Dokument & lagar (567 träffar)

Skrivelse 1993/94:127

Regeringens skrivelse 1993/94:127 Skr. Invandrar- och flyktingpolitiken 1993/94:127 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 december 1993 Carl Bildt Birgit Friggebo Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisas den svenska invandrar-invandrings- och flykting-


Utskottsberedning: 1993/94:SfU14 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1993/94:127 (pdf, 2596 kB)

Proposition 1993/94:126

Regeringens proposition 1993/94:126 om svenskundervisning för invandrare sfi Prop. 1993/94:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 februari 1994 Carl Bildt Beatrice Ask Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att kommunerna skall


Utskottsberedning: ---1993/94:UbU10
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:126 (pdf, 942 kB)

Proposition 1993/94:125

Regeringens proposition 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Prop. 1993/94:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ------------------1993/94:AU22 1993/94:BoU23 1993/94:BoU24 1993/94:FiU21 1993/94:FöU11 1993/94:JoU28 1993/94:JuU22 1993/94:KrU34 1993/94:NU28 1993/94:SfU22 1993/94:UbU19 1993/94:UU29
Riksdagsbeslut (36 förslag): , , 18 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:125 (pdf, 626 kB)

Proposition 1993/94:124

Prop. 1993/94:124Regeringens proposition 1993/94:124 Ny lag om Allmänna arvsfonden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 januari 1994 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny lag om Allmänna arvsfonden


Utskottsberedning: -1993/94:SoU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:124 (pdf, 2673 kB)

Proposition 1993/94:123

Regeringens proposition 1993/94:123 Skuldsaneringslag Prop. 1993/94:123 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 10 februari 1994. På regeringens vägnar Carl Bildt Gun Hellsvik Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs


Utskottsberedning: -1993/94:LU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:123 (pdf, 13880 kB)

Proposition 1993/94:122

Regeringens proposition 1993/94:122 Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1993 Bengt Westerberg Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås skärpta åtgärder mot intrång


Utskottsberedning: -1993/94:LU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:122 (pdf, 5278 kB)

Proposition 1993/94:121

Regeringens proposition 1993/94:121 Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 1993 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepar- tementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas resultaten


Utskottsberedning: -1993/94:SoU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:121 (pdf, 1217 kB)

Proposition 1993/94:120

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till den lagstiftning som krävs för att Sverige skall uppfylla de åtaganden som följer av att Sverige den 17 juni 1993 ratificerat Förenta nationernas konvention mot kemiska vapen. Vad som i första hand krävs är regler som säkerställer att Sverige


Utskottsberedning: -----1993/94:UU12
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:120 (pdf, 3771 kB)

Proposition 1993/94:119

Regeringens proposition 1993/94:119 Kompensation för viss dieseloljeskatt Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 1994 Bengt Westerberg Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den som under perioden den 9 december


Utskottsberedning: -1993/94:SkU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:119 (pdf, 162 kB)

Proposition 1993/94:118

Regeringens proposition 1993/94:118 Några rättegångsfrågor i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 1993 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Mot bakgrund av att antalet tryckfrihets-


Utskottsberedning: --1993/94:KU25
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:118 (pdf, 2026 kB)

Proposition 1993/94:117

Regeringens proposition 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri och rättighetsfrågor Prop 1993/94:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 1993 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1993/94:KU24 1994/95:KU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1993/94:117 (pdf, 7260 kB)

Proposition 1993/94:116

Regeringens proposition 1993/94:116 Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 1993 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen föreslås ändringar i regeringsformen RF som


Utskottsberedning: --1993/94:KU36
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:116 (pdf, 1538 kB)

Proposition 1993/94:115

Regeringens proposition 1993/94:115 Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 1993 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen föreslås att ordinarie allmänna val


Utskottsberedning: --1993/94:KU22 1994/95:KU1
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:115 (pdf, 820 kB)

Proposition 1993/94:114

Regeringens proposition 1993/94:114 Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 1993 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehållFörhandlingarna om ett svenskt medlemskap


Utskottsberedning: --1993/94:KU21
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:114 (pdf, 2483 kB)

Proposition 1993/94:112

Regeringens proposition 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 1994 Bengt Westerberg Anders Björck Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen 1986:644


Utskottsberedning: --1993/94:FöU8 1993/94:JuU26
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:112 (pdf, 1413 kB)

Proposition 1993/94:110

Regeringens proposition 1993/94:110 Bättre kontroll över miljöfarligt avfall Prop. 1993/94:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 1993 Carl Bildt Olof Johansson Miljö- och naturresursdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen


Utskottsberedning: --1993/94:JoU16
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:110 (pdf, 1006 kB)

Proposition 1993/94:109

Regeringens proposition 1993/94:109 Fotografirättens integration i upphovsrättslagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1993 Bengt Westerberg Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås i huvudsak följande.


Utskottsberedning: -1993/94:LU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:109 (pdf, 2274 kB)

Proposition 1993/94:108

Regeringens proposition 1993/94:108 Upphävande av vissa författningar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1993 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett antal föråldrade lagar och andra författningar


Utskottsberedning: -1993/94:SkU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:108 (pdf, 517 kB)

Proposition 1993/94:107

Regeringens proposition 1993/94:107 Sekretess m.m. hos Barnombudsmannen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1993 Bengt Westerberg Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i sekretesslagen 1980:100Ändringarna


Utskottsberedning: -1993/94:SoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:107 (pdf, 1241 kB)

Skrivelse 1993/94:106

Regeringens skrivelse 1993/94:106 Alternativ till burhållning av värphöns Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 december 1993 Bengt Westerberg Karl Erik Olsson Jordbruksdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för utvecklandet


Utskottsberedning: 1993/94:JoU14 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1993/94:106 (pdf, 1187 kB)