Dokument & lagar (15 träffar)

Proposition 2008/09:205

2008/09:205 medlemsstater. handräckning, tvister. som som myndigheten. eller tionen. om Brysselkonventionen konventionen. Brysselkonventionen. Brysselkonventionen konventionen. denna konventionen. skiljeförfaranden tillämplighet. behöriga. Luganokonventionens litispendens. detta sak. föreligger. 67.4 38 hovrättens


Utskottsberedning: 2009/10:CU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:205 (pdf, 1322 kB)

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR8

Bortförda och kvarhållna barn i internationella förhållanden En uppföljning ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85943-56-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:RFR8 Förord Som en del i civilutskottets arbete med uppföljning och utvärdering av fattade riksdagsbeslut samt som ett led i arbetet med att fördjupa kunskapsunderlaget

2009-04-01

Rapport från riksdagen 2008/09:RFR8 (pdf, 775 kB)

Proposition 2008/09:177

2008/09:177 ningen. dighet. 1970:988 lydelse. innebär balken. ken, bestämning. om bildningsförrättning, anläggningslagen det, na bildningsförrättning, anläggningslagen sådana äldre bestämning. kapitel skäligt. bestämning. gränsutmärkningsbeslut utmärkningsbeslut. särskild handling, förrättningen. till. skilt.


Utskottsberedning: 2008/09:CU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:177 (pdf, 706 kB)

Proposition 2008/09:161

2008/09:161 samt 2009. värmesystem. deklaration lagen. byggnad förslag. trädandet. tionspolitiska Boverket. ingenjörers


Utskottsberedning: 2008/09:CU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:161 (pdf, 197 kB)

Proposition 2008/09:135

2008/09:135 stadgade verksamhet enskap eller ledning, kvalitetssäkring, strategi, eller som och ändamålsenligt Schweiz, och eller revisorer. et. revisorer. bolaget. uppdrag, verksamhet, obehag, skapsår. registrerat för föreskrifter. föreskrifter. begärt och en. Revisorsnämnden. synen. med nämnden. risationen


Utskottsberedning: 2008/09:CU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:135 (pdf, 2162 kB)

Proposition 2008/09:88

2008/09:88 stånd sionslag. skäligt andra andra pappersmarknaden. marknaden. pappersmarknaden. pappersmarknaden. om man tredje sådan gällande. ning. sägningen tidens stycket. kunderna. eller drivs genom sionsavtalet Ju1989/238/L2 2001:11 förandeförordningen 2006. ning. förslag. utländskt som tivet. handel


Utskottsberedning: 2008/09:CU23
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:88 (pdf, 1467 kB)

Proposition 2008/09:110

2008/09:110 park. vidtas, se, länken. nationalstadspark skada. tillämpas eller allmänt kunna avsnitt park. vidtas, se, park. vidtas, se, Larsson. nationalstadspark.


Utskottsberedning: 2008/09:CU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:110 (pdf, 232 kB)

Proposition 2008/09:80

2008/09:80 ändrad kunna följande lydelse. makar. en skap. Stockholms länsstyrelsen. styrelsen. följande registrerat har erinran. har ikraftträdandet. snäv minerande. av skap. trossamfund fört äktenskapsbalken. barnets föredra ning. ringens. partnerskap. på kunna skapsförrättare period. överklagas grundläggande


Utskottsberedning: 2008/09:CU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2008/09:80 (pdf, 613 kB)

Proposition 2008/09:84

2008/09:84 2008/09:84 1994:1220fästelse 1994:1220 4 telseregister. register. föras fört stiftelsen. räkenskapsårets materialet stiftelsen. räkenskapsårets lämpas. taren. stycket. åren, ring, annorlunda. na. annorlunda. stiftelse. klagas. de registret bildades. om om lag, registreras. förvaltaren. registreras.


Utskottsberedning: 2008/09:CU17
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:84 (pdf, 1333 kB)

Proposition 2008/09:91

2008/09:91 lägenheter. heter, lydelse. tålas, utanför eller av avtalats hus, avtalats förhandlingslagen, familjshus, ett följd. förlängas, förhållandet upphör, hyresförhållandet flytta, överlåta godtagit förlängas, förhållandet upphör, förhållandet hållandet, hör. förlängning. förhållandet, förhållandet förlängning.


Utskottsberedning: 2008/09:CU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:91 (pdf, 1546 kB)

Proposition 2008/09:71

2008/09:71 närstående. företag, 1982:713 ställning, delar. de instrument, den, darder. och mindre med svarande motsvarande denna taget, subjekt, eller inflytande, samma omfatta saktionerna rapport. om som lysningarna förvaltningsberättelsen. med rapporten. visning. stycket. mindre koncerner. visningen.


Utskottsberedning: 2008/09:CU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:71 (pdf, 1900 kB)

Proposition 2008/09:56

2008/09:56 företag. 2005:551 skall anges, kas. anges, bolaget. stycket. anges, trädandet. följande ringsdirektivet. Ju2008/358/L1 detta. 32005L0056 direktiven. 2008/09:2 i övertagande rörelselagen. gränsöverskridande och krets. kommentaren. fusionsdirektivet dessa 32002R1606 ning. bolag. 2005:551 revisorsyttrande


Utskottsberedning: 2008/09:CU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:56 (pdf, 699 kB)

Proposition 2008/09:27

Regeringens proposition 2008/09:27 Ökade möjligheter till andrahandsuthyrning Prop. 2008/09:27 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 september 2008 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2008/09:CU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:27 (docx, 176 kB) Proposition 2008/09:27 (pdf, 324 kB)

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m

Budgetpropositionen för 2009 2008/09:1 2008/09:1 utgiftsområden. budgetpolitiken höga arbetslöshet. länder. perioden. 2011. följd. områden: framtiden, förstärker samma detta havet. utbetalas tas regeringen. rättvist. välfärden mål arbetsutbudet. inför. länders arbetsmarknaden. utvecklingen. sin sfären. fossil


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU15 2008/09:FiU2 2008/09:FiU3 2008/09:FiU4 2008/09:FiU5 2008/09:FöU1 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU2 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU2 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (261 förslag): 2 avslag, 259 bifall,

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m (pdf, 2758 kB)

Proposition 2008/09:17

2008/09:17 teckningsbrevshavare. förslag. ningsbrevshavare. ningsbrevsregistret. registret. brevsregistret. ningsbrevsregistret. Bolagsverket. tion. inteckningsbrev. intecknats. följande brevsregistret det. teckningen, ningsdomstol. andet. brev. ställe. liga. inskrivningsärenden. behövs. tighet. förkommen samma det.


Utskottsberedning: 2008/09:CU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:17 (pdf, 764 kB)