000:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1999. Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ---1999/2000:FiU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:11

Regeringens proposition 1999/2000:11 Personuppgiftslagens överföringsregler Prop. 1999/2000:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1999 Lena Hjelm-Wallén Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att personuppgiftslagens


Utskottsberedning: -1999/2000:KU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:8

Regeringens proposition 1999/2000:8 Yrkesregister m.m. Prop. 1999/2000:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 1999 Lena Hjelm-Wallén Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås lagstiftning som gör det möjligt att fortsätta


Utskottsberedning: --1999/2000:FiU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Paginering