Dokument & lagar (83 träffar)

Proposition 1892:1

Korall. Maj:tx nåd. prop. n:o 1, om statsverket 1892. 1 ihsfillrtO i H H#t i/ ti é inV H01 Hl t U åttio ot jo T i J i nä Jb i it f Of i,M H i I tJO e pH M K O0;00o, i ii1 0t.Ai j j a i t f11 i o U-Åe.htuyi nif 7i i I 7 l iuIti t Oljiglli2 laf-ftldn eetle miligh illihi f-t iirdlf.e.airÅR-tiiMvi i J i

1892-01-01

Proposition 1892:1 (pdf, 18401 kB)

Proposition 1892:fört - urtima

Förteckning öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrivelser till urtima riksdagen år 1892. Den 14 oktober 1892. N:o 1, angående förbättrad härordning. N:o 2, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885. N:o 3, angående afskrifning af de å viss jord hyflande grundskatter ro. m. N:o 4,

1892-01-01

Proposition 1892:fört - urtima (pdf, 160 kB)

Proposition 1892:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1892. N:o 97. RIKSSTAT ÅR 1893. Bih. till Riksd. 1rol. 1892. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 1 2 Riksstat Kronor. ö. Tillgångar och inkomster. Af öfverskottet å statsregleringarne för år 1890 och föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt. A Ordinarie inkomster.Bevillningar.Af riksbankens

1892-01-01

Proposition 1892:riksstat (pdf, 2499 kB)