Dokument & lagar (79 221 träffar)

KU-anmälan 2019/20:25 (1060-2019/20) av Tobias Billström (M)

Tobias Billström Riksdagsledamot M 2020-01-17 Dnr 1060-2019/20 Statsministerns och vice statsministerns hantering av ett tillståndsärende S/MP-regeringen drar sig inte för att överpröva domslut på politiska grunder. Sommaren 2019 beslutade regeringen att ta över den rättsliga prövningen av drivmedelsbolaget Preems utbyggnad

2020-01-17

KU-anmälan 2019/20:25 (1060-2019/20) av Tobias Billström (M) (pdf, 77 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:60

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:60 Fredagen den 17 januari Kl. 9.0010.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Sofia Damm KD avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval

2020-01-17

Riksdagens protokoll 2019/20:60 (pdf, 208 kB)

KU-anmälan 2019/20:24 (1051-2019/20) av Ludvig Aspling (SD)

Ludvig Aspling Riksdagsledamot SD 2020-01-16 Dnr 1051-2019/20 Hemställan till konstitutionsutskottet om att granska statsministerns uttalanden om invandringen till Sverige och dess sammansättning Enligt 13 kap. 1 Regeringsformen skall konstitutionsutskottet granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas

2020-01-16

Riksdagens protokoll 2019/20:59

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:59 Torsdagen den 16 januari Kl. 12.0016.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2019/20:241 Till riksdagen Interpellation 2019/20:241 Ojämlikheten i cancervården

2020-01-16

Riksdagens protokoll 2019/20:59 (pdf, 587 kB)

KU-anmälan 2019/20:23 (1036-2019/20) av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard Riksdagsledamot M 2020-01-15 Dnr 1036-2019/20 Granskning av justitie- och migrationsminister Morgan Johanssons uttalande i sociala medier Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har på Twitter den 9 januari 2020 presenterat statistiken för antalet beviljade uppehållstillstånd på grund

2020-01-15

Riksdagens protokoll 2019/20:58

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:58 Onsdagen den 15 januari Kl. 09.0017.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SHerr talman För två veckor sedan gick vi in i ett nytt årtionde. På nyårsafton samlades man runt om i landet och ringde ut det

2020-01-15

Riksdagens protokoll 2019/20:58 (pdf, 851 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:728 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:728 av Hans Wallmark M Nuvarande hållning mot Maduros regim i Venezuela Hans Wallmark har frågat mig om regeringen har för avsikt att se till att Sverige ensamt eller tillsammans med andra inom EU driver linjen att den nuvarande hållningen gentemot

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:728 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:727 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2020/ 00049/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:727 av Lotta Finstorp M Bristen på hantverkare Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder på nationell nivå för att öka antalet sökande till de gymnasiala hantverks-utbildningarna. Jag delar Lotta

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:727 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:726 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:726 av Tobias Andersson SD Regeringens önskan om jämställda främjardelegationer Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen är villiga att vidta för att säkerställa den efterfrågade jämställda representationen i främjandearbetet.

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:726 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:725 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Hallberg Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:725 av Tobias Andersson SD Regeringens feministiska handelspolitik Tobias Andersson har frågat mig vilka åtgärder är regeringen villig att vidta för att säkerställa att framtida handelsavtal som EU tecknar å Sveriges vägnar innehåller jämställdhetsanalyser.

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:725 besvarad av Statsrådet Anna Hallberg (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:724 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP)

Svar på fråga 2019/20:724 av Saila Quicklund M Ödehus på landsbygden Saila Quicklund har frågat mig vilka åtgärder som krävs för att avhjälpa problemen med ödehus på landsbygden och när jag kommer presentera konkreta förslag på lösningar. Boverket har föreslagit ett antal olika åtgärder, flera författningsförslag och lyft

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:724 besvarad av Statsrådet Per Bolund (MP) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:723 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2020/ 000 31 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:723 av Edward Riedl M Tillfällig skattelättnad på bensin och diesel vid oroligheter i Mellanöstern Edward Riedl har frågat mig om jag kan tänka mig att sänka skatten på bensin och diesel ifall oroligheterna i Mellanöstern gör att

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Edward Riedl (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:723 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:721 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/00022/SFÖ Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:721 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M Myndigheters trovärdighet Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att försäkra Sverige och det svenska folket om att det är korrekta fakta som

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:721 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:711 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 05375/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:711 av Jon Thorbjörnson V Svenska adoptioner från Chile Jon Thorbjörnson har frågat mig om regeringen har för avsikt att vidta några åtgärder med anledning av de uppgifter som framkommit om adoptioner från Chile. Jag och regeringen

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Jon Thorbjörnson (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:711 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:710 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M20 19 02259 Kl Miljödepartementet Miljö- och klimatminister n samt vice statsminister n Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:710 av Helena Antoni M En europeisk klimatlag Helena Antoni har frågat mig hur jag ämnar verka för att Sverige ska driva på för en klimatlag på EU-nivå, som nämnt av statsministern i anförandet

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Helena Antoni (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:710 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:707 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 05367 FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:707 av Ulrika Heindorff M Cytodiagnostiker Ulrika Heindorff har frågat mig om jag avser ta några initiativ för att ge cytodiagnostiker en skyddad titel och legitimation. I propositionen Vissa frågor om behörighet för personal

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Ulrika Heindorff (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:707 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:706 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/04341/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:706 av Lars Beckman M Neutralitet när det gäller skatt på vatten och el Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att ta för initiativ med anledning av en vägledande dom från Högsta förvaltningsdomstolen i syfte att förändra lagen

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:706 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:702 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi20 19 04340/BATOT Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:702 av Dennis Dioukarev SD Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Dennis Dioukarev har frågat mig vilka åtgärder regeringen vidtagit för att dels analysera omfattningen och orsakerna bakom de felaktiga utbetalningarna

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:702 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:698 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Svar på fråga 2019/20:698 av Acko Ankarberg Johansson KD Standarder för digital information inom vården Acko Ankarberg Johansson har frågat mig vad regeringen har gjort för att genomföra riksdagens två tillkännagivanden om gemensamma standarder och översyn av patientdatalagen. Staten och Sveriges Kommuner och Regioner

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Acko Ankarberg Johansson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:698 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:696 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S 2019/05365/FST Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:696 av Pia Steensland KD Fusk och överutnyttjande inom assistansersättningen Pia Steensland har frågat mig om regeringen har gjort någon uppföljning och analys av effekten av de lagändringar som alliansregeringen initierade för

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Pia Steensland (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:696 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)