Dokument & lagar (26 träffar)

Proposition 2013/14:256

Regeringens proposition 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Prop. 2013/14:256 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 september 2014 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det


Utskottsberedning: 2014/15:TU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:256 (pdf, 441 kB)

Proposition 2013/14:241

Regeringens proposition 2013/14:241 Tydlig prisuppgift vid taxiresor Prop. 2013/14:241 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till lagändringar


Utskottsberedning: 2014/15:TU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:241 (pdf, 271 kB)

Proposition 2013/14:234

Regeringens proposition 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av Prop. bestämmelserna om cabotagetransport på väg 2013/14:234 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2014 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2014/15:TU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 5

Proposition 2013/14:234 (pdf, 2965 kB)

Proposition 2013/14:48

Regeringens proposition 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat Prop. och förhandsanmälan av partier i val 2013/14:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns ett


Utskottsberedning: KU 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:48 (pdf, 857 kB)

Proposition 1997/98:167

Regeringens proposition 1997/98:167 Ändringar i lagen 1993:599 om radiokommunikation, m.m. Prop. 1997/98:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa


Utskottsberedning: --1997/98:TU15
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:136

Regeringens proposition 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Prop. 1997/98:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram riktlinjerna


Utskottsberedning: ----1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1997/98:128

Regeringens proposition 1997/98:128 Lag om vilotid för sjömän m.m. Prop. 1997/98:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till lag om vilotid för


Utskottsberedning: ---1997/98:TU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:127

Regeringens proposition 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet Prop. 1997/98:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i postlagen, lagen


Utskottsberedning: ------1997/98:TU13
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:126

Regeringens proposition 1997/98:126 Nummerfrågor Prop. 1997/98:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i telelagen i syfte att införa


Utskottsberedning: -1997/98:TU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:124

Regeringens proposition 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. Prop. 1997/98:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ny körkortslag, lag om försöksverk-


Utskottsberedning: ------1997/98:TU11
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:123

Regeringens proposition 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m. Prop. 1997/98:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 februari 1998 Lena Hjelm-Wallén Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -----1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:116

Regeringens proposition 1997/98:116 Staten och trossamfunden bestämmelser om Svenska kyrkan och andra trossamfund Prop. 1997/98:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 12 mars 1998 Thage G Peterson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1997/98:KU20
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1997/98:107

Regeringens proposition 1997/98:107 En ny Europadomstol Prop. 1997/98:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 mars 1998 Lena Hjelm-Wallén Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen har godkänt tilläggsprotokoll nr 11 till den europeiska


Utskottsberedning: ----1997/98:KU24
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:101

Regeringens proposition 1997/98:101 Översyn av förvaltningsprocessen en allmän regel om domstolsprövning av förvaltningsbeslut m.m. Prop. 1997/98:101 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: --1997/98:JuU17 1997/98:TU11
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:77

Regeringens proposition 1997/98:77 Närradio m.m. Prop. 1997/98:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 februari 1998 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att rätten att sända närradio vidgas till en större


Utskottsberedning: --1997/98:KU28
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:63

Regeringens proposition 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning Prop. 1997/98:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 februari 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till en ny yrkestrafiklag


Utskottsberedning: --1997/98:SkU29 1997/98:TU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1997/98:62

Regeringens proposition 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Prop. 1997/98:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Anders Sundström Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till


Utskottsberedning: -------------1997/98:AU11 1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (26 förslag): , , 13 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 96

Proposition 1997/98:56

Regeringens proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Prop. 1997/98:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till riktlinjer


Utskottsberedning: --------------------1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (40 förslag): , , 20 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 52

Proposition 1997/98:52

Regeringens proposition 1997/98:52 Förvaltningen av kommunala pensionsmedel Prop. 1997/98:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 1997 Göran Persson Jörgen Andersson Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny bestämmelse i


Utskottsberedning: -1997/98:KU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:49

Regeringens proposition 1997/98:49 Staten och trossamfunden grundlagsfrågor Prop. 1997/98:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 1997 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa grundlagsändringar


Utskottsberedning: --1997/98:KU20
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Paginering