Dokument & lagar (2 173 träffar)

Proposition 2000/01:137

Regeringens proposition 2000/01:137 Åtgärder för förbättrad fartygssäkerhet Prop. 2000/01:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 maj 2001 Lena Hjelm-Wallén Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar


Utskottsberedning: -2001/02:TU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:132

5HJHULQJHQV SURSRVLWLRQ bQGUDGH UHJOHU RP NRQFHVVLRQVDYJLIW Sn 3URS WHOHYLVLRQHQV RPUnGH 5HJHULQJHQ YHUOlPQDU GHQQD SURSRVLWLRQ WLOO ULNVGDJHQ 6WRFNKROP GHQ PDM UDQ 3HUVVRQ 0DULWD 8OYVNRJ XOWXUGHSDUWHPHQWHW 3URSRVLWLRQHQV KXYXGVDNOLJD LQQHKnOO SURSRVLWLRQHQ HQ lQGULQJ L ODJHQ RP NRQFHVVLRQVDY JLIW Sn WHOHYLVLRQHQV


Utskottsberedning: -2000/01:KU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 2000/01:132 (pdf, 81 kB)

Proposition 2000/01:127

Regeringens proposition 2000/01:127 Sjöfartsstöd Prop. 2000/01:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 maj 2001 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett sjöfartsstöd införs som omfattar både last-


Utskottsberedning: -2001/02:TU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 2000/01:150

Regeringens proposition 2000/01:150 Likvidation av aktiebolag m.m. Prop. 2000/01:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 augusti 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås dels ändringar i aktiebolagslagens


Utskottsberedning: -2001/02:LU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2000/01:148

Regeringens proposition 2000/01:148 Internationella frågor om makars och sambors förmögenhetsförhållanden Prop. 2000/01:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juli 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Lagen 1990:272


Utskottsberedning: -2001/02:LU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:147

Regeringens proposition 2000/01:147 Offentliganställdas bisysslor Prop. 2000/01:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 juni 2001 Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det behövs inte några ändringar i sak i regleringen av vilka


Utskottsberedning: -2001/02:AU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:141

Regeringens proposition 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m. Prop. 2000/01:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2001/02:FiU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:140

Regeringens proposition 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. Prop. 2000/01:140 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2001 Göran Persson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I och med ålderspensionsreformen


Utskottsberedning: -2001/02:SfU3 2001/02:SfU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 2000/01:138

Regeringens proposition 2000/01:138 Överföring av fastighetstillbehör Prop. 2000/01:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i jordabalken, fastighetsbildningslagen,


Utskottsberedning: -2001/02:BoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:136

Regeringens proposition 2000/01:136 Äldreförsörjningsstöd Prop. 2000/01:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte att återställa socialtjänstens försörjningsstöd till att vara


Utskottsberedning: -2001/02:SfU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2000/01:135

Regeringens proposition 2000/01:135 Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001-2005 Prop. 2000/01:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 juni 2001 Göran Persson Britta Lejon Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner regeringens


Utskottsberedning: -2001/02:LU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 2000/01:134

Regeringens proposition 2000/01:134 Underhåll till barn som fyllt 18 år Prop. 2000/01:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen en ändring i föräldrabalkens


Utskottsberedning: -2001/02:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:130

Regeringens proposition 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier Prop. 2000/01:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 april 2001 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Förslagen i denna proposition innebär att det


Utskottsberedning: -2001/02:MJU3
Riksdagsbeslut (7 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 2000/01:128

Regeringens proposition 2000/01:128 Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel Prop. 2000/01:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 maj 2001. Göran Persson Lars Engqvist Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Under 1990-talet har stora förändringar skett


Utskottsberedning: -2001/02:SoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:126

Regeringens proposition 2000/01:126 Behandling av personuppgifter inom kriminalvården Prop. 2000/01:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 april 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om behandling


Utskottsberedning: -2000/01:JuU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:124

Regeringens proposition 2000/01:124 Förändring av aktiestrukturen i SAS Prop. 2000/01:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 april 2001 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Aktiestrukturen i SAS föreslås förändras så att ett


Utskottsberedning: -2000/01:TU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 2000/01:123

Regeringens proposition 2000/01:123 Vissa ändringar i lagen om rättegången i arbetstvister och lagen om Forskarskattenämnden Prop. 2000/01:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2001 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt


Utskottsberedning: --2000/01:AU11
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:122

Regeringens proposition 2000/01:122 Sveriges tillträde till Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen Prop. 2000/01:122 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom Romstadgan


Utskottsberedning: ---2000/01:JuU30
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:121

Regeringens proposition 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m. Prop. 2000/01:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 april 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2000/01:SkU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 2000/01:119

Regeringens proposition 2000/01:119 Europa i omvandling Sveriges utvecklings- samarbete med Central- och Östeuropa Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 april 2001 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett


Utskottsberedning: ---2000/01:UU9
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6