Dokument & lagar (4 822 träffar)

Motion 2019/20:3501 av Arman Teimouri m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3501 av Arman Teimouri m.fl. L med anledning av regeringens skrivelse 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Konkurrensverket att ta fram en åtgärdsplan

2020-02-24

Motion 2019/20:3501 av Arman Teimouri m.fl. (L) (docx, 84 kB) Motion 2019/20:3501 av Arman Teimouri m.fl. (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:3500 av Mats Green m.fl. (M, KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3500 av Mats Green m.fl. M, KD med anledning av Skr. 2019/20:73 Riksrevisionens rapport om Stöd till start av näringsverksamhet långsiktiga effekter och Arbetsförmedlingens arbetssätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen återkommer

2020-02-24

Motion 2019/20:3500 av Mats Green m.fl. (M, KD) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:3500 av Mats Green m.fl. (M, KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2019/20:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2019/20:3499 av Camilla Brodin m.fl. KD med anledning av skr. 2019/2020:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska uppdra åt Konkurrensverket att ta fram åtgärdsplaner avseende Riksrevisionens

2020-02-24

Motion 2019/20:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (docx, 90 kB) Motion 2019/20:3499 av Camilla Brodin m.fl. (KD) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3498 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3498 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av regeringens skrivelse2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska få i uppdrag att säkerställa en fungerande konkurrenstillsyn

2020-02-24

Motion 2019/20:3498 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 87 kB) Motion 2019/20:3498 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. C Med anledning av regeringens skrivelse 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska få i uppdrag att stärka konkurrenstillsynen utifrån

2020-02-24

Motion 2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. (C) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:3497 av Per Schöldberg m.fl. (C) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:3496 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3496 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av regeringens skrivelse 2019/20:76 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inför tydligare krav på utvärdering av

2020-02-24

Motion 2019/20:3496 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 85 kB) Motion 2019/20:3496 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

Betänkande 2019/20:UbU13

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Justering: 2020-02-20 Debatt: 2020-03-04 Beslut: 2020-03-04

Betänkande 2019/20:UbU13 (pdf, 260 kB)

Betänkande 2019/20:KrU6

Tillkännagivande på förslagspunkt 9 (delvis bifall till två motionsyrkanden). Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 10
Justering: 2020-02-20 Debatt: 2020-03-04 Beslut: 2020-03-04

Betänkande 2019/20:KrU6 (pdf, 340 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:79

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:79 Fredagen den 21 februari Kl. 9.009.37 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för ny ledamot av riksdagen Till Valprövningsnämnden har

2020-02-21

Riksdagens protokoll 2019/20:79 (pdf, 167 kB)

Betänkande 2019/20:JuU32

Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till en översyn av sekretesslagstiftningen för att dels säkerställa att Säkerhetspolisen i tillräcklig omfattning har direktåtkomst till Migrationsverkets asylsystem, att öka möjligheterna till informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att förebygga och förhindra brott dels att ta fram nationella riktlinjer för att hantera s.k. återvändare och att säkerställa att återvändare kan kallas till förhör. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 18
Justering: 2020-02-18 Debatt: 2020-03-04 Beslut: 2020-03-04

Betänkande 2019/20:JuU32 (pdf, 463 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:78

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:78 Torsdagen den 20 februari Kl. 12.0015.26 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 30 januari justerades. 2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Stina Larsson C skulle tjänstgöra som ersättare för

2020-02-20

Riksdagens protokoll 2019/20:78 (pdf, 497 kB)

Motion 2019/20:3495 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:3495 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av Framställning 2019/20:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella Valutafondens IMF finansieringslösning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avslå Riksbankens framställning

2020-02-20

Motion 2019/20:3495 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (docx, 89 kB) Motion 2019/20:3495 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD) (pdf, 79 kB)

Betänkande 2019/20:JuU30

Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivande om att regeringen skyndsamt bör återkomma till riksdagen med lagförslag som innebär att det bör införas en möjlighet att förordna ett målsägandebiträde vid brott som begåtts av barn under 15 år, det bör inrättas särskilda ungdomsdomstolar, straffrabatten för unga lagöverträdare mellan 18-21 år bör avskaffas vid återfall i brott, en särskild enhet inom Kriminalvården bör ta ansvaret för unga som begår brott och att regeringen bör snarast återkomma med ett lagförslag om nya ungdomspåföljder. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 21
Justering: 2020-02-18 Debatt: 2020-03-04 Beslut: 2020-03-04

Betänkande 2019/20:JuU30 (pdf, 477 kB)

Betänkande 2019/20:FöU5

Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2020-02-20 Debatt: 2020-03-05 Beslut: 2020-03-05

Betänkande 2019/20:FöU5 (pdf, 198 kB)

Betänkande 2019/20:FöU3

Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2020-02-20 Debatt: 2020-03-05 Beslut: 2020-03-05

Betänkande 2019/20:FöU3 (pdf, 821 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:77

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:77 Onsdagen den 19 februari Kl. 09.0018.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 29 januari justerades. 2  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Göran Lindell C skulle tjänstgöra som ersättare för Annie

2020-02-19

Riksdagens protokoll 2019/20:77 (pdf, 984 kB)

Motion 2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. M med anledning av prop. 2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering för att granska effekterna av den föreslagna


Utskottsberedning: 2019/20:FiU37

Motion 2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:3494 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. L med anledning av prop. 2019/20:79 Presentation av betalningssätt vid marknadsföring av betaltjänster online Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avgiftsbelagda krediter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:FiU37

Motion 2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:3493 av Mats Persson m.fl. (L) (pdf, 76 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:76

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:76 Tisdagen den 18 februari Kl. 13.0015.56 18.0020.13 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 januari justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Laila Naraghi S

2020-02-18

Riksdagens protokoll 2019/20:76 (pdf, 641 kB)