Dokument & lagar (567 träffar)

Proposition 1993/94:41

Regeringens proposition 1993/94:41 Statlig medverkan i civilt flygprojekt hos Saab-Scania AB och vissa andra frågor inom Näringsdepartementets område Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Per Westerberg Näringsdepartementet


Utskottsberedning: ---1993/94:NU9
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:41 (pdf, 166 kB)

Proposition 1993/94:40

Regeringens proposition 1993/94:40 Småföretagsutveckling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 1993. Carl Bildt Per Westerberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en reformering av den regionala näringspolitiska verksamheten.


Utskottsberedning: ---------1993/94:NU11
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1993/94:40 (pdf, 1804 kB)

Proposition 1993/94:39

Regeringens proposition 1993/94:39 Arlandabanan Regeringen överlämnar denna proposition till riks- dagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen redovisas hur det s.k. Arlandabaneprojektet bör ad- ministreras. I propositionen


Utskottsberedning: ---------1993/94:TU6
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:39 (pdf, 339 kB)

Proposition 1993/94:38

Regeringens proposition 1993/94:38 Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Alf Svensson Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen läggs fram förslag till


Utskottsberedning: --------------1993/94:TU9
Riksdagsbeslut (28 förslag): , , 14 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1993/94:38 (pdf, 9230 kB)

Proposition 1993/94:37

Regeringens proposition 1993/94:37 Vissa pensionsfrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till höjd folkpension till gift pensionär vars make har


Utskottsberedning: -1993/94:SfU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:37 (pdf, 413 kB)

Proposition 1993/94:36

Prop. 1993/94:36Regeringens proposition 1993/94:36 Medelstillskott till Sveriges Hundcenter AB Statens Hundskola Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram


Utskottsberedning: -1993/94:SoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:36 (pdf, 210 kB)

Proposition 1993/94:35

Regeringens proposition 1993/94:35 Ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Per Westerberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag


Utskottsberedning: --1993/94:FiU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:35 (pdf, 3730 kB)

Proposition 1993/94:34

Regeringens proposition 1993/94:34 Tillämpning i fråga om Haiti av lagen 1971:176 om vissa internationella sanktioner Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 1993 Carl Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Förenta nationernas


Utskottsberedning: -1993/94:UU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:34 (pdf, 578 kB)

Proposition 1993/94:33

Regeringens proposition 1993/94:33 Lagändringar med anledning av att den nya myndigheten Försvarsmakten inrättas Prop. 1993/94:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Anders Björck Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:FöU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:33 (pdf, 648 kB)

Proposition 1993/94:32

Regeringens proposition 1993/94:32 Skydd för landskapsinformation Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Anders Björck Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen föreslås en ny lag om skydd för landskapsinformation.


Utskottsberedning: -1993/94:FöU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:32 (pdf, 2065 kB)

Proposition 1993/94:31

Regeringens proposition 1993/94:31 Rätt för enskild utbildningsanordnare att besluta i fråga om förmåner och ledighet för vapenfria tjänstepliktiga Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 1993 På regeringens vägnar Carl Bildt Anders Björck Försvarsdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -1993/94:FöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:31 (pdf, 1691 kB)

Proposition 1993/94:30

Regeringens proposition 1993/94:30 En strategi för biologisk mångfald Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 23 september 1993 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas hemställan. På regeringens vägnar Carl Bildt Olof Johansson


Utskottsberedning: ----------1993/94:JoU9
Riksdagsbeslut (20 förslag): , , 10 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:30 (pdf, 4061 kB)

Proposition 1993/94:29

Prop. 1993/94:29Regeringens proposition 1993/94:29 Vissa ekonomiska regleringar år 1994 mellan staten och kommunsektorn Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 1993 Carl Bildt Anne Wibble Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag om ändring


Utskottsberedning: --1993/94:FiU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:29 (pdf, 503 kB)

Proposition 1993/94:28

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att giltighetstiden för lagen 1986:1242 om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt förlängs till utgången av juni 1994. 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1986:1242 om


Utskottsberedning: -1993/94:BoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:28 (pdf, 79 kB)

Proposition 1993/94:27

Regeringens proposition 1993/94:27 om ändringar i fastighetsbildningslagen Prop. 1993/94:27 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 30 september 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:BoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:27 (pdf, 2220 kB)

Proposition 1993/94:26

Regeringens proposition 1993/94:26 om utvidgad rätt till målsägandebiträde och förbättrat rättsligt bistånd till brottsoffer utomlands Prop. 1993/94:26 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 30 september 1993. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: -1993/94:JuU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:26 (pdf, 3197 kB)

Proposition 1993/94:25

Prop. 1993/94:25Regeringens proposition 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisar regeringen riktlinjerna för den


Utskottsberedning: --1993/94:FiU1
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 1 bifall, 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1993/94:25 (pdf, 4031 kB)

Proposition 1993/94:24

Regeringens proposition 1993/94:24 med förslag till ändrade regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, m.m. Prop. 1993/94:24 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 30 september 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Gun Hellsvik


Utskottsberedning: -1993/94:JuU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:24 (pdf, 5364 kB)

Proposition 1993/94:23

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas de olika delarna av ett beslut den 14 december 1992 av det tredje rådsmötet inom Europeiska säkerhetskonferensen ESK här kallat StockholmsbeslutetBeslutet handlar om fredlig lösning av tvister, och den mest framträdande delen avser en konvention om förlikning


Utskottsberedning: -----1993/94:UU8
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:23 (pdf, 2767 kB)

Proposition 1993/94:22

Regeringens proposition 1993/94:22 om tilläggsskydd för läkemedel, m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 23 september 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas


Utskottsberedning: -1993/94:LU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:22 (pdf, 4371 kB)