Dokument & lagar (22 träffar)

Proposition 1993/94:223

Regeringens proposition 1993/94:223 Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt Prop. 1993/94:223 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en avveckling av Handelsflottans


Utskottsberedning: ---1993/94:TU31
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:223 (pdf, 219 kB)

Proposition 1993/94:213

Regeringens proposition 1993/94:213 Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan Prop. 1993/94:213 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 1994 Birgit Friggebo Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ---------1993/94:TU36
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:213 (pdf, 1939 kB)

Proposition 1993/94:202

Regeringens proposition 1993/94:202 Överflyttning av fartyg mellan fartygsregister Prop. 1993/94:202 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att uppfylla Sveriges förpliktelser enligt


Utskottsberedning: -1993/94:TU37
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:202 (pdf, 298 kB)

Proposition 1993/94:194

Regeringens proposition 1993/94:194 Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor Prop. 1993/94:194 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att uppfylla


Utskottsberedning: -1993/94:TU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:194 (pdf, 351 kB)

Proposition 1993/94:180

Regeringens proposition 1993/94:180 Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m. Prop. 1993/94:180 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att Vägverkets produktionsdivision


Utskottsberedning: -----1993/94:TU32
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:180 (pdf, 1960 kB)

Skrivelse 1993/94:170

Regeringens skrivelse 1993/94:170 Investeringsplaner för infrastrukturen Skr. 1993/94:170 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för innehållet


Utskottsberedning: 1993/94:TU30 Följdmotioner: 24

Skrivelse 1993/94:170 (pdf, 778 kB)

Proposition 1993/94:169

Regeringens proposition 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen Prop. 1993/94:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ---1993/94:TU34
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:169 (pdf, 470 kB)

Proposition 1993/94:167

Regeringens proposition 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll Prop. 1993/94:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att AB Svensk Bilprovnings ASB:s


Utskottsberedning: --------1993/94:TU35
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1993/94:167 (pdf, 2059 kB)

Proposition 1993/94:166

Regeringens proposition 1993/94:166 Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer m.m. för SJ:s verksamhet under åren 1994-1996 Prop. 1993/94:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 1994 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---------1993/94:TU28
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:166 (pdf, 2062 kB)

Proposition 1993/94:105

Regeringens proposition 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1993/94 Prop. 1993/94:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 1993 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --------------------------------------------1993/94:AU7 1993/94:BoU12 1993/94:FiU11 1993/94:FöU7 1993/94:JoU18 1993/94:KrU10 1993/94:KU26 1993/94:LU18 1993/94:NU13 1993/94:SkU21 1993/94:TU20 1993/94:UbU3 1993/94:UbU4 1993/94:UU13
Riksdagsbeslut (87 förslag): , , 44 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:105 (pdf, 1565 kB)

Proposition 1993/94:104

Regeringens proposition 1993/94:104 Sveriges tillträde till den internationella Eurocontrolkonventionen och den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter Prop. 1993/94:104 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 1993 Carl Bildt Alf Svensson Kommunikationsdepartementet


Utskottsberedning: ----------1993/94:TU19
Riksdagsbeslut (15 förslag): , , 10 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:104 (pdf, 4802 kB)

Proposition 1993/94:102

Regeringens proposition 1993/94:102 Ändring i lagen 1988:15 om förbud mot radarvarnare Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1993 Bengt Westerberg Mats Odell Kommunikationsde- partementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen föreslås en utvidgning i


Utskottsberedning: -1993/94:TU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:102 (pdf, 132 kB)

Proposition 1993/94:86

Regeringens proposition 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m. Prop. 1993/94:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 1994 Bengt Westerberg Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs


Utskottsberedning: ---------1993/94:TU24
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1993/94:86 (pdf, 1396 kB)

Proposition 1993/94:70

Regeringens proposition 1993/94:70 Bestridande av vissa kostnader med anledning av Trollhätte kanalverks inordnande i Sjöfartsverket Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:TU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:70 (pdf, 87 kB)

Proposition 1993/94:69

Regeringens proposition 1993/94:69 Sjöfartspolitiska åtgärder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till ett särskilt statsbidrag till


Utskottsberedning: --1993/94:TU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:69 (pdf, 411 kB)

Proposition 1993/94:62

Regeringens proposition 1993/94:62 Sveriges anslutning till ett europeiskt radiokommunikationskontor ERO Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Alf Svensson Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen föreslås att


Utskottsberedning: -1993/94:TU10

Proposition 1993/94:62 (pdf, 691 kB)

Proposition 1993/94:42

Regeringens proposition 1993/94:42 Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå Prop. 1993/94:42 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ---1993/94:TU8
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 28

Proposition 1993/94:42 (pdf, 367 kB)

Proposition 1993/94:39

Regeringens proposition 1993/94:39 Arlandabanan Regeringen överlämnar denna proposition till riks- dagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen redovisas hur det s.k. Arlandabaneprojektet bör ad- ministreras. I propositionen


Utskottsberedning: ---------1993/94:TU6
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:39 (pdf, 339 kB)

Proposition 1993/94:38

Regeringens proposition 1993/94:38 Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Alf Svensson Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen läggs fram förslag till


Utskottsberedning: --------------1993/94:TU9
Riksdagsbeslut (28 förslag): , , 14 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1993/94:38 (pdf, 9230 kB)

Proposition 1993/94:168

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:168 ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken Prop. 1993/94:168 Regeringen överlämnar denna proposition till rikscfegen. Stockhohn den 17 feforuari 1994 Cari Biklt Mats OdeU Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: --1993/94:TU29
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:168 (pdf, 2514 kB)
Paginering