Dokument & lagar (515 träffar)

Proposition 2009/10:81

Regeringens proposition 2009/10:81 Grundlagsskydd för digital bio och andra Prop. yttrandefrihetsrättsliga frågor 2009/10:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:KU18 2009/10:KU19 2010/11:KU3
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2009/10:81 (pdf, 938 kB)

Proposition 2009/10:80

En reformerad grundlag Regeringens proposition 2009/10:80 En reformerad grundlag Prop. 2009/10:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås omfattande ändringar


Utskottsberedning: 2009/10:KU19 2010/11:KU4
Riksdagsbeslut (10 förslag): 2 avslag, 8 bifall,

Proposition 2009/10:80 (pdf, 1984 kB)

Proposition 2009/10:35

Regeringens proposition 2009/10:35 Otillåtna avfallstransporter och Prop. manipulerade avgasreningssystem 2009/10:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 december 2009 Maud Olofsson Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:MJU20
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:35 (pdf, 305 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:32

Riksdagens protokoll 2009/10:32 Onsdagen den 18 november Kl. 09:00 21:58 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 november. 2 Anmälan om kompletteringsval till krigsdelegationen Andre vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Dan Kihlström som

2009-11-18

Riksdagens protokoll 2009/10:32 (pdf, 1977 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:33

Riksdagens protokoll 2009/10:33 Torsdagen den 19 november Kl. 12:00 16:40 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 november. 2 Val av riksrevisorer Från konstitutionsutskottet hade följande skrivelse inkommit: Riksdagen  Konstitutionsutskottet har i dag enhälligt beslutat att till  ny riksrevisor

2009-11-19

Riksdagens protokoll 2009/10:33 (pdf, 867 kB)

Proposition 2009/10:70

Regeringens proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet Prop. 2009/10:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag som syftar till att åstadkomma


Utskottsberedning: 2009/10:KU34 2010/11:KU5
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2009/10:70 (pdf, 697 kB)

Proposition 2009/10:68

Regeringens proposition 2009/10:68 Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola Prop. 2009/10:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: 2009/10:UbU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:68 (pdf, 366 kB)

Proposition 2009/10:67

Regeringens proposition 2009/10:67 Stärkt ställning för patienten vårdgaranti, fast Prop. vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning 2009/10:67 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:SoU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:67 (pdf, 826 kB)

Proposition 2009/10:64

Regeringens proposition 2009/10:64 Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden Prop. om dödförklaring 2009/10:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:KU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:64 (pdf, 233 kB)

Proposition 2009/10:63

Regeringens proposition 2009/10:63 Enhetstillstånd för förenklade förfaranden nya Prop. bestämmelser i EG:s tullagstiftning 2009/10:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SkU31
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:63 (pdf, 1008 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:36

Riksdagens protokoll 2009/10:36 Tisdagen den 24 november Kl. 13:00 20:59 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 17 och 18 november. 2 Ledighet Talmannen meddelade att Patrik Forslund m ansökt om ledighet under tiden den 11 januari 20105 april 2010. Kammaren biföll denna ansökan. Talmannen anmälde

2009-11-24

Riksdagens protokoll 2009/10:36 (pdf, 951 kB)

Skrivelse 2009/10:66

Regeringens skrivelse 2009/10:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och Skr. hemlig kameraövervakning vid förundersökning i 2009/10:66 brottmål under år 2008 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 december 2009 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 2009/10:JuU18 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:66 (pdf, 228 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:35

Riksdagens protokoll 2009/10:35 Måndagen den 23 november Kl. 15:00 15:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 november. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Anna König Jerlmyr m skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 24 november, varigenom

2009-11-23

Riksdagens protokoll 2009/10:35 (pdf, 320 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:34

Riksdagens protokoll 2009/10:34 Fredagen den 20 november Kl. 09:00 13:24 1 Aktuell debatt: Regeringens styrning av det statliga ägandet i Vattenfall Anf. 1 PETER ERIKSSON mpFru talman Jag har från Miljöpartiets sida begärt att få till stånd dagens debatt. Jag är glad att det var möjligt att genomföra den så snart.

2009-11-20

Riksdagens protokoll 2009/10:34 (pdf, 943 kB)

Skrivelse 2009/10:103

prop 2009/10 103 Regeringens skrivelse 2009/10:103 Kommittéberättelse 2010 Skr. 2009/10:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 februari 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för


Utskottsberedning: 2009/10:KU28

Skrivelse 2009/10:103 (pdf, 6101 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:38

Riksdagens protokoll 2009/10:38 Torsdagen den 26 november Kl. 12:00 16:30 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 20 november. 2 Beslut om ärenden som slutdebatterats den 25 november UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd  Punkt 2 Skuldavskrivningar 1. utskottet  2. res. 1 s, v, mp Votering:

2009-11-26

Riksdagens protokoll 2009/10:38 (pdf, 959 kB)

Riksdagens protokoll 2009/10:37

Riksdagens protokoll 2009/10:37 Onsdagen den 25 november Kl. 09:00 16:54 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 november. 2 Beslut om ärenden som slutdebatterats den 19 november KrU3 Radio och tv i allmänhetens tjänst 20102013  Punkt 2 Avgiftsskyldighet för bl.a. företag och myndigheter 1. utskottet 

2009-11-25

Riksdagens protokoll 2009/10:37 (pdf, 1286 kB)

Proposition 2009/10:7

Regeringens proposition 2009/10:7 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen Prop. 2009/10:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: 2009/10:AU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:7 (pdf, 364 kB)

Proposition 2009/10:4

Regeringens proposition 2009/10:4 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 september 2009 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Semesterlagen 1977:480 föreslås förenklas i sak samt


Utskottsberedning: 2009/10:AU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:4 (pdf, 928 kB)

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Budgetpropositionen för 2010 Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till statsbudget för


Utskottsberedning: 2009/10:AU1 2009/10:AU2 2009/10:CU1 2009/10:FiU1 2009/10:FiU2 2009/10:FiU3 2009/10:FiU4 2009/10:FiU5 2009/10:FöU1 2009/10:JuU1 2009/10:KrU1 2009/10:KU1 2009/10:MJU1 2009/10:MJU2 2009/10:NU1 2009/10:NU2 2009/10:NU3 2009/10:SfU1 2009/10:SfU2 2009/10:SfU9 2009/10:SkU1 2009/10:SoU1 2009/10:TU1 2009/10:UbU1 2009/10:UbU2 2009/10:UU1 2009/10:UU2
Riksdagsbeslut (216 förslag): 1 avslag, 215 bifall,

Proposition 2009/10:1 Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m. (pdf, 9337 kB)