Dokument & lagar (1 032 träffar)

Proposition 1995/96:232

Regeringens proposition 1995/96:232 Skattefrihet för internationella organisationer, diplomater m.fl. mervärdesskatt och punktskatter Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 juni 1996 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1996/97:SkU5 1996/97:SkU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:231

Regeringens proposition 1995/96:231 Fortsatt reformering av beskattningen av utländska kapitalförsäkringar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 juni 1996 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den särskilda


Utskottsberedning: --1996/97:SkU20 1996/97:SkU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:230

Regeringens proposition 1995/96:230 Vissa bestämmelser om dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Brasilien, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 maj 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: -1995/96:SkU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:229

Regeringens proposition 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnads- arbete på bostadshus Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 maj 1996 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en skattereduktion för


Utskottsberedning: -1995/96:SkU32
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1995/96:228

Regeringens proposition 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en 18-årsgräns för inköp och införsel av tobaksva- ror


Utskottsberedning: -1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1995/96:227

Regeringens proposition 1995/96:227 Beskattning av sjömän Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 juni 1996 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att sjömansskattelagen 1958:295 skall upphävas och att beskattningen


Utskottsberedning: -1996/97:SkU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1995/96:226

Regeringens proposition 1995/96:226 Hållbar utveckling i landets fjällområden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas ett samlat förslag till åtgärder i syfte att främja


Utskottsberedning: -1996/97:JoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1995/96:225

Regeringens proposition 1995/96:225 Marknadsföring av kristallglas Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Leif Blomberg Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram förslag till en lag om marknadsföring av


Utskottsberedning: -1996/97:LU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:224

Regeringens proposition 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Jörgen Andersson Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att


Utskottsberedning: ---1996/97:BoU4 1996/97:JoU1
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1995/96:223

Regeringens proposition 1995/96:223 Ändring i fiskelagen 1993:787 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Annika Åhnberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i fiskelagen 1993:787 som innebär att lagens


Utskottsberedning: -1996/97:JoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:222

Regeringens proposition 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 juni 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ----------------------------1995/96:FiU15
Riksdagsbeslut (56 förslag): , , 28 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 44

Proposition 1995/96:221

Regeringens proposition 1995/96:221 Militära skyddsområden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Thage G Peterson Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1990:217 om skydd för samhällsviktiga anläggningar


Utskottsberedning: -1996/97:FöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:220

Regeringens proposition 1995/96:220 Lag om statsbudgeten Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om statsbudgeten. Lagen innehåller företrädesvis preciseringar


Utskottsberedning: --1996/97:KU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:219

Regeringens proposition 1995/96:219 Ändringar i fartygssäkerhetslagen 1988:49 m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas förslag som syftar till att genomföra


Utskottsberedning: --1996/97:TU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:218

Regeringens proposition 1995/96:218 Ändringar i postlagen 1993:1684 m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den nuvarande grundläggande postservicen


Utskottsberedning: ---------1996/97:TU3
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1995/96:217

Regeringens proposition 1995/96:217 Ändringar i lagen om aviseringsregister, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen 1995:743 om avise-


Utskottsberedning: -1996/97:SkU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:216

Regeringens proposition 1995/96:216 Valutaväxling och valutahandel Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att tillståndskravet för valutahandel i riksbankslagen


Utskottsberedning: -1996/97:NU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1995/96:215

Regeringens proposition 1995/96:215 Otillbörlig kurspåverkan och vissa insiderfrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att vissa otillbörliga förfaranden vid


Utskottsberedning: -1996/97:NU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1995/96:214

Regeringens proposition 1995/96:214 Förbättrad kapitalförsörjning Prop. 1995/96:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen behandlar behovet av en översyn av de regler som


Utskottsberedning: -1996/97:NU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:213

Regeringens proposition 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Erik Åsbrink Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: -1996/97:FiU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6