Dokument & lagar (75 träffar)

Proposition 2005/06:201

Regeringens proposition 2005/06:201 Morgondagens nyheter Prop. nya villkor för driftsstödet till dagstidningar 2005/06:201 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 april 2006 Göran Persson Leif Pagrotsky Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:KU40
Riksdagsbeslut (10 förslag): , 10 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2005/06:201 (pdf, 213 kB)

Proposition 2005/06:100

2006 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till


Utskottsberedning: 2005/06:FiU20 2005/06:FiU21 2005/06:KU21 2005/06:NU17
Riksdagsbeslut (39 förslag): , 39 bifall,
Följdmotioner: 7

Proposition 2005/06:100 (pdf, 2357 kB)

Proposition 2005/06:149

Regeringens proposition 2005/06:149 Kvalificerad skyddsidentitet Prop. 2005/06:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om kvalificerade skyddsidentiteter


Utskottsberedning: 2005/06:JuU31 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:149 (pdf, 1060 kB)

Skrivelse 2005/06:75

Regeringens skrivelse 2005/06:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skr. 2005/06:75 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Bosse Ringholm Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en


Utskottsberedning: 2005/06:KU34 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2005/06:75 (pdf, 399 kB)

Proposition 2005/06:192

Regeringens proposition 2005/06:192 Lära, växa, förändra Prop. Regeringens folkbildningsproposition 2005/06:192 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Lena Hallengren Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2005/06:192 (pdf, 514 kB)

Skrivelse 2005/06:188

Regeringens skrivelse 2005/06:188 Kulturlivets internationalisering Skr. 2005/06:188 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Leif Pagrotsky Utbildnings- och kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen presenteras ett program för ökat internationellt


Utskottsberedning: 2005/06:KrU30

Skrivelse 2005/06:188 (pdf, 224 kB)

Proposition 2005/06:145

Regeringens proposition 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och Prop. energismart byggande 2005/06:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll En


Utskottsberedning: 2005/06:BoU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2005/06:145 (pdf, 1360 kB)

Proposition 2005/06:133

Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle Regeringens proposition 2005/06:133 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle Prop. 2005/06:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Leni Björklund Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2005/06:FöU9 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:133 (pdf, 835 kB)

Proposition 2005/06:173

Regeringens proposition 2005/06:173 Översyn av personuppgiftslagen Prop. 2005/06:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås reformer som syftar till att underlätta


Utskottsberedning: 2005/06:KU37
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:173 (pdf, 403 kB)

Proposition 2005/06:162

Regeringens proposition 2005/06:162 Förstärkt meddelarskydd för anställda i kommunala Prop. företag m.m. 2005/06:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2005/06:KU36
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2005/06:162 (pdf, 144 kB)

Proposition 2005/06:161

Regeringens proposition 2005/06:161 Sekretessfrågor Skyddade adresser, m.m. Prop. 2005/06:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i sekretesslagen


Utskottsberedning: 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:161 (pdf, 1029 kB)

Proposition 2005/06:129

Regeringens proposition 2005/06:129 Genomförande av EG-direktiven om överföring av Prop. passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier 2005/06:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Barbro Holmberg Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2005/06:KU35 2005/06:SfU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2005/06:129 (pdf, 502 kB)

Proposition 2005/06:193

Regeringens proposition 2005/06:193 Förlängd försöksverksamhet med vidgad samordnad Prop. länsförvaltning i Gotlands län 2005/06:193 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Sven-Erik Österberg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Under


Utskottsberedning: 2005/06:KU38
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:193 (pdf, 119 kB)

Proposition 2005/06:112

Regeringens proposition 2005/06:112 Viktigare än någonsin Prop. Radio och TV i allmänhetens tjänst 20072012 2005/06:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006 Göran Persson Leif Pagrotsky Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:KrU28
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 7

Proposition 2005/06:112 (pdf, 643 kB)

Proposition 2005/06:156

Regeringens proposition 2005/06:156 Sekretess i Donationsregistret Prop. 2005/06:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Ylva Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det i sekretesslagen 1980:100 skall


Utskottsberedning: 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2005/06:156 (pdf, 348 kB)

Proposition 2005/06:147

Regeringens proposition 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher Prop. 2005/06:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Bosse Ringholm Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om tillståndsplikt


Utskottsberedning: 2005/06:KrU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 12

Proposition 2005/06:147 (pdf, 514 kB)

Proposition 2005/06:138

Regeringens proposition 2005/06:138 Personsäkerhet Prop. 2005/06:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 2006 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny bestämmelse införs i polislagen. Av bestämmelsen


Utskottsberedning: 2005/06:JuU36 2005/06:KU35
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2005/06:138 (pdf, 530 kB)

Skrivelse 2005/06:95

En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006 2009 20092006 rättigheterna mänskliga de för handlingsplan nationell En 2005/06:95 skrivelse Regeringens Regeringens skrivelse 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 20062009 Regeringens skrivelse 2005/06:95 En nationell


Utskottsberedning: 2005/06:KU17 Följdmotioner: 6

Skrivelse 2005/06:95 (pdf, 1414 kB)

Skrivelse 2005/06:103

Kommittéberättelse 2006 Regeringens skrivelse 2005/06:103 Kommittéberättelse 2006 Skr. 2005/06:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2006 Bosse Ringholm Thomas Bodström Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse


Utskottsberedning: 2005/06:KU31 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2005/06:103 (pdf, 1270 kB)

Proposition 2005/06:86

Regeringens proposition 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande Prop. 2005/06:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2006 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas regeringens utgångspunkter


Utskottsberedning: 2005/06:KU32
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2005/06:86 (pdf, 543 kB)
Paginering