Dokument & lagar (25 träffar)

Proposition 2012/13:162

Regeringens proposition 2012/13:162 Kommunalt mottagande Prop. av ensamkommande barn 2012/13:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1994:137


Utskottsberedning: 2012/13:SfU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:162 (pdf, 333 kB)

Proposition 2012/13:169

Regeringens proposition 2012/13:169 Enklare regler i socialförsäkringen Prop. 2012/13:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till regelförenklingar


Utskottsberedning: 2012/13:SfU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2012/13:169 (pdf, 661 kB)

Proposition 2012/13:159

Regeringens proposition 2012/13:159 Graviditetspenning till egenföretagare på grund Prop. av risker i arbetsmiljön 2012/13:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2013 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2012/13:SfU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:159 (pdf, 273 kB)

Proposition 2012/13:151

Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. Regeringens proposition 2012/13:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 april 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2012/13:SfU9
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:151 (pdf, 782 kB)

Proposition 2012/13:148

prop 2012/13 148 Regeringens proposition 2012/13:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2013 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till genomförande av rådets direktiv 2009/50/EG av den


Utskottsberedning: 2012/13:SfU13
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2012/13:148 (pdf, 1745 kB)

Proposition 2012/13:125

prop 2012/13 125 Regeringens proposition 2012/13:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2013 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv


Utskottsberedning: 2012/13:SfU8
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2012/13:125 (pdf, 1785 kB)

Skrivelse 2012/13:139

Regeringens skrivelse 2012/13:139 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Början


Utskottsberedning: 2012/13:SfU14 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2012/13:139 (pdf, 763 kB)

Proposition 2012/13:117

Regeringens proposition 2012/13:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2013 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner konventionen om social trygghet av den 26 november 2012 mellan


Utskottsberedning: 2012/13:SfU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:117 (pdf, 505 kB)

Proposition 2012/13:31

Regeringens proposition 2012/13:31 Nordisk konvention om social trygghet Prop. 2012/13:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 december 2012 Fredrik Reinfeldt Ulf Kristersson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2012/13:SfU5
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2012/13:31 (pdf, 307 kB)

Proposition 2012/13:18

Regeringens proposition 2012/13:18 Vissa internationella socialavgiftsfrågor Prop. 2012/13:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2012 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en anställd som har


Utskottsberedning: 2012/13:SfU4
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:18 (pdf, 435 kB)

Proposition 2012/13:16

Regeringens proposition 2012/13:16 Vissa frågor om underhållsstöd Prop. 2012/13:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2012 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i 19 kap. socialförsäkringsbalken


Utskottsberedning: 2012/13:SfU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2012/13:16 (pdf, 210 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen överlämnar härmed enligt


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU2 2012/13:CU1 2012/13:CU3 2012/13:FiU1 2012/13:FiU2 2012/13:FiU3 2012/13:FiU4 2012/13:FiU5 2012/13:FöU1 2012/13:JuU1 2012/13:KrU1 2012/13:KU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU2 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SkU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2 2012/13:UU1 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (254 förslag): 2 avslag, 252 bifall,

Proposition 2012/13:1 (pdf, 5288 kB)

Proposition 2004/05:172

Regeringens proposition 2004/05:172 Uppehållstillstånd för tribunalvittnen Prop. 2004/05:172 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2005 Bosse Ringholm Barbro Holmberg Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bestämmelser om skydd för


Utskottsberedning: 2004/05:SfU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:172 (pdf, 511 kB)

Proposition 2004/05:170

Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden Regeringens proposition 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och Prop. medborgarskapsärenden 2004/05:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2005 Göran Persson Barbro Holmberg Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: 2004/05:SfU17 2004/05:SfU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2004/05:170 (pdf, 1764 kB)

Proposition 2004/05:168

Regeringens proposition 2004/05:168 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige Prop. 2004/05:168 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2005 Göran Persson Barbro Holmberg Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition behandlas genomförandet


Utskottsberedning: 2005/06:SfU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:168 (pdf, 457 kB)

Proposition 2004/05:116

Regeringens proposition 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd Prop. 2004/05:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2005 Mona Sahlin Ylva Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att underhållsstödets belopp höjs med


Utskottsberedning: 2004/05:SfU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:116 (pdf, 778 kB)

Proposition 2004/05:108

Regeringens proposition 2004/05:108 Vissa frågor om sjukpenninggrundande inkomst och Prop. livränta 2004/05:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2005 Göran Persson Hans Karlsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den


Utskottsberedning: 2004/05:SfU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:108 (pdf, 385 kB)

Proposition 2004/05:138

Regeringens proposition 2004/05:138 Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot Prop. människosmuggling 2004/05:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2005/ Göran Persson Barbro Holmberg Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2004/05:SfU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:138 (pdf, 316 kB)

Proposition 2004/05:96

Regeringens proposition 2004/05:96 Vissa pensionsfrågor, m.m. Prop. 2004/05:96 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 10 mars 2005 Göran Persson Berit Andnor Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår i propositionen att beräkning av inkomstbasbeloppet


Utskottsberedning: 2004/05:SfU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:96 (pdf, 195 kB)

Proposition 2004/05:71

Regeringens proposition 2004/05:71 Konvention mellan Konungariket Sverige och Prop. Republiken Turkiet om social trygghet 2004/05:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 januari 2005 Göran Persson Berit Andnor Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2004/05:SfU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2004/05:71 (pdf, 629 kB)
Paginering