Dokument & lagar (167 träffar)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Skrivelse 2001/02:176

Regeringens skrivelse 2001/02:176 Kultur och delaktighet Skr. 2001/02:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2002 Marita Ulvskog Mona Sahlin Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen gör regeringen en resultatredovisning av ett av de nationella kulturpolitiska


Utskottsberedning: 2002/03:KrU1 Följdmotioner: 6

Skrivelse 2001/02:176 (pdf, 103 kB)

Proposition 2001/02:153

Regeringens proposition 2001/02:153 Lotterier över Internet m.m. Prop. 2001/02:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2002 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lotterilagen 1994:1000 anpassas


Utskottsberedning: 2001/02:KrU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 3

Proposition 2001/02:153 (pdf, 196 kB)

Skrivelse 2001/02:171

Regeringens skrivelse 2001/02:171 Unescos världsarvskonvention och de svenska Skr. världsarvsobjekten 2001/02:171 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2002 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Unescos konvention om skydd för världens


Utskottsberedning: 2001/02:KrU19 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2001/02:171 (pdf, 71 kB)

Proposition 2001/02:76

Regeringens proposition 2001/02:76 Teracom AB garanti och omstrukturering Prop. 2001/02:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 november 2001 Lena Hjelm-Wallén Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen bemyndigar


Utskottsberedning: 2001/02:KrU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): ,
Följdmotioner: 5

Proposition 2001/02:76 (pdf, 18 kB)

Proposition 2001/02:47

Regeringens proposition 2001/02:47 Förnyad riksdagsbehandling av vissa ändringar i Prop. lotterilagen 1994:1000 2001/02:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2001 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2001/02:KrU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , ,
Följdmotioner: 2

Proposition 2001/02:47 (pdf, 121 kB)

Proposition 2001/02:1

Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan budgetpolitiska mål, ändtrade anslag för budgetåret 2001 skattefrågor m m Regeringens proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 Förslag till statsbudget för budgetåret 2002, reviderad finansplan, budgetpolitiska


Utskottsberedning: 2001/02:AU1 2001/02:BoU1 2001/02:FiU1 2001/02:FiU11 2001/02:FiU2 2001/02:FiU3 2001/02:FiU4 2001/02:FiU5 2001/02:FöU1 2001/02:JuU1 2001/02:KrU1 2001/02:KrU5 2001/02:KU1 2001/02:MJU1 2001/02:MJU2 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3 2001/02:SfU1 2001/02:SfU2 2001/02:SkU1 2001/02:SoU1 2001/02:TU1 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU2 2001/02:UU1 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (303 förslag): , ,

Proposition 2001/02:1 (pdf, 1899 kB)

Proposition 2000/01:94

Regeringens proposition 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Prop. 2000/01:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till de villkor


Utskottsberedning: ---------2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 26

Skrivelse 1999/2000:65

Regeringens skrivelse 1999/2000:65 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, Skr. SESAM-projektet 1999/2000:65 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 februari 2000 Lena Hjelm-Wallén Marita Ulvskog Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksdagen beslutade år 1995


Utskottsberedning: 1999/2000:KrU14

Skrivelse 1999/2000:65 (pdf, 114 kB)

Proposition 1999/2000:39

Regeringens proposition 1999/2000:39 Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden, m.m. Prop. 1999/2000:39 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1999. Göran Persson Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: --1999/2000:BoU8 1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:131

Regeringens proposition 1998/99:131 Ny svensk filmpolitik Prop. 1998/99:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 1999 Laila Freivalds Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas ett nytt filmavtal, 2000 års filmavtal, med


Utskottsberedning: -1999/2000:KrU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:115

Regeringens proposition 1998/99:115 På ungdomars villkor ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro Prop. 1998/99:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 1999 Göran Persson Ulrica Messing Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För den nationella


Utskottsberedning: --1999/2000:KrU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1998/99:114

Regeringens proposition 1998/99:114 Kulturarv kulturmiljöer och kulturföremål Prop. 1998/99:114 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen övergripande


Utskottsberedning: -----1999/2000:KrU6 1999/2000:KrU7
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1998/99:107

Regeringens proposition En idrottspolitik för 2000-talet folkhälsa, folkrörelse och underhållning Prop. 1998/99:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Ulrica Messing Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den nationella idrottspolitiken


Utskottsberedning: ----1999/2000:KrU3
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1998/99:80

Regeringens proposition 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Prop. 1998/99:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 1999 Laila Freivalds Ingegerd Wärnersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en kasinolag som tillåter att sådant


Utskottsberedning: -----1998/99:KrU11
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 26

Proposition 1998/99:29

Regeringens proposition 1998/99:29 Kriminalisering av främjande av deltagande i lotterier som anordnas utom landet Prop. 1998/99:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 oktober 1998 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1998/99:KrU2
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1997/98:171

Regeringens skrivelse 1997/98:171 Filmavtalet Skr. 1997/98:171 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen för avtalet om förlängning av 1993 års finansieringsavtal


Utskottsberedning: 1997/98:KrU18 Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:117

Regeringens proposition 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Prop. 1997/98:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas


Utskottsberedning: -----1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20