Dokument & lagar (441 träffar)

Riksdagens protokoll 2008/09:116

Riksdagens protokoll 2008/09:116 Tisdagen den 12 maj Kl. 14:00 15:32 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 6 maj. 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 2008/09:484 Till riksdagen Interpellation 2008/09:484 Den demokratiska situationen

2009-05-12

Riksdagens protokoll 2008/09:116 (pdf, 500 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:115

Riksdagens protokoll 2008/09:115 Måndagen den 11 maj Kl. 11:00 12:58 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 4 och 5 maj. 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 2008/09:476 Till riksdagen Interpellation 2008/09:476 Fakturamodellen

2009-05-11

Riksdagens protokoll 2008/09:115 (pdf, 535 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:114

Riksdagens protokoll 2008/09:114 Fredagen den 8 maj Kl. 09:00 14:05 1 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Karin Lindell avsagt sig uppdraget som riksrevisor från och med den 1 augusti. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Aktuell debatt: Pensionssystemet Anf. 1 KALLE LARSSON vFru talman Vänsterpartiet har

2009-05-08

Riksdagens protokoll 2008/09:114 (pdf, 910 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:113

Riksdagens protokoll 2008/09:113 Torsdagen den 7 maj Kl. 12:00 17:47 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2008/09:470 Till riksdagen Interpellation 2008/09:470 Krediter till statliga myndigheter  av Bosse Ringholm s Interpellationen kommer

2009-05-07

Riksdagens protokoll 2008/09:113 (pdf, 1175 kB)

Skrivelse 2008/09:189

2008/09:189 samordnat insatser. internationellt organisationen. kommande och mänskliga tydliga genomförandet 2008 2000. budgetstödet. reformsamarbete närområde. former. bilaterala organisationer. i OECD/DAC:s medlemmar biståndet. bistånd bistånd. sätt. naturresurser. tillväxt. 15 samarbetsländerna. och och


Utskottsberedning: 2009/10:UU2 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2008/09:189 (pdf, 1305 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:112

Riksdagens protokoll 2008/09:112 Onsdagen den 6 maj Kl. 09:00 16:11 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 29 april. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2008/09:471 Till riksdagen Interpellation 2008/09:471 Prioritering

2009-05-06

Riksdagens protokoll 2008/09:112 (pdf, 1062 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:111

Riksdagens protokoll 2008/09:111 Tisdagen den 5 maj Kl. 13:30 16:04 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 28 april. 2 Svar på interpellationerna 2008/09:438, 444, 445 och 465 om studentinflytande Anf. 1 Statsrådet LARS LEIJONBORG fpHerr talman Mikael Damberg har frågat mig om skälen till att inte

2009-05-05

Riksdagens protokoll 2008/09:111 (pdf, 605 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:110

Riksdagens protokoll 2008/09:110 Måndagen den 4 maj Kl. 11:00 11:48 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 24 och 27 april. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Anna Tenje m återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 maj, varigenom uppdraget som ersättare

2009-05-04

Riksdagens protokoll 2008/09:110 (pdf, 426 kB)

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR9

Uppföljning av kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt Uppföljning av kvinnor intagna i kriminalvårdsanstalt ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-57-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:RFR9 Förord Justitieutskottet har vid flera tillfällen uttalat att kvinnors situation inom Kri- minalvården bör uppmärksammas

2009-05-01

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR9 (pdf, 1610 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:109

Riksdagens protokoll 2008/09:109 Onsdagen den 29 april Kl. 09:00 18:22 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 april. 2 Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden Förste vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden den 4 maj10 september delats ut till

2009-04-29

Riksdagens protokoll 2008/09:109 (pdf, 1446 kB)

Proposition 2008/09:186

2008/09:186 2008/09:186 insättningsgaranti för konto. kronor. europeisk ändringsdirektivet. betala avseende. och tivt. tio detta. bla. skäl. peiska 10 gemenskapen,


Utskottsberedning: 2008/09:FiU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:186 (pdf, 290 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:108

Riksdagens protokoll 2008/09:108 Tisdagen den 28 april Kl. 13:30 18:57 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 22 april. 2 Utökning av antalet suppleanter i näringsutskottet Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i näringsutskottet

2009-04-28

Riksdagens protokoll 2008/09:108 (pdf, 743 kB)

Skrivelse 2008/09:185

2008/09:185 följande: delområden: sättning. vecklingen. institutionsvård. genomslag. november gärder personer. den. insatser. funktionsnedsättning. jämförelserna. Landsting. tillsyn. brukarnära deras mottagarnas valfrihet. centrum. inom sättning. ting domspsykiatrin, kvalitetsregister. samheter. 4.3.5 satser, återvinna


Utskottsberedning: 2009/10:SoU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:185 (pdf, 673 kB)

Proposition 2008/09:180

terna. sådana krav. beläget. skyndsamt. arbetstagarna. intressen. anslutningsakt. är gränsöverskridande gifter dande betalning, sysselsättningen, dande gränsöverskridande gränsöverskridande fusionen, överskridande bolagen. register. tagare. delägare. uppgift. skridande fusionen. bolagsmän. gränsöverskridande registreringen, lagstiftningen. medverkan. utfärda.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2008/09:180 (pdf, 389 kB)

Proposition 2008/09:180

2008/09:180 verksamhetsflytt rörelse, 1982:713 lag, denna lag, detta regeringen. om regeringen. om handlingar flyttning förordningen. allmänintresset, motsvarande inte motsvarande slag. suppleanter. anställda. suppleanter. registrering. och allmänintresset, övertagande övertagande gränsöverskridande skridande


Utskottsberedning: 2008/09:FiU38
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:180 (pdf, 1402 kB)

Skrivelse 2008/09:90

2008/09:90 Utrikesdepartementet ministerrådet och näringspolitik. utvecklingsbehov. Norden. klimatförändringarna. kriterier. människohandel. Arktis. sexuella tvångsäktenskap. ministerrådet. barnkonvention. internationell Norden. länderna. vidtagits. Danmark. lämnade. innovationsområdet industrier forskningsfinansierande


Utskottsberedning: 2009/10:UU3 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2008/09:90 (pdf, 255 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:107

Riksdagens protokoll 2008/09:107 Måndagen den 27 april Kl. 11:00 14:06 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 21 april. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2008/09:454 Till riksdagen Interpellation 2008/09:454 Sekretessproblem

2009-04-27

Riksdagens protokoll 2008/09:107 (pdf, 725 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:106

Riksdagens protokoll 2008/09:106 Fredagen den 24 april Kl. 09:00 11:31 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2008/09:446 Till riksdagen Interpellation 2008/09:446 Beskrivning av den ekonomiska politiken av Bosse Ringholm s Interpellationen

2009-04-24

Riksdagens protokoll 2008/09:106 (pdf, 389 kB)

Proposition 2008/09:190

2008/09:190 läkemedel inte sument. drivas folkhälsan. på ändringen 18 vårdsapotek, nikotinläkemedel. receptfria legitimerad ningar, yrket. het. medel. läkemedel lydelse. ansvar. propositionen. positionen. kvalitet. område nationella styrelsen. personal, hälsa, dagligvaruhandeln. medel. säkra 2008:129. dukturval.


Utskottsberedning: 2008/09:SoU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:190 (pdf, 1746 kB)

Riksdagens protokoll 2008/09:105

Riksdagens protokoll 2008/09:105 Torsdagen den 23 april Kl. 12:00 16:06 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 17 april. 2 Anmälan om kompletteringsval till arbetsmarknadsutskottet Tredje vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp anmält Curt Linderoth som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

2009-04-23

Riksdagens protokoll 2008/09:105 (pdf, 806 kB)