Dokument & lagar (63 träffar)

Proposition 1993/94:68

Regeringens proposition 1993/94:68 Lagändringar på djurhälsoområdet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Karl Erik Olsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1983:738 om bekämpande av


Utskottsberedning: -1993/94:JoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:68 (pdf, 2810 kB)

Proposition 1993/94:62

Regeringens proposition 1993/94:62 Sveriges anslutning till ett europeiskt radiokommunikationskontor ERO Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Alf Svensson Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -1993/94:TU10

Proposition 1993/94:62 (pdf, 691 kB)

Proposition 1993/94:54

Regeringens proposition 1993/94:54 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek m.m. budgetåret 1993/94 Prop. 1993/94:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Birgit Friggebo Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1993/94:KrU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:54 (pdf, 87 kB)

Proposition 1993/94:42

Regeringens proposition 1993/94:42 Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå Prop. 1993/94:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ---1993/94:TU8
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 28

Proposition 1993/94:42 (pdf, 367 kB)

Proposition 1993/94:39

Regeringens proposition 1993/94:39 Arlandabanan Regeringen överlämnar denna proposition till riks- dagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen redovisas hur det s.k. Arlandabaneprojektet bör ad- ministreras. I propositionen


Utskottsberedning: ---------1993/94:TU6
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:39 (pdf, 339 kB)

Proposition 1993/94:38

Regeringens proposition 1993/94:38 Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Alf Svensson Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen läggs fram förslag till


Utskottsberedning: --------------1993/94:TU9
Riksdagsbeslut (28 förslag): , , 14 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1993/94:38 (pdf, 9230 kB)

Proposition 1993/94:30

Regeringens proposition 1993/94:30 En strategi för biologisk mångfald Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 23 september 1993 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas hemställan. På regeringens vägnar Carl Bildt Olof Johansson


Utskottsberedning: ----------1993/94:JoU9
Riksdagsbeslut (20 förslag): , , 10 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:30 (pdf, 4061 kB)

Proposition 1993/94:28

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att giltighetstiden för lagen 1986:1242 om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt förlängs till utgången av juni 1994. 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1986:1242 om


Utskottsberedning: -1993/94:BoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:28 (pdf, 79 kB)

Proposition 1993/94:27

Regeringens proposition 1993/94:27 om ändringar i fastighetsbildningslagen Prop. 1993/94:27 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 30 september 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:BoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:27 (pdf, 2220 kB)

Proposition 1993/94:18

Regeringens proposition 1993/94:18 Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Lettland på fiskets område Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 1993 Carl Bildt Karl Erik Olsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1993/94:JoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:18 (pdf, 460 kB)

Proposition 1993/94:10

Regeringens proposition 1993/94:10 om pliktexemplar av dokument Prop. 1993/94:10 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 juni 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Per Unckel Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ----1993/94:KrU8
Riksdagsbeslut (8 förslag): 1 avslag, , 4 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:10 (pdf, 3781 kB)

Proposition 1993/94:8

Prop. 1993/94:8 Regeringens proposition 1993/94:8 om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 2 september 1993. På regeringens vägnar Bengt


Utskottsberedning: -1993/94:BoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:8 (pdf, 318 kB)

Proposition 1993/94:3

Regeringens proposition 1993/94:3 om villkoren för vegetabilieproduktionen efter budgetåret 1993/94 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 juni 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Karl Erik Olsson Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 1993/94:JoU6
Riksdagsbeslut (3 förslag): , ,
Följdmotioner: 7

Proposition 1993/94:3 (pdf, 697 kB)

Proposition 1993/94:254

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:254 Haparanda skärgårds nationalpark Prop. 1993/94:254 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 1994 Cari Bildt Olof Johansson Miljö- och naturresursdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:JoU30
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:254 (pdf, 207 kB)

Skrivelse 1993/94:252

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1993/94:252 Insatser på miljöområdet till Central- och Östeuropa Skr. 1993/94:252 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockhohn den 19 maj 1994 Cari Bildt Olof Johansson MUjö- och naturresursdepartementet Skrivelsens


Utskottsberedning: 1994/95:JoU4

Skrivelse 1993/94:252 (pdf, 1889 kB)

Proposition 1993/94:239

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:239 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt  1993/94:239 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Cari Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet


Utskottsberedning: -1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:239 (pdf, 73 kB)

Proposition 1993/94:215

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:215 Handlingsplan mot buller  PP- 1993/94:215 Regeringen överlämnar denna proposition tifl riksdagen. Stockhohn den 24 mars 1994 Cari Bildt Olof Johansson Mfljö- och namrresursdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1993/94:JoU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:215 (pdf, 3056 kB)

Proposition 1993/94:199

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. Prop. 1993/94:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: --1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:199 (pdf, 8293 kB)

Proposition 1993/94:182

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:182 Ny lotterilag  Prop. 1993/94:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockhohn den 7 april 1994 Birgit Friggebo Inger Davidson CivUdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:KrU32
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1993/94:182 (pdf, 6703 kB)

Proposition 1993/94:168

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:168 ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken Prop. 1993/94:168 Regeringen överlämnar denna proposition till rikscfegen. Stockhohn den 17 feforuari 1994 Cari Biklt Mats OdeU Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: --1993/94:TU29
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:168 (pdf, 2514 kB)