Dokument & lagar (168 träffar)

Proposition 2019/20:26

Regeringens proposition 2019/20:26 Ändringar i lagstiftningen om sociala Prop. trygghetsförmåner efter det att Förenade 2019/20:26 kungariket har lämnat Europeiska unionen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 oktober 2019 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi Socialdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2019/20:SfU12
Sista motionsdag: 2019-10-30

Proposition 2019/20:26 (pdf, 430 kB)

Proposition 2018/19:1

Utdrag: Regeringens proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2019. Stockholm den 9 november 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Budgetpropositionen innehåller


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU2 2018/19:CU1 2018/19:FiU1 2018/19:FiU2 2018/19:FiU3 2018/19:FiU4 2018/19:FiU5 2018/19:FöU1 2018/19:JuU1 2018/19:KrU1 2018/19:KU1 2018/19:MJU1 2018/19:MJU2 2018/19:NU1 2018/19:NU2 2018/19:NU3 2018/19:SfU1 2018/19:SfU2 2018/19:SfU3 2018/19:SfU4 2018/19:SkU1 2018/19:SoU1 2018/19:TU1 2018/19:UbU1 2018/19:UbU2 2018/19:UU1 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (135 förslag): 9 avslag, 123 bifall, 3 saknar beslutsinformation
Sista motionsdag: 2018-11-30

Proposition 2018/19:1 (pdf, 31799 kB)

Proposition 2017/18:284

Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar Regeringens proposition 2017/18:284 Moderna och rättssäkra regler för att hålla Prop. utlänningar i förvar 2017/18:284 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 augusti 2018 Stefan Löfven Heléne Fritzon Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2018/19:SfU10
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2018-10-10

Proposition 2017/18:284 (pdf, 1506 kB)

Proposition 2013/14:248

Regeringens proposition 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade Prop. skyddsgrundsdirektivet 2013/14:248 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 augusti 2014 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition behandlas


Utskottsberedning: 2014/15:SfU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:248 (pdf, 1330 kB)

Proposition 2007/08:29

Regeringens proposition 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn Prop. 2007/08:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 2007 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås en nedsättning

Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:29 (pdf, 737 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 2000/01:140

Regeringens proposition 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. Prop. 2000/01:140 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2001 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I och med ålderspensionsreformen


Utskottsberedning: -2001/02:SfU3 2001/02:SfU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 2000/01:136

Regeringens proposition 2000/01:136 Äldreförsörjningsstöd Prop. 2000/01:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte att återställa socialtjänstens försörjningsstöd till att vara


Utskottsberedning: -2001/02:SfU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2000/01:96

Regeringens proposition 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension Prop. 2000/01:96 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs


Utskottsberedning: -2000/01:SfU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 2000/01:70

Regeringens proposition 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet Prop. 2000/01:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2001. Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till


Utskottsberedning: --2000/01:SfU13
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:69

Regeringens proposition 2000/01:69 En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen 1997:934 Prop. 2000/01:69 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: -2000/01:SfU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:66

Regeringens proposition 2000/01:66 Uppehållstillstånd för adopterade Prop. 2000/01:66 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2001 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en bestämmelse om möjligheten


Utskottsberedning: -2000/01:SfU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:44

Regeringens proposition 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Prop. 2000/01:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 december 2000 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen


Utskottsberedning: -2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 2000/01:16

Regeringens proposition 2000/01:16 Vissa ålderspensionsfrågor, m.m. Prop. 2000/01:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2000 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ålderspensionen skall beräknas


Utskottsberedning: -2000/01:SfU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:8

Regeringens proposition 2000/01:8 Ny socialavgiftslag Prop. 2000/01:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 september 2000 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny socialavgiftslag som är självständig


Utskottsberedning: --2000/01:SfU5 2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:7

Regeringens proposition 2000/01:7 Förenklad skattedeklaration Prop. 2000/01:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en fysisk person eller ett dödsbo


Utskottsberedning: --2000/01:SfU5 2000/01:SkU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:147

Regeringens proposition 1999/2000:147 Lag om svenskt medborgarskap Prop. 1999/2000:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juni 2000 Laila Freivalds Ulrica Messing Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om svenskt medborgarskap.


Utskottsberedning: ----2000/01:SfU8
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 1999/2000:138

Regeringens proposition 1999/2000:138 Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001, m.m. Prop. 1999/2000:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: -2000/01:SfU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:127

Regeringens proposition 1999/2000:127 Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare Prop. 1999/2000:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag


Utskottsberedning: -2000/01:SfU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation