Dokument & lagar (515 träffar)

Riksdagens protokoll 2009/10:122

Riksdagens protokoll 2009/10:122 Torsdagen den 20 maj Kl. 12:00 17:08 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades  Framställningar  2009/10:RRS28 till arbetsmarknadsutskottet 2009/10:RRS30 till konstitutionsutskottet Redogörelser  2009/10:RRS29 till finansutskottet 2009/10:RRS31 till utbildningsutskottet

2010-05-20

Riksdagens protokoll 2009/10:122 (pdf, 1039 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:121

Riksdagens protokoll 2009/10:121 Onsdagen den 19 maj Kl. 09:00 16:37 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2009/10:375 Till riksdagen  Interpellation 2009/10:375 Barnfattigdom av Hillevi Larsson s Interpellationen kommer att besvaras tisdagen

2010-05-19

Riksdagens protokoll 2009/10:121 (pdf, 1277 kB)

Proposition 2009/10:218

Regeringens proposition 2009/10:218 Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- Prop. och konkurrensförhållanden 2009/10:218 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:NU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:218 (pdf, 325 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:120

Riksdagens protokoll 2009/10:120 Tisdagen den 18 maj Kl. 13:00 15:08 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2009/10:355 Till riksdagen  Interpellation 2009/10:355 Fastighetsskatt på studentbostäder av Monica Green s Interpellationen kommer

2010-05-18

Riksdagens protokoll 2009/10:120 (pdf, 566 kB)

Skrivelse 2009/10:213

Regeringens skrivelse 2009/10:213 Åtgärder för levande hav Skr. 2009/10:213 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar vi det fortsatta åtgärdsarbetet för att förbättra,


Utskottsberedning: 2010/11:MJU5 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2009/10:213 (pdf, 682 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:119

Riksdagens protokoll 2009/10:119 Måndagen den 17 maj Kl. 15:00 15:03 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 3, 4, 5, 6 och 7 maj. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Talmannen meddelade att voteringen onsdagen den 19 maj kl. 9.00 skulle utgå. Voteringen kl. 16.00 skulle äga rum

2010-05-17

Riksdagens protokoll 2009/10:119 (pdf, 374 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:118

Riksdagens protokoll 2009/10:118 Fredagen den 7 maj Kl. 09:00 11:47 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2009/10:346 Till riksdagen  Interpellation 2009/10:346 Bostadsbristen av Veronica Palm s Interpellationen kommer att besvaras fredagen

2010-05-07

Riksdagens protokoll 2009/10:118 (pdf, 656 kB)

Proposition 2009/10:216

Regeringens proposition 2009/10:216 Ny postlag Prop. 2009/10:216 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att postlagen 1993:1684 ska ersättas med en ny lag.


Utskottsberedning: 2009/10:TU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:216 (pdf, 915 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:117

Riksdagens protokoll 2009/10:117 Torsdagen den 6 maj Kl. 12:00 16:10 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 april. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2009/10:341 Till riksdagen  Interpellation 2009/10:341 Länsstyrelsernas

2010-05-06

Riksdagens protokoll 2009/10:117 (pdf, 861 kB)

Proposition 2009/10:220

Betaltjänster Regeringens proposition 2009/10:220 Betaltjänster Prop. 2009/10:220 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller framför allt ett förslag till en ny lag


Utskottsberedning: 2009/10:FiU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:220 (pdf, 3236 kB)

Proposition 2009/10:217

Regeringens proposition 2009/10:217 Kreditvärderingsinstitut Prop. 2009/10:217 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om kreditvärderingsinstitut. Förslaget


Utskottsberedning: 2009/10:FiU31
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:217 (pdf, 533 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:116

Riksdagens protokoll 2009/10:116 Onsdagen den 5 maj Kl. 09:00 16:11 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 29 april. 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 6 maj kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Försvarsminister Sten Tolgfors mutrikesminister

2010-05-05

Riksdagens protokoll 2009/10:116 (pdf, 1096 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS32

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2009/10:RRS32 Riksrevisionens styrelses redogörelse om granskningen av årsredovisningen för staten 2009 Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har beslutat att Riksrevisionens granskning av årsredovisningen för staten 2009 ska överlämnas till riksdagen i form av en redogörelse.

2010-05-05

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS32 (doc, 309 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS31

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2009/10:RRS31 Riksrevisionens styrelses redogörelse om klassificering av kurser vid universitet och högskolor Sammanfattning Riksrevisionen har granskat konsekvenserna av regeringens styrning och Högskoleverkets uppföljning av klassificering av kurser vid universitet och högskolor.

2010-05-05

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS31 (doc, 120 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS30

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2009/10:RRS30 Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av myndigheter Sammanfattning Riksrevisionen har granskat enmyndighetsreformerna av Försäkringskassan, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Resultatet av granskningen har redovisats i granskningsrapporten


Utskottsberedning: 2010/11:KU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS30 (doc, 135 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS29

1999/2000:T1 Redogörelse till riksdagen 2009/10:RRS29 Riksrevisionens styrelses redogörelse om regeringens försäljning av Vasakronan Sammanfattning Riksrevisionens styrelse har funnit att slutsatserna av den granskning som Riksrevisionen redovisat i rapporten Regeringens försäljning av Vasakronan RiR 2010:2 bör överlämnas

2010-05-05

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS29 (doc, 123 kB)

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS28

1999/2000:T1 Framställning till riksdagen 2009/10:RRS28 Riksrevisionens styrelses framställning om styrningen inom arbetsmarknadspolitiken Sammanfattning Riksrevisionen har granskat styrningen inom arbetsmarknadspolitiken. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Styrning inom arbetsmarknadspolitiken mål,


Utskottsberedning: 2010/11:AU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2009/10:RRS28 (doc, 155 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:115

Riksdagens protokoll 2009/10:115 Tisdagen den 4 maj Kl. 13:00 13:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 28 april. 2 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades  Propositioner  2009/10:167, 211 och 212 till miljö- och jordbruksutskottet Motioner  2009/10:Fi13 till finansutskottet

2010-05-04

Riksdagens protokoll 2009/10:115 (pdf, 280 kB)

Proposition 2009/10:208

Regeringens proposition 2009/10:208 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncern- Prop. redovisning 2009/10:208 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 april 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:CU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:208 (pdf, 1298 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:114

Riksdagens protokoll 2009/10:114 Måndagen den 3 maj Kl. 15:00 15:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 27 april. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Talmannen meddelade att tisdagen den 4 maj kl. 13.00 skulle bordläggningsplenum äga rum. Tidigare aviserat interpellationssvar

2010-05-03

Riksdagens protokoll 2009/10:114 (pdf, 288 kB)