Dokument & lagar (145 träffar)

Proposition 1999/2000:113

Regeringens proposition 1999/2000:113 Avveckling av ungdomsbosparreglerna Prop. 1999/2000:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lagen om ungdomsbosparande innehåller bestämmelser


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:39

Regeringens proposition 1999/2000:39 Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden, m.m. Prop. 1999/2000:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1999. Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: --1999/2000:BoU8 1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo4 av Yvonne Ångström och Kerstin Heinemann (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo4 av Ångström, Yvonne fp med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling Bakgrund Det statliga stödet till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling omfattar totalt ca 6,8 miljarder kronor


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo3 av Ulf Björklund m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo3 av Björklund, Ulf kd med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling Det statliga stödet till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling omfattar ca 6,8 miljarder kronor under perioden 1998-


Utskottsberedning: -----1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo2 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo2 av Ahlstedt, Rigmor c med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling 1 Inledning Hösten 1997, i samband med 1998 års budget, beslutade riksdagen att avsätta statliga medel för bidrag till lokala investeringsprogram


Utskottsberedning: --1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Bo1 av Knut Billing m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1999/2000:Bo1 av Billing, Knut m med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling Riksdagens revisorers granskning av det statliga stödet för en ekologiskt hållbar utveckling visar att stödet, uppgående till sammanlagt 6,5


Utskottsberedning: -1999/2000:BoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub814 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub814 av Nilsson, Ulf fp Ny kurs för den högre utbildningen 1 Sammanfattning Kvaliteten skall stå i centrum Strategi för framtida lärarförsörjning Fler doktorandtjänster Skapa fler postdoktorala tjänster Treterminssystem Fler fristående högskolor Möjlighet till lokala antagningskriterier


Utskottsberedning: -------------------------1999/2000:BoU1 1999/2000:SfU8 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU11 1999/2000:UbU12 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU2 1999/2000:UbU9 2000/01:AU3
Riksdagsbeslut (49 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub499 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub499 av Jonsson, Sofia c Högre utbildning och forskning 1 Inledning Centerpartiets mål är att skapa ett decentraliserat kunskapssamhälle. Med det menar vi att tillgängligheten till utbildning ska: nå hela folket, inte bara de redan kunskapsprivilegierade, ske i hela landet, inte bara


Utskottsberedning: -----------------------------------------1999/2000:BoU1 1999/2000:SoU6 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU11 1999/2000:UbU12 1999/2000:UbU14 1999/2000:UbU9 2000/01:AU5 2000/01:UbU2
Riksdagsbeslut (82 yrkanden): , , 41 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub418 av Desirée Pethrus Engström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub418 av Pethrus Engström, Desirée kd Studentsituationen i Stockholmsregionen 1 Stockholm en region i stark tillväxt Stockholmsregionen med sina 1,8 miljoner invånare utgör idag ett naturligt centrum i Sverige och Östersjöregionen för företagande, kultur, forskning och utveckling. Här


Utskottsberedning: -----1999/2000:BoU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU14
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:Ub312 av Åke Carnerö (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:Ub312 av Carnerö, Åke kd Simkunnighet Vattensäkerhet ger tryggare bad Sverige är ett land med långa kuster och otaliga sjöar och vattendrag. Att kunna simma är det första och viktigaste steget mot en ökad säkerhet i och vid vatten. Simkunnigheten är därför en livsnödvändig kompetens


Utskottsberedning: ------1999/2000:BoU9 1999/2000:UbU15
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T706 av Barbro Feltzing (mp)

Motion till riksdagen 1999/2000:T706 av Feltzing, Barbro mp Mobiltelefoners och elektromagnetiska fälts effekter Inledning Mobiltelefoner avger strålning, det är forskning och tillverkare nu överens om. När Miljöpartiet först motionerade om mobiltelefoners risker och den elektromagnetiska strålningen i början av förra


Utskottsberedning: --------1999/2000:BoU9 1999/2000:TU9
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:T208 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:T208 av Schyman, Gudrun v Ekologisk trafikomställning Dags för trafikomställning Sverige har liksom majoriteten av världens FN-länder anslutit sig till målet om en hållbar utveckling. För att nå ekologisk hållbarhet krävs en omställning av så gott som alla samhällssektorer i ett land


Utskottsberedning: -----1999/2000:BoU7 2000/01:KU12 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So493 av Lars Gustafsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So493 av Gustafsson, Lars kd Folkhälsan Inledning Betydelsen av ett förebyggande folkhälsoarbete blir allt mer uppenbar. Genom ökade och förfinade vetenskapliga studier kan resultat av folk- hälsoarbete avläsas både i hälsotal och samhällsekonomi. Studier ända ned på kommundelsnivå har


Utskottsberedning: -------------1999/2000:BoU9 1999/2000:SoU10 1999/2000:SoU12 1999/2000:SoU4 1999/2000:SoU7 1999/2000:SoU9 2001/02:SoU8
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So489 av Ingrid Burman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:So489 av Burman, Ingrid v Socialtjänstlagen 1 Inledning De förändringar som gjordes i socialtjänstlagen i januari 1998 har fått förödande konsekvenser för samhällets mest utsatta grupper. Detta visar en enkätundersökning i tio kommuner som omfattade samtliga tjänstemän inom socialtjänsten.


Utskottsberedning: ---------1999/2000:BoU1 1999/2000:SoU12 1999/2000:SoU14 1999/2000:SoU6 1999/2000:SoU8
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So488 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So488 av Pålsson, Chatrine kd Handikappolitiken 1 Inledning Alla handikappade har rätt till delaktighet och gemenskap i samhället, på sina villkor. De senaste åren har en tidigare positiv utveckling för de funktionshindrade brutits. De omfattande förbättringar som följde efter handikappreformen


Utskottsberedning: -------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:BoU9 1999/2000:KU13 1999/2000:NU13 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:SoU9 1999/2000:UbU14 2000/01:UbU12
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So327 av Kenneth Johansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1999/2000:So327 av Johansson, Kenneth c Ett samhälle tillgängligt för alla Inledning Centerpartiet vill bygga ett samhälle för alla, där alla medborgare behandlas med respekt och ges likvärdiga möjligheter. Människor med funktionshinder ska kunna verka i samhället som aktiva medborgare. Det


Utskottsberedning: ------------1999/2000:BoU7 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:SoU9 1999/2000:UbU14 2000/01:KU3
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So321 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So321 av Leijonborg, Lars fp Liberal politik för funktionshindrade Inledning Funktionshinder är en ojämlikhet som beror på slumpen, olycka eller sjukdom. Funktionshindret ger upphov till fullständigt oacceptabla problem och orättvisor för den enskilda människan. Som politiker har vi


Utskottsberedning: --------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:BoU9 1999/2000:KU13 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:TU1 2001/02:KU15
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So320 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1999/2000:So320 av Hagström, Ulla-Britt kd De äldre i samhället Graden av civilisation i ett samhälle sägs kunna mätas genom det sätt man bemöter grupper som barn, äldre och sjuka. Ju mer framstående en kultur är, desto större är tryggheten för de grupper som inte är så starka. Dessa grupper


Utskottsberedning: ------------------1999/2000:BoU7 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU8 1999/2000:SoU9
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation

Motion 1999/2000:So226 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:So226 av Heinemann, Kerstin fp Folkhälsa Åtgärder för en bättre folkhälsa Folkhälsan har stadigt förbättrats under 1900-talet om man mäter den i ökning av medellivslängd. För 100 år sedan kunde en nyfödd flicka räkna med en medellivslängd på 63 år, för pojkar var siffran 59 år. Idag


Utskottsberedning: -------------------1999/2000:BoU1 1999/2000:KrU9 1999/2000:LU13 1999/2000:MJU2 1999/2000:SoU1 1999/2000:SoU10 1999/2000:SoU7 1999/2000:SoU9 1999/2000:TU5 1999/2000:UbU15 2000/01:MJU3 2000/01:SoU10 2001/02:AU4
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation