Dokument & lagar (21 träffar)

Proposition 1993/94:200

Regeringens proposition 1993/94:200 Upphörande av Bostadsdomstolen m.m. Prop. 1993/94:200 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Gun Hellsvik Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas specialdomstolarna utifrån ett


Utskottsberedning: -------------1993/94:JuU31
Riksdagsbeslut (26 förslag): , , 13 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:200 (pdf, 3600 kB)

Proposition 1993/94:184

Prop. 1993/94:184 Regeringens proposition 1993/94:184 Försöksverksamhet med intensivövervakningProp. med elektronisk kontroll 1993/94:184 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Gun Hellsvik Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Utgångspunkten


Utskottsberedning: -1993/94:JuU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:184 (pdf, 3384 kB)

Proposition 1993/94:143

Regeringens proposition 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 1994 Carl Bildt Gun Hellsvik Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: ---1993/94:JuU25
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1993/94:143 (pdf, 3653 kB)

Proposition 1993/94:142

Regeringens proposition 1993/94:142 Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien Prop. 1993/94:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 februari 1994 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:JuU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:142 (pdf, 2980 kB)

Skrivelse 1993/94:134

Regeringens skrivelse 1993/94:134 1993 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. 1991:572 om särskild utlänningskontroll 1993/94:134 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 december 1993 Carl Bildt Birgit Friggebo Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 1993/94:JuU14

Skrivelse 1993/94:134 (pdf, 144 kB)

Proposition 1993/94:133

Regeringens proposition 1993/94:133 Instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna Prop 1993/94:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 1994 Bengt Westerberg Gun Hellsvik Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen föreslås


Utskottsberedning: --1993/94:JuU24 1993/94:JuU30
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:133 (pdf, 3221 kB)

Proposition 1993/94:125

Regeringens proposition 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Prop. 1993/94:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ------------------1993/94:AU22 1993/94:BoU23 1993/94:BoU24 1993/94:FiU21 1993/94:FöU11 1993/94:JoU28 1993/94:JuU22 1993/94:KrU34 1993/94:NU28 1993/94:SfU22 1993/94:UbU19 1993/94:UU29
Riksdagsbeslut (36 förslag): , , 18 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:125 (pdf, 626 kB)

Proposition 1993/94:112

Regeringens proposition 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 1994 Bengt Westerberg Anders Björck Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen 1986:644


Utskottsberedning: --1993/94:FöU8 1993/94:JuU26
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:112 (pdf, 1413 kB)

Skrivelse 1993/94:46

Regeringens skrivelse 1993/94:46 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning vid förundersökning i brottmål under år 1992 Skr. 1993/94:46 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 september 1993 Carl Bildt Gun Hellsvik Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs


Utskottsberedning: 1993/94:JuU6

Skrivelse 1993/94:46 (pdf, 212 kB)

Proposition 1993/94:44

Regeringens proposition 1993/94:44 Grovt rattfylleri m.m. Prop. 1993/94:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Gun Hellsvik Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till ändringar i bl.a. lagen 1951:649


Utskottsberedning: -1993/94:JuU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:44 (pdf, 4975 kB)

Proposition 1993/94:26

Regeringens proposition 1993/94:26 om utvidgad rätt till målsägandebiträde och förbättrat rättsligt bistånd till brottsoffer utomlands Prop. 1993/94:26 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 30 september 1993. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: -1993/94:JuU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:26 (pdf, 3197 kB)

Proposition 1993/94:24

Regeringens proposition 1993/94:24 med förslag till ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m.m. Prop. 1993/94:24 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 30 september 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Gun Hellsvik


Utskottsberedning: -1993/94:JuU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:24 (pdf, 5364 kB)

Proposition 1993/94:19

Regeringens proposition 1993/94:19 om vissa kungörandefrågor Prop. 1993/94:19 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 23 september 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Propositionens huvudsakliga innehåll I många


Utskottsberedning: -1993/94:JuU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:19 (pdf, 1950 kB)

Proposition 1993/94:17

Regeringens proposition 1993/94:17 Förvaltningen inom domstolsväsendet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Gun Hellsvik Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag om ökad självförvaltning av domstolsväsendet.


Utskottsberedning: ----1993/94:JuU10
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:17 (pdf, 1755 kB)

Proposition 1993/94:14

Regeringens proposition 1993/94:14 Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag Prop. 1993/94:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 september 1993. Carl Bildt Gun Hellsvik Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1952:98 med särskilda


Utskottsberedning: -1993/94:JuU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:14 (pdf, 181 kB)

Proposition 1993/94:192

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:192 Rättslig handlingsförmåga för institutioner inom  p Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa  1993/94:192 samt immunitet och privilegier Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars


Utskottsberedning: -1993/94:JuU32
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:192 (pdf, 1635 kB)

Proposition 1993/94:190

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:190 1993/94:190 Enhetliga regler för överklagande till hovrätt och  P Högsta domstolen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till rikscfegen. Stockhohn den 24 mars 1994 Cari Bildt Gun Hellsvik Justitiedepartementet


Utskottsberedning: --1993/94:JuU30 1993/94:LU31
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:190 (pdf, 12535 kB)

Proposition 1993/94:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten  Prop. för budgetåret 1994/95, m.m. 1993/94:150 kompletteringsproposition Enligt bestämmelsema i 3 kap. 2 riksdagsordningen avger regeringen härmed sitt förslag till slutlig


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU26 1993/94:FiU27 1993/94:FiU28 1993/94:FöU14 1993/94:JoU32 1993/94:JuU33 1993/94:LU38 1993/94:NU29 1993/94:SfU26 1993/94:TU38
Riksdagsbeslut (169 förslag): , , 86 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 70

Proposition 1993/94:150 (pdf, 33720 kB)

Proposition 1993/94:130

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:130 Ändringar i brottsbalken m.m. ansvarsfrihetsgrunder m.m.Prop. 1993/94:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Slockholm den 10 mars 1994 Cari Bildt Gun Hellsvik Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -1993/94:JuU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:130 (pdf, 4603 kB)

Proposition 1993/94:101

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:101 Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet Prop. 1993/94:101 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockhohn den 2 december 1993 På regeringens vägnar Bengt Westerberg


Utskottsberedning: ----1993/94:AU9 1993/94:JuU13
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:101 (pdf, 6017 kB)
Paginering