Dokument & lagar (49 träffar)

Proposition 2013/14:238

Regeringens proposition 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för Prop. EU-budgetens finansiering 2013/14:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vid Europeiska rådets


Utskottsberedning: 2014/15:FiU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:238 (pdf, 1776 kB)

Skrivelse 2013/14:210

Regeringens skrivelse 2013/14:210 Resultatskrivelse avseende det finansiella Skr. systemet 2013/14:210 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderas resultatet av regeringens


Utskottsberedning: 2014/15:FiU8

Skrivelse 2013/14:210 (pdf, 985 kB)

Skrivelse 2013/14:130

prop 2013/14 130 Regeringens skrivelse 2013/14:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. Skr. 2013 2013/14:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:FiU6

Skrivelse 2013/14:130 (pdf, 6568 kB)

Proposition 2013/14:228

Förstärkta kapitaltäckningsregler Regeringens proposition 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler Prop. 2013/14:228 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 maj 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2013/14:FiU19
Riksdagsbeslut (27 förslag): , 27 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:228 (pdf, 2017 kB)

Skrivelse 2013/14:196

Regeringens skrivelse 2013/14:196 Utvärdering av statens upplåning och Skr. skuldförvaltning 2009−2013 2013/14:196 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 april 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen utvärderar regeringen


Utskottsberedning: 2013/14:FiU32

Skrivelse 2013/14:196 (pdf, 3167 kB)

Skrivelse 2013/14:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn Regeringens skrivelse 2013/14:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2013/14:102 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar


Utskottsberedning: 2013/14:FiU34 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:102 (pdf, 1059 kB)

Proposition 2013/14:100

prop 2013/14 100 Regeringens proposition 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet


Utskottsberedning: 2013/14:FiU20 2013/14:KU44
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2013/14:100 (pdf, 2903 kB)

Proposition 2013/14:99

Regeringens proposition 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014 Regeringens proposition 2013/14:99 Vårändringsbudget för 2014 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2013/14:FiU21
Riksdagsbeslut (18 förslag): , 18 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:99 (pdf, 240 kB)

Proposition 2013/14:113

prop 2013/14 113 Regeringens proposition 2013/14:113 Gränsöverskridande förvaltning och Prop. marknadsföring av alternativa 2013/14:113 investeringsfonder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:FiU30
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2013/14:113 (pdf, 2691 kB)

Proposition 2013/14:111

prop 2013/14 111 Regeringens proposition 2013/14:111 Säkerheter vid clearing hos central motpart Prop. 2013/14:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den 16 augusti 2012 trädde


Utskottsberedning: 2013/14:FiU29
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2013/14:111 (pdf, 1566 kB)

Proposition 2013/14:133

Regeringens proposition 2013/14:133 Direktupphandling Prop. 2013/14:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Stefan Attefall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen 2007:1091 om offentlig


Utskottsberedning: 2013/14:FiU18
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:133 (pdf, 602 kB)

Proposition 2013/14:161

Regeringens proposition 2013/14:161 En databas för övervakning av och tillsyn över Prop. finansmarknaderna 2013/14:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag


Utskottsberedning: 2013/14:FiU31
Riksdagsbeslut (13 förslag): , 13 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:161 (pdf, 537 kB)

Skrivelse 2013/14:155

Regeringens skrivelse 2013/14:155 Regeringens förvaltningspolitik Skr. 2013/14:155 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund Stefan Attefall Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen ger regeringen en samlad redogörelse för regeringens insatser


Utskottsberedning: 2013/14:FiU37

Skrivelse 2013/14:155 (pdf, 641 kB)

Proposition 2013/14:108

Regeringens proposition 2013/14:108 Användningen av kreditbetyg i riskhantering Prop. 2013/14:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den 20 juni 2013 trädde Europaparlamentets


Utskottsberedning: 2013/14:FiU28
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2013/14:108 (pdf, 1116 kB)

Proposition 2013/14:107

Regeringens proposition 2013/14:107 Viss kreditgivning till konsumenter Prop. 2013/14:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionens förslag syftar till att stärka konsumentskyddet


Utskottsberedning: 2013/14:FiU14
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2013/14:107 (pdf, 736 kB)

Proposition 2013/14:84

Regeringens proposition 2013/14:84 Tekniska och affärsmässiga krav för betalningar Prop. och autogireringar i euro 2013/14:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 februari 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den 31 mars 2012


Utskottsberedning: 2013/14:FiU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2013/14:84 (pdf, 2024 kB)

Skrivelse 2013/14:205

Regeringens skrivelse 2013/14:205 Riksrevisionens rapport om regeringens Skr. redovisning i budgetpropositionen för 2014 2013/14:205 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 april 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2013/14:FiU20 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:205 (pdf, 591 kB)

Skrivelse 2013/14:101

Årsredovisning för staten 2013 Regeringens skrivelse 2013/14:101 Årsredovisning för staten 2013 Regeringens skrivelse 2013/14:101 Årsredovisning för staten 2013 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 april 2014 Fredrik Reinfeldt Peter Norman Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2013/14:FiU33 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2013/14:101 (pdf, 1729 kB)

Proposition 2013/14:30

prop 2013/14 30 Regeringens proposition 2013/14:30 Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet Prop. 2013/14:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 oktober 2013 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentet och rådet


Utskottsberedning: 2013/14:FiU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2013/14:30 (pdf, 2722 kB)

Proposition 2013/14:7

Regeringens proposition 2013/14:7 Ändringar i statistiklagstiftningen Prop. 2013/14:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 2013 Jan Björklund Peter Norman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till ändringar i lagen


Utskottsberedning: 2013/14:FiU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2013/14:7 (pdf, 256 kB)
Paginering