Dokument & lagar (567 träffar)

Proposition 1993/94:105

Regeringens proposition 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1993/94 Prop. 1993/94:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 1993 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --------------------------------------------1993/94:AU7 1993/94:BoU12 1993/94:FiU11 1993/94:FöU7 1993/94:JoU18 1993/94:KrU10 1993/94:KU26 1993/94:LU18 1993/94:NU13 1993/94:SkU21 1993/94:TU20 1993/94:UbU3 1993/94:UbU4 1993/94:UU13
Riksdagsbeslut (87 förslag): , , 44 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:105 (pdf, 1565 kB)

Proposition 1993/94:104

Regeringens proposition 1993/94:104 Sveriges tillträde till den internationella Eurocontrolkonventionen och den multilaterala överenskommelsen om undervägsavgifter Prop. 1993/94:104 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 1993 Carl Bildt Alf Svensson Kommunikationsdepartementet


Utskottsberedning: ----------1993/94:TU19
Riksdagsbeslut (15 förslag): , , 10 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:104 (pdf, 4802 kB)

Proposition 1993/94:102

Regeringens proposition 1993/94:102 Ändring i lagen 1988:15 om förbud mot radarvarnare Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1993 Bengt Westerberg Mats Odell Kommunikationsde- partementet Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen föreslås en utvidgning i


Utskottsberedning: -1993/94:TU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:102 (pdf, 132 kB)

Proposition 1993/94:99

Prop. 1993/94:99Regeringens proposition 1993/94:99 om ny mervärdesskattelag Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 9 december 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1993/94:SkU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:99 (pdf, 14989 kB)

Proposition 1993/94:98

Prop. 1993/94:98Regeringens proposition 1993/94:98 Vissa ändringar i tobakslagen 1993:581 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i tobakslagen 1993:581


Utskottsberedning: -1993/94:SoU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1993/94:98 (pdf, 1695 kB)

Proposition 1993/94:97

Prop. 1993/94:97Regeringens proposition 1993/94:97 Ansökningsförfarandet enligt lagen 1988:870 om vård av missbrukare i vissa fall Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:SoU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:97 (pdf, 1250 kB)

Skrivelse 1993/94:96

Regeringens skrivelse 1993/94:96 Redogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika Skr. 1993/94:96 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 november 1993 Carl Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehållI skrivelsen lämnas en redogörelse för svenska


Utskottsberedning: 1993/94:UU11 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1993/94:96 (pdf, 287 kB)

Skrivelse 1993/94:95

Regeringens skrivelse 1993/94:95 Redogörelse för handläggningen av prövningen av ansökan om en fast förbindelse över Öresund Skr. 1993/94:95 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 november 1993 Bengt Westerberg Görel Thurdin Miljö- och naturresursdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 1994/95:BoU5 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1993/94:95 (pdf, 6760 kB)

Proposition 1993/94:94

Regeringens proposition 1993/94:94 Mottagande av asylsökande m.m. Prop. 1993/94:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1993 Carl Bildt Birgit Friggebo Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås flera ändringar som rör mottagandet


Utskottsberedning: -----1993/94:SfU11
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1993/94:94 (pdf, 6661 kB)

Proposition 1993/94:93

Regeringens proposition 1993/94:93 Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag om riktlinjer för ett


Utskottsberedning: -1993/94:SfU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1993/94:93 (pdf, 4004 kB)

Proposition 1993/94:92

Regeringens proposition 1993/94:92 Vissa ändringar i läkemedelslagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 1993 Carl Bildt Bo Könberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till vissa ändringar i läkemedelslagen


Utskottsberedning: -1993/94:SoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:92 (pdf, 802 kB)

Proposition 1993/94:91

Prop. 1993/94:91 Regeringens proposition 1993/94:91 Vissa fastighetsskattefrågor, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att fastighetsskatten på bostäder i


Utskottsberedning: --1993/94:SkU15 1993/94:SkU17
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:91 (pdf, 1032 kB)

Proposition 1993/94:90

Regeringens proposition 1993/94:90 Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Förslagen i propositionen berör i huvudsak olika frågor


Utskottsberedning: --1993/94:SkU10 1993/94:SkU12
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1993/94:90 (pdf, 6599 kB)

Proposition 1993/94:89

Regeringens proposition 1993/94:89 Ändring i växtförädlarrättslagen 1971:392 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 1993 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För nya växtsorter finns en särskild civilrättslig skyddsform,


Utskottsberedning: -1993/94:LU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:89 (pdf, 157 kB)

Proposition 1993/94:88

Regeringens proposition 1993/94:88 Ändring i lagen 1973:1199 om ersättning från den internationella oljes- kadefonden, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 1993 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom lagen


Utskottsberedning: -1993/94:LU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:88 (pdf, 806 kB)

Proposition 1993/94:87

Regeringens proposition 1993/94:87 Ändring i lagen 1990:616 om införande av lagen 1990:615 om avgifter på vissa jordbruksprodukter m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993 Carl Bildt Karl Erik Olsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1993/94:JoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:87 (pdf, 117 kB)

Proposition 1993/94:86

Regeringens proposition 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m. Prop. 1993/94:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 1994 Bengt Westerberg Mats Odell Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs


Utskottsberedning: ---------1993/94:TU24
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1993/94:86 (pdf, 1396 kB)

Proposition 1993/94:85

Regeringens proposition 1993/94:85 Vissa skattefrågor rörande livförsäkring Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 november 1993 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i skattereglerna för pensionsförsäkringar


Utskottsberedning: -1993/94:SkU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:85 (pdf, 2917 kB)

Proposition 1993/94:84

Regeringens proposition 1993/94:84 Ändring i lagstiftningen för värdepappersfonder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det datum då fondbolag senast


Utskottsberedning: -1993/94:NU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:84 (pdf, 148 kB)

Proposition 1993/94:83

Regeringens proposition 1993/94:83 Bidrag till Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att staten, genom Finansinspektionen


Utskottsberedning: -1993/94:NU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:83 (pdf, 97 kB)