Dokument & lagar (561 träffar)

Proposition 1993/94:82

Regeringens proposition 1993/94: 82 om samhällsvetenskaplig bostads- och byggforskning Prop. 1993/94: 82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 1993 På regeringens vägnar Carl Bildt Beatrice Ask Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Bostads- och


Utskottsberedning: --1993/94:BoU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:82 (pdf, 447 kB)

Proposition 1993/94:81

Regeringens proposition 1993/94:81 Tillämpning i fråga om Angola av lagen 1971:176 om vissa internationella sanktioner Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 1993 Carl Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållFörenta nationernas


Utskottsberedning: -1993/94:UU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:81 (pdf, 475 kB)

Proposition 1993/94:80

Regeringens proposition 1993/94:80 En allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 1993 På regeringens vägnar Carl Bildt Karl Erik Olsson Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ---1993/94:AU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 26

Proposition 1993/94:80 (pdf, 2685 kB)

Proposition 1993/94:79

Regeringens proposition 1993/94:79 Ändringar i beskattningen av vissa oljeprodukter Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att dieseloljeskatt inte


Utskottsberedning: -1993/94:SkU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:79 (pdf, 145 kB)

Proposition 1993/94:78

Regeringens proposition 1993/94:78 Frågor om offentlig upphandling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 1993 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1992:1528 om offentlig upphandling


Utskottsberedning: -1993/94:FiU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:78 (pdf, 1525 kB)

Proposition 1993/94:77

Regeringens proposition 1993/94:77 En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 november 1993 Bengt Westerberg Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Riksdagen har godkänt att Statens


Utskottsberedning: -----1993/94:KU18 1993/94:KU19 1994/95:KU2
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:77 (pdf, 1422 kB)

Proposition 1993/94:76

Regeringens proposition 1993/94:76 Åtgärder för att stabilisera bostadskreditmarknaden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram dels förslag till åtgärder


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU6
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:76 (pdf, 1617 kB)

Proposition 1993/94:75

Regeringens proposition 1993/94:75 Arvoden till privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU14
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1993/94:75 (pdf, 5620 kB)

Proposition 1993/94:74

Finansdepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 oktober 1993 Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Johansson, Laurén, Olsson, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, P. Westerberg, Ask Föredragande: statsrådet Lundgren


Utskottsberedning: --1993/94:SkU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:74 (pdf, 2494 kB)

Proposition 1993/94:73

Regeringens proposition 1993/94:73 Förvaltningen av Svenska kyrkans finansförmögenhet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Inger Davidson Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar av kyrkolagen 1992:300 och


Utskottsberedning: -1993/94:KU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:73 (pdf, 1166 kB)

Proposition 1993/94:72

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås riksdagen godkänna ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela och anta en lag om avtalet. Avtalet har tagits in i lagen som en bilaga. Det avses bli tillämpligt på inkomst som förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft. Sverige


Utskottsberedning: --1993/94:SkU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:72 (pdf, 2243 kB)

Proposition 1993/94:71

Regeringens proposition 1993/94:71 om ändringar i trafikskadelagen m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 oktober 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt 16 trafikskadelagen


Utskottsberedning: -1993/94:LU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:71 (pdf, 1489 kB)

Proposition 1993/94:70

Regeringens proposition 1993/94:70 Bestridande av vissa kostnader med anledning av Trollhätte kanalverks inordnande i Sjöfartsverket Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:TU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:70 (pdf, 87 kB)

Proposition 1993/94:69

Regeringens proposition 1993/94:69 Sjöfartspolitiska åtgärder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till ett särskilt statsbidrag till


Utskottsberedning: --1993/94:TU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:69 (pdf, 411 kB)

Proposition 1993/94:68

Regeringens proposition 1993/94:68 Lagändringar på djurhälsoområdet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Karl Erik Olsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1983:738 om bekämpande av


Utskottsberedning: -1993/94:JoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:68 (pdf, 2810 kB)

Proposition 1993/94:67

Regeringens proposition 1993/94:67 om ändringar i lagen om anställningsskydd och i lagen om medbestämmande i arbetslivet Prop. 1993/94:67 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 14 oktober 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Börje Hörnlund


Utskottsberedning: -1993/94:AU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1993/94:67 (pdf, 4793 kB)

Proposition 1993/94:66

Regeringens proposition 1993/94:66 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 På regeringens vägnar Carl Bildt Börje Hörnlund Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -------1993/94:AU5
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:66 (pdf, 1284 kB)

Proposition 1993/94:65

Prop. 1993/94:65Regeringens proposition 1993/94:65 En ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 9 december 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -------------1993/94:AU16
Riksdagsbeslut (26 förslag): , , 13 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:65 (pdf, 7326 kB)

Proposition 1993/94:64

Regeringens proposition 1993/94:64 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Börje Hörnlund Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till fortsatt


Utskottsberedning: --1993/94:AU8
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:64 (pdf, 98 kB)

Proposition 1993/94:63

Regeringens proposition 1993/94:63 Ändring i lagen 1988:1597 om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. Prop. 1993/94:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Olof Johansson Miljö- och naturresurs- departementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:NU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:63 (pdf, 143 kB)