Dokument & lagar (44 träffar)

Proposition 2003/04:162

Regeringens proposition 2003/04:162 Medlemskap för de baltiska staterna i Nordiska Prop. investeringsbanken 2003/04:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2004 Göran Persson Gunnar Lund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Inför en utvidgning av medlemskretsen


Utskottsberedning: 2004/05:FiU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2003/04:162 (pdf, 412 kB)

Proposition 2003/04:155

Regeringens proposition 2003/04:155 Ändringar i det kommunala utjämningssystemet Prop. 2003/04:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 maj 2004 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i det kommunala


Utskottsberedning: 2004/05:FiU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2003/04:155 (pdf, 1223 kB)

Proposition 2003/04:105

Regeringens proposition 2003/04:105 God ekonomisk hushållning i kommuner och Prop. landsting 2003/04:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 maj 2004 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i


Utskottsberedning: 2004/05:FiU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2003/04:105 (pdf, 192 kB)

Skrivelse 2003/04:130

Regeringens skrivelse 2003/04:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2003 Skr. 2003/04:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 maj 2004 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna


Utskottsberedning: 2004/05:FiU6 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2003/04:130 (pdf, 1740 kB)

Skrivelse 2003/04:143

Regeringens skrivelse 2003/04:143 Redovisning av regeringens insatser för barn Skr. och unga i statsbudgeten för år 2004 2003/04:143 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 maj 2004 Göran Persson Berit Andnor Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnas


Utskottsberedning: 2004/05:FiU13 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2003/04:143 (pdf, 689 kB)

Skrivelse 2003/04:102

Regeringens skrivelse 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2003/04:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 april 2004 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning


Utskottsberedning: 2004/05:FiU3 Följdmotioner: 4

Skrivelse 2003/04:102 (pdf, 705 kB)

Skrivelse 2003/04:104

Regeringens skrivelse 2003/04:104 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 19992003 2003/04:104 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 april 2004 Göran Persson Gunnar Lund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen skall senast den 25 april


Utskottsberedning: 2004/05:FiU12 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2003/04:104 (pdf, 904 kB)

Skrivelse 2003/04:101

Årsredovisning för staten 2003 Regeringens skrivelse 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003 Regeringens skrivelse 2003/04:101 Årsredovisning för staten 2003 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 april 2004 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2003/04:FiU28 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2003/04:101 (pdf, 1433 kB)

Proposition 2003/04:100

2004 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2003/04:100 2004 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till


Utskottsberedning: 2003/04:FiU20 2003/04:FiU21 2003/04:KU25
Riksdagsbeslut (45 förslag): , 45 bifall,
Följdmotioner: 8

Proposition 2003/04:100 (pdf, 1321 kB)

Proposition 2003/04:136

Regeringens proposition 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät Prop. 2003/04:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 april 2004 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ett antal ändringar


Utskottsberedning: 2003/04:BoU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2003/04:136 (pdf, 256 kB)

Proposition 2003/04:128

Regeringens proposition 2003/04:128 Medel från Fonden för den mindre skeppsfarten Prop. 2003/04:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Leif Pagrotsky Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner


Utskottsberedning: 2003/04:FiU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2003/04:128 (pdf, 79 kB)

Proposition 2003/04:109

Regeringens proposition 2003/04:109 Förstärkt skydd för försäkringstagare i Prop. livförsäkringsbolag 2003/04:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Gunnar Lund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den senaste stora översynen av regelverket


Utskottsberedning: 2003/04:FiU26
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2003/04:109 (pdf, 366 kB)

Proposition 2003/04:99

Regeringens proposition 2003/04:99 Följdändringar med anledning av nya regler för bank- Prop. och finansieringsrörelse samt inlåningsverksamhet 2003/04:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Gunnar Lund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2003/04:FiU27
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2003/04:99 (pdf, 1016 kB)

Proposition 2003/04:96

Regeringens proposition 2003/04:96 Vissa socialförsäkringsfrågor Prop. 2003/04:96 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Berit Andnor Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det vid beräkning av bostadsbidrag


Utskottsberedning: 2003/04:BoU12 2003/04:SfU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2003/04:96 (pdf, 289 kB)

Proposition 2003/04:115

Regeringens proposition 2003/04:115 Ändringar i fastighetsbildningslagens Prop. förfaranderegler m.m. 2003/04:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: 2003/04:BoU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2003/04:115 (pdf, 283 kB)

Proposition 2003/04:94

Regeringens proposition 2003/04:94 Bostadsrätt underrättelser till socialnämnden Prop. 2003/04:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 februari 2004 Laila Freivalds Lars-Erik Lövdén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i


Utskottsberedning: 2003/04:BoU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2003/04:94 (pdf, 141 kB)

Proposition 2003/04:73

Regeringens proposition 2003/04:73 Inteckningsfrihet vid avstyckning, m.m. Prop. 2003/04:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 februari 2004 Laila Freivalds Mona Sahlin Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen ändringar i jordabalken


Utskottsberedning: 2003/04:BoU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2003/04:73 (pdf, 229 kB)

Proposition 2003/04:1

Budgetpropositionen för 2004 Förslag till statsbudget för 2004, finansplan skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004 Förslag till statsbudget för 2004, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004


Utskottsberedning: 2003/04:AU1 2003/04:BoU1 2003/04:FiU1 2003/04:FiU11 2003/04:FiU2 2003/04:FiU3 2003/04:FiU4 2003/04:FiU5 2003/04:FöU1 2003/04:JuU1 2003/04:KrU1 2003/04:KU1 2003/04:MJU1 2003/04:MJU2 2003/04:NU1 2003/04:NU2 2003/04:NU3 2003/04:SfU1 2003/04:SfU2 2003/04:SkU1 2003/04:SkU28 2003/04:SoU1 2003/04:TU1 2003/04:UbU1 2003/04:UbU2 2003/04:UU1 2003/04:UU2
Riksdagsbeslut (279 förslag): 1 avslag, 278 bifall,

Proposition 2003/04:1 (pdf, 1508 kB)

Proposition 2003/04:52

Regeringens proposition 2003/04:52 Ratificering av ändring i stadgan för Europeiska Prop. centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 2003/04:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 2003 Göran Persson Gunnar Lund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2003/04:FiU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2003/04:52 (pdf, 185 kB)

Proposition 2003/04:34

Regeringens proposition 2003/04:34 Patent- och registreringsverkets organisation Prop. 2003/04:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 november 2003 Marita Ulvskog Leif Pagrotsky Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag som innebär


Utskottsberedning: 2003/04:FiU15 2003/04:NU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2003/04:34 (pdf, 348 kB)
Paginering