Dokument & lagar (22 träffar)

Skrivelse 1993/94:238

Skr. 1993/94:238Regeringens skrivelse 1993/94:238 med redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994. Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen


Utskottsberedning: 1993/94:NU18 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1993/94:238 (pdf, 2410 kB)

Proposition 1993/94:216

Prop. 1993/94:216Regeringens proposition 1993/94:216 Ombildning av Landshypotek Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 april 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att landshypoteksföreningarna ombildas till en


Utskottsberedning: -------1993/94:NU27
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:216 (pdf, 4387 kB)

Proposition 1993/94:212

Regeringens proposition 1993/94:212 Vissa lagstiftningsfrågor på energiområdet Prop. 1993/94:212 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Per Westerberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att fastbränslelagen 1981:599


Utskottsberedning: -1993/94:NU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:212 (pdf, 1042 kB)

Proposition 1993/94:211

Regeringens proposition 1993/94:211 Handräckning vid EFTA:s övervaknings-myndighets undersökningar hos företag i Sverige Prop. 1993/94:211 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Per Westerberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt


Utskottsberedning: -1993/94:NU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:211 (pdf, 946 kB)

Proposition 1993/94:210

Regeringens proposition 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Prop. 1993/94:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 april 1994 Birgit Friggebo Mats Odell Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till nya bestämmelser


Utskottsberedning: -1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1993/94:210 (pdf, 6739 kB)

Proposition 1993/94:206

Regeringens proposition 1993/94:206 Innovationsstöd Prop. 1993/94:206 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Per W esterberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ökning av det finansiella stödet till innovationer.


Utskottsberedning: --1993/94:NU25
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:206 (pdf, 262 kB)

Proposition 1993/94:162

Regeringens proposition 1993/94:162 Handel med el i konkurrens Prop. 1993/94:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 1994 Carl Bildt Per Westerberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till ett nytt regelverk för


Utskottsberedning: --------1993/94:NU22
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1993/94:162 (pdf, 11950 kB)

Proposition 1993/94:161

Regeringens proposition 1993/94:161 Marknadskontroll för produktsäkerhet, m.m. Prop. 1993/94:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 1994 Carl Bildt Per W esterberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås riktlinjer för organisationen


Utskottsberedning: --1993/94:NU21
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:161 (pdf, 1525 kB)

Proposition 1993/94:141

Regeringens proposition 1993/94:141 Beredskapslagring av olja för krigssituationer Prop. 1993/94:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 1994 Carl Bildt Per Westerberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag om den


Utskottsberedning: -------1993/94:NU19
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:141 (pdf, 1124 kB)

Proposition 1993/94:138

Regeringens proposition 1993/94:138 Kommerskollegium m.m. Prop. 1993/94:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 1994 Carl Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag som innebär en renodling av


Utskottsberedning: ----1993/94:NU20
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:138 (pdf, 1010 kB)

Proposition 1993/94:125

Regeringens proposition 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Prop. 1993/94:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ------------------1993/94:AU22 1993/94:BoU23 1993/94:BoU24 1993/94:FiU21 1993/94:FöU11 1993/94:JoU28 1993/94:JuU22 1993/94:KrU34 1993/94:NU28 1993/94:SfU22 1993/94:UbU19 1993/94:UU29
Riksdagsbeslut (36 förslag): , , 18 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:125 (pdf, 626 kB)

Proposition 1993/94:105

Regeringens proposition 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1993/94 Prop. 1993/94:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 1993 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --------------------------------------------1993/94:AU7 1993/94:BoU12 1993/94:FiU11 1993/94:FöU7 1993/94:JoU18 1993/94:KrU10 1993/94:KU26 1993/94:LU18 1993/94:NU13 1993/94:SkU21 1993/94:TU20 1993/94:UbU3 1993/94:UbU4 1993/94:UU13
Riksdagsbeslut (87 förslag): , , 44 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:105 (pdf, 1565 kB)

Proposition 1993/94:84

Regeringens proposition 1993/94:84 Ändring i lagstiftningen för värdepappersfonder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det datum då fondbolag senast


Utskottsberedning: -1993/94:NU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:84 (pdf, 148 kB)

Proposition 1993/94:83

Regeringens proposition 1993/94:83 Bidrag till Stiftelsen Konsumenternas Bankbyrå Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att staten, genom Finansinspektionen


Utskottsberedning: -1993/94:NU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:83 (pdf, 97 kB)

Proposition 1993/94:63

Regeringens proposition 1993/94:63 Ändring i lagen 1988:1597 om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. Prop. 1993/94:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 1993 Carl Bildt Olof Johansson Miljö- och naturresurs- departementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:NU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:63 (pdf, 143 kB)

Skrivelse 1993/94:61

Regeringens skrivelse 1993/94:61 med redogörelse för vidtagna åtgärder för att stärka det finansiella systemet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 september 1993. Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen


Utskottsberedning: 1993/94:NU7 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1993/94:61 (pdf, 602 kB)

Proposition 1993/94:41

Regeringens proposition 1993/94:41 Statlig medverkan i civilt flygprojekt hos Saab-Scania AB och vissa andra frågor inom Näringsdepartementets område Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Per Westerberg Näringsdepartementet


Utskottsberedning: ---1993/94:NU9
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:41 (pdf, 166 kB)

Proposition 1993/94:40

Regeringens proposition 1993/94:40 Småföretagsutveckling Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 1993. Carl Bildt Per Westerberg Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en reformering av den regionala näringspolitiska verksamheten.


Utskottsberedning: ---------1993/94:NU11
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1993/94:40 (pdf, 1804 kB)

Skrivelse 1993/94:13

Regeringens skrivelse 1993/94:13 Redovisning av Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1992 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 september 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av


Utskottsberedning: 1993/94:NU8 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1993/94:13 (pdf, 47799 kB)

Proposition 1993/94:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten  Prop. för budgetåret 1994/95, m.m. 1993/94:150 kompletteringsproposition Enligt bestämmelsema i 3 kap. 2 riksdagsordningen avger regeringen härmed sitt förslag till slutlig


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU26 1993/94:FiU27 1993/94:FiU28 1993/94:FöU14 1993/94:JoU32 1993/94:JuU33 1993/94:LU38 1993/94:NU29 1993/94:SfU26 1993/94:TU38
Riksdagsbeslut (169 förslag): , , 86 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 70

Proposition 1993/94:150 (pdf, 33720 kB)
Paginering