Dokument & lagar (510 träffar)

Proposition 2009/10:196

Regeringens proposition 2009/10:196 Vissa konkurrensfrågor Prop. 2009/10:196 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 2008:585 om gruppundantag för


Utskottsberedning: 2009/10:NU24
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2009/10:196 (pdf, 494 kB)

Proposition 2009/10:193

Regeringens proposition 2009/10:193 Tillgängliga elektroniska kommunikationer Prop. 2009/10:193 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att delmål 3 Tillgänglighet


Utskottsberedning: 2009/10:KU25 2009/10:TU18
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:193 (pdf, 8293 kB)

Proposition 2009/10:144

Regeringens proposition 2009/10:144 Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt Prop. för landansluten el till fartyg i hamn 2009/10:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:SkU34
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:144 (pdf, 263 kB)

Proposition 2009/10:120

Regeringens proposition 2009/10:120 Trygghetssystemen för företagare Prop. 2009/10:120 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 2010 Maud Olofsson Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till förändringar för företagare


Utskottsberedning: 2009/10:AU13 2009/10:SfU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:120 (pdf, 822 kB)

Proposition 2009/10:199

Regeringens proposition 2009/10:199 Nya villkor för stödet till dagspressen Prop. 2009/10:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag och bedömningar


Utskottsberedning: 2009/10:KU42
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:199 (pdf, 352 kB)

Proposition 2009/10:194

Regeringens proposition 2009/10:194 Koncernavdrag i vissa fall Prop. 2009/10:194 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Anders Borg Linda Haggren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Företag som är skattskyldiga i Sverige och som ingår i samma koncern


Utskottsberedning: 2009/10:SkU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:194 (pdf, 488 kB)

Proposition 2009/10:191

Regeringens proposition 2009/10:191 Gallring ur belastningsregistret av uppgifter om unga Prop. lagöverträdare 2009/10:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:JuU28
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:191 (pdf, 268 kB)

Skrivelse 2009/10:150

Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009 Regeringens skrivelse 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen Skr. under 2009 2009/10:150 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Birgitta Ohlsson Statsrådsberedningen Skrivelsens


Utskottsberedning: 2009/10:UU10 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:150 (pdf, 3359 kB)

Proposition 2009/10:185

Regeringens proposition 2009/10:185 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och Prop. reformerade hyressättningsregler 2009/10:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 2010 Maud Olofsson Mats Odell Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:CU24
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:185 (pdf, 896 kB)

Proposition 2009/10:184

Regeringens proposition 2009/10:184 Åtgärdsprogram och tillämpningen av Prop. miljökvalitetsnormer 2009/10:184 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 2010 Maud Olofsson Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett förtydligande


Utskottsberedning: 2009/10:CU25 2009/10:MJU24 2009/10:MJU28 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (18 förslag): , 18 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:184 (pdf, 2853 kB)

Proposition 2009/10:178

Regeringens proposition 2009/10:178 Nedsättning av egenavgifter Prop. 2009/10:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 2010 Maud Olofsson Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det vid beräkningen av egenavgifter för


Utskottsberedning: 2009/10:SfU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:178 (pdf, 489 kB)

Proposition 2009/10:188

Regeringens proposition 2009/10:188 Nationell sfi-bonus Prop. 2009/10:188 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 mars 2010 Maud Olofsson Nyamko Sabuni Integrations- och jämställdhetsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om prestationsbaserad


Utskottsberedning: 2009/10:AU12 2009/10:UbU21
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:188 (pdf, 462 kB)

Skrivelse 2009/10:187

Regeringens skrivelse 2009/10:187 Redovisning av fiskeripolitiska insatser Skr. 2009/10:187 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Jordbruksdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen ger regeringen en närmare redovisning


Utskottsberedning: 2009/10:MJU22 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:187 (pdf, 639 kB)

Skrivelse 2009/10:186

Regeringens skrivelse 2009/10:186 Urval till högskoleutbildning utan hänsyn till kön Skr. 2009/10:186 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Krantz Utbildningsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redovisar regeringen sin


Utskottsberedning: 2009/10:UbU20

Skrivelse 2009/10:186 (pdf, 159 kB)

Proposition 2009/10:181

Regeringens proposition 2009/10:181 Utnämning av ordinarie domare Prop. 2009/10:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om utnämning av ordinarie


Utskottsberedning: 2010/11:JuU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:181 (pdf, 1237 kB)

Proposition 2009/10:177

Regeringens proposition 2009/10:177 Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet Prop. 2009/10:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag på en lagändring


Utskottsberedning: 2009/10:JuU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:177 (pdf, 832 kB)

Proposition 2009/10:176

Regeringens proposition 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser åtgärder för Prop. ökad kvalitet och trygghet 2009/10:176 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:176 (pdf, 1203 kB)

Proposition 2009/10:175

Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt Regeringens proposition 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och Prop. tillväxt 2009/10:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2009/10:FiU38
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2009/10:175 (pdf, 1984 kB)

Proposition 2009/10:173

Kärnkraften ökat skadeståndsansvar Regeringens proposition 2009/10:173 Kärnkraften ökat skadeståndsansvar Prop. 2009/10:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2009/10:CU29
Riksdagsbeslut (14 förslag): , 14 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:173 (pdf, 5852 kB)

Proposition 2009/10:172

Regeringens proposition 2009/10:172 Kärnkraften förutsättningar för generationsskifte Prop. 2009/10:172 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås förutsättningar


Utskottsberedning: 2009/10:NU26
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:172 (pdf, 1200 kB)