Dokument & lagar (163 träffar)

Proposition 1993/94:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten  Prop. för budgetåret 1994/95, m.m. 1993/94:150 kompletteringsproposition Enligt bestämmelsema i 3 kap. 2 riksdagsordningen avger regeringen härmed sitt förslag till slutlig


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU26 1993/94:FiU27 1993/94:FiU28 1993/94:FöU14 1993/94:JoU32 1993/94:JuU33 1993/94:LU38 1993/94:NU29 1993/94:SfU26 1993/94:TU38
Riksdagsbeslut (169 förslag): , , 86 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 70

Proposition 1993/94:150 (pdf, 33720 kB)

Proposition 1993/94:111

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:111 Med sikte på hållbar utveckling P- Genomförande av besluten vid FN:s konferens  1993/94:111 om miljö och utveckling UNCED Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockhohn den 9 december 1993 Cari Bikt


Utskottsberedning: --1993/94:JoU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:111 (pdf, 19132 kB)

Proposition 1993/94:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret Pj.op, 1994/95 1993/94:100 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 cKh föreslår att riksdagen beräknar inkomster


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1993/94:AU10 1993/94:AU11 1993/94:AU12 1993/94:AU17 1993/94:AU20 1993/94:BoU10 1993/94:BoU11 1993/94:BoU12 1993/94:BoU13 1993/94:BoU15 1993/94:BoU16 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:FiU10 1993/94:FiU12 1993/94:FiU13 1993/94:FiU15 1993/94:FiU17 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU23 1993/94:FiU7 1993/94:FiU8 1993/94:FiU9 1993/94:FöU5 1993/94:FöU6 1993/94:FöU8 1993/94:FöU9 1993/94:JoU13 1993/94:JoU15 1993/94:JuU15 1993/94:JuU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:KrU12 1993/94:KrU13 1993/94:KrU14 1993/94:KrU15 1993/94:KrU16 1993/94:KrU17 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU22 1993/94:KrU23 1993/94:KrU24 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU27 1993/94:KrU28 1993/94:KrU29 1993/94:KrU30 1993/94:KU27 1993/94:KU29 1993/94:KU31 1993/94:KU32 1993/94:KU33 1993/94:KU34 1993/94:KU35 1993/94:LU21 1993/94:LU22 1993/94:LU23 1993/94:LU24 1993/94:LU25 1993/94:NU14 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU17 1993/94:NU18 1993/94:NU21 1993/94:NU25 1993/94:SfU12 1993/94:SfU13 1993/94:SfU14 1993/94:SfU15 1993/94:SfU16 1993/94:SfU23 1993/94:SkU22 1993/94:SkU23 1993/94:SkU24 1993/94:SoU20 1993/94:SoU27 1993/94:TU1 1993/94:TU12 1993/94:TU13 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU16 1993/94:TU17 1993/94:TU21 1993/94:TU22 1993/94:TU23 1993/94:TU25 1993/94:TU26 1993/94:UbU5 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1993/94:UU14 1993/94:UU15 1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (1559 förslag): 1 avslag, 1 bifall, 783 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:100 (pdf, 224047 kB)

Skrivelse 1992/93:255

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1992/93:255 Skr om inriktningen av det svenska miljöarbetet inom  1Q02/93-255 EES och EG Regeringen bereder riksdagen tilllllle att ta del av vad som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 13 maj 1993. På regeringens


Utskottsberedning: 1992/93:JoU27 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1992/93:255 (pdf, 615 kB)

Proposition 1992/93:243

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:243 om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Estland på fiskets område Prop. 1992/93:243 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har togits upp i bifogade utchag ur regeringsprotokollet den 18


Utskottsberedning: -1992/93:JoU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:243 (pdf, 318 kB)

Proposition 1992/93:237

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:237 om godkännande av vissa marina konventioner m.m. Prop. 1992/93:237 Regeringen föreslår riksdagen all anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 mars 1993. På regeringens vägnar Cari


Utskottsberedning: -----1992/93:JoU26
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:237 (pdf, 7341 kB)

Proposition 1992/93:233

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:233 om godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Ryska federationen på fiskets område 1992/93:233 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den


Utskottsberedning: -1992/93:JoU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:233 (pdf, 459 kB)

Proposition 1992/93:232

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:232 om fiskelag, m.m. Prop. 1992/93:232 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Karl Erik Olsson


Utskottsberedning: --1992/93:JoU23
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1992/93:232 (pdf, 4774 kB)

Proposition 1992/93:227

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:227 Om godkännande av konventionen om biologisk  P- mångfald  1992/93:227 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 juni 1993. På regeringens vägnar Cari


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:227 (pdf, 2456 kB)

Proposition 1992/93:226

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:226 om en ny skogspolitik Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 mars 1993 för de åtgärder och det ändamål som föredraganden har hemställt om. På regeringens


Utskottsberedning: -------------------------1992/93:JoU15
Riksdagsbeslut (50 förslag): , , 25 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 38

Proposition 1992/93:226 (pdf, 6776 kB)

Proposition 1992/93:205

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:205 om inrättande av Tyresta nationalpark  Prop. 1992/93:205 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt


Utskottsberedning: -1992/93:JoU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1992/93:205 (pdf, 635 kB)

Proposition 1992/93:199

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:199 om lag om marknadsreglering på fiskets område, m.m. Prop. 1992/93:199 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 mars 1993. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: -1992/93:JoU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:199 (pdf, 2187 kB)

Proposition 1992/93:184

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:184 om vissa fiskefrågor Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 febmari 1993 för de ätgärder och det ändamål som föredraganden har hemställt om. På regeringens


Utskottsberedning: -------1992/93:JoU21
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1992/93:184 (pdf, 1928 kB)

Proposition 1992/93:183

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:183 om vissa frågor rörande jordbruket och trädgårdsnäringen Prop. 1992/93:183 Regeringen förcslär riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 februari 1993. fl På regeringens


Utskottsberedning: ---------------1992/93:JoU20
Riksdagsbeslut (30 förslag): , , 15 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1992/93:183 (pdf, 1592 kB)

Proposition 1992/93:180

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:180 1992/93:180 Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad  Ssamhällsutveckling Regeringen förelägger riksdagen vad som har togits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 februari 1993 for de åtgärder och det ändamål


Utskottsberedning: -------------------------------1992/93:JoU14
Riksdagsbeslut (62 förslag): , , 31 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 30

Proposition 1992/93:180 (pdf, 6017 kB)

Proposition 1992/93:179

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:179 om åtgärder mot klimatpåverkan m.m. Prop. 1992/93:179 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 23 febmari 1993 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas


Utskottsberedning: ---------------------------------------1992/93:JoU19 1992/93:NU28
Riksdagsbeslut (64 förslag): , , 39 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1992/93:179 (pdf, 9405 kB)

Proposition 1992/93:170

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Prop. 1992/93:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Köredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för Utbildningdepartementet vidare cheferna lor Justitie-lörsvars-Social-Kommunikations-linans-Jordbruks-Arbetsmarknads-Kultur-Närings-Civil-


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:AU14 1992/93:BoU23 1992/93:FiU21 1992/93:FöU13 1992/93:JoU18 1992/93:JuU30 1992/93:KrU29 1992/93:LU48 1992/93:NU30 1992/93:SoU25 1992/93:TU34 1992/93:UbU13 1992/93:UbU15 1992/93:UbU22 1992/93:UU31
Riksdagsbeslut (326 förslag): , , 164 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 150

Proposition 1992/93:170 (pdf, 22094 kB)

Proposition 1992/93:140

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:140 om svensk verksamhet i Antarktis  Pop. 1992/93:140 Regeringen föreslär riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 mars 1993. På regeringens vägnar Cari Bildt Olof


Utskottsberedning: --1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:140 (pdf, 5598 kB)

Proposition 1992/93:130

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:130 om vissa jordbrukspolitiska frågor Prop. 1992/93:130 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1992 för de ätgärder och det ändamäl som framgår av föredragandens


Utskottsberedning: ----1992/93:JoU9
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1992/93:130 (pdf, 315 kB)

Proposition 1992/93:119

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:119 om ändringar i livsmedelslagen 1971:511 m.fl. lagar i anledning av EES-avtalet Prop. 1992/93:119 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 november 1992 för


Utskottsberedning: -----1992/93:JoU6 1992/93:LU11
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:119 (pdf, 3737 kB)