Dokument & lagar (7 träffar)

Motion 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val S2272 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändrade valkretsar ska gälla


Utskottsberedning: 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2013/14:K6 av Jörgen Hellman m.fl. (S) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:6 av Jörgen Hellman och Kenneth G Forslund (S)

Motion till riksdagen 2013/14:K6 avJörgen Hellman och Kenneth G Forslund S med anledning av prop. 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val konvertering pågår


Utskottsberedning: 2014/15:KU2

Proposition 2013/14:48

Regeringens proposition 2013/14:48 Proportionell fördelning av mandat Prop. och förhandsanmälan av partier i val 2013/14:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns ett


Utskottsberedning: KU 2014/15:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 3

Proposition 2013/14:48 (pdf, 857 kB)

Proposition 2001/02:100

2002 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till


Utskottsberedning: -2001/02:FiU20 2001/02:FiU21 2001/02:KU37
Riksdagsbeslut (27 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 2001/02:100 (pdf, 1172 kB)

Motion 2001/02:Kr419 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr419 av Ana Maria Narti m.fl. fp Kultur med mångfald och kvalitet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 18 2 Förslag till riksdagsbeslut 20 3 Inledning 23 4 Liberal kulturpolitik 23 5 Frihet, mångfald, kvalitet 23 6 Finansiering från flera håll 24 7 Kunskap och kultur som


Utskottsberedning: 2001/02:AU5 2001/02:KrU1 2001/02:KrU11 2001/02:KrU12 2001/02:KrU13 2001/02:KrU14 2001/02:KrU15 2001/02:KrU17 2001/02:KrU18 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:KU31 2001/02:LU17 2001/02:SkU18 2001/02:SkU21
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:Ju450 av Johan Pehrson och Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Ju450 av Johan Pehrson och Helena Bargholtz fp Värn för rättssamhället Sammanfattning Få saker är så fundamentala för civilisationen som en fungerande rättsstat. I motionen Värna rättssamhället behandlar Folkpartiet liberalerna bl.a. polisfrågorna, våld mot kvinnor och barn, rättsväsendets


Utskottsberedning: 2001/02:JuU1 2001/02:JuU10 2001/02:JuU11 2001/02:JuU13 2001/02:JuU7 2001/02:JuU9 2001/02:KU13 2001/02:KU15 2001/02:LU10 2001/02:LU8 2001/02:SoU15
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2001/02:A211 av Maria Larsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:A211 av Maria Larsson m.fl. kd Jämställdhet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 27 2 Förslag till riksdagsbeslut 28 3 Inledning 31 4 Delad makt och delat inflytande 32 4.1 Lika möjligheter för fritidsintressen 33 5 Lika möjligheter till försörjning och arbete 34 5.1 Att


Utskottsberedning: 2001/02:AU3 2001/02:AU5 2001/02:AU6 2001/02:FiU27 2001/02:JuU10 2001/02:JuU11 2001/02:JuU7 2001/02:KrU9 2001/02:KU24 2001/02:NU13 2001/02:SfU12 2001/02:SfU8 2001/02:SkU14 2001/02:SoU1 2001/02:SoU23 2001/02:UbU2 2001/02:UbU5 2001/02:UbU6
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation