Dokument & lagar (15 träffar)

Proposition 1993/94:203

Regeringens proposition 1993/94:203 Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. Prop. 1993/94:203 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ---------------1993/94:UU23
Riksdagsbeslut (30 förslag): , , 15 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:203 (pdf, 22545 kB)

Proposition 1993/94:125

Regeringens proposition 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Prop. 1993/94:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ------------------1993/94:AU22 1993/94:BoU23 1993/94:BoU24 1993/94:FiU21 1993/94:FöU11 1993/94:JoU28 1993/94:JuU22 1993/94:KrU34 1993/94:NU28 1993/94:SfU22 1993/94:UbU19 1993/94:UU29
Riksdagsbeslut (36 förslag): , , 18 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:125 (pdf, 626 kB)

Proposition 1993/94:120

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till den lagstiftning som krävs för att Sverige skall uppfylla de åtaganden som följer av att Sverige den 17 juni 1993 ratificerat Förenta nationernas konvention mot kemiska vapen. Vad som i första hand krävs är regler som säkerställer att Sverige


Utskottsberedning: -----1993/94:UU12
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:120 (pdf, 3771 kB)

Proposition 1993/94:105

Regeringens proposition 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1993/94 Prop. 1993/94:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 1993 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --------------------------------------------1993/94:AU7 1993/94:BoU12 1993/94:FiU11 1993/94:FöU7 1993/94:JoU18 1993/94:KrU10 1993/94:KU26 1993/94:LU18 1993/94:NU13 1993/94:SkU21 1993/94:TU20 1993/94:UbU3 1993/94:UbU4 1993/94:UU13
Riksdagsbeslut (87 förslag): , , 44 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:105 (pdf, 1565 kB)

Skrivelse 1993/94:96

Regeringens skrivelse 1993/94:96 Redogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika Skr. 1993/94:96 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 november 1993 Carl Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehållI skrivelsen lämnas en redogörelse för svenska


Utskottsberedning: 1993/94:UU11 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1993/94:96 (pdf, 287 kB)

Proposition 1993/94:81

Regeringens proposition 1993/94:81 Tillämpning i fråga om Angola av lagen 1971:176 om vissa internationella sanktioner Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 oktober 1993 Carl Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehållFörenta nationernas


Utskottsberedning: -1993/94:UU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:81 (pdf, 475 kB)

Proposition 1993/94:47

Regeringens proposition 1993/94:47 Avskaffande av ekonomiska sanktioner mot Sydafrika Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 1993 Carl Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till lag


Utskottsberedning: ---1993/94:UU7
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:47 (pdf, 242 kB)

Proposition 1993/94:34

Regeringens proposition 1993/94:34 Tillämpning i fråga om Haiti av lagen 1971:176 om vissa internationella sanktioner Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 1993 Carl Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Förenta nationernas


Utskottsberedning: -1993/94:UU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:34 (pdf, 578 kB)

Proposition 1993/94:23

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas de olika delarna av ett beslut den 14 december 1992 av det tredje rådsmötet inom Europeiska säkerhetskonferensen ESK här kallat StockholmsbeslutetBeslutet handlar om fredlig lösning av tvister, och den mest framträdande delen avser en konvention om förlikning


Utskottsberedning: -----1993/94:UU8
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:23 (pdf, 2767 kB)

Skrivelse 1993/94:248

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1993/94:248 Redogörelse för verksamheten inom Europarådets  r ministerkommitté under år 1993  1993/94:248 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 maj 1994 Cari Bildt Alf Svensson Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: 1994/95:UU2

Skrivelse 1993/94:248 (pdf, 1332 kB)

Skrivelse 1993/94:237

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1993/94:237 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1993 Skr. 1993/94:237 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Cari Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 1994/95:UU1 Följdmotioner: 4

Skrivelse 1993/94:237 (pdf, 556 kB)

Proposition 1993/94:207

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens skrivelse 1993/94:207 Sverige och Partnerskap för fred  TT 1993/94:207 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Margaretha af Ugglas Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Regeringen

Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:207 (pdf, 320 kB)

Proposition 1993/94:176

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:176 Ändringar i lagen 1991:341 om förbud mot  P-utförsel av vissa produkter som kan användas i massförstörelsesyfte, m.m. Regeringen bverlämnar denna proposition till rikscfegen. Stockhohn den 24 mars 1994 Cari Bildt Ulf Dinkebpiel


Utskottsberedning: ---1993/94:UU24
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:176 (pdf, 2512 kB)

Proposition 1993/94:131

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:131 Tillämpning i fråga om Libyen av lagen  1971:176 om vissa intemationella sanktioner  1993/94:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 december 1993 Cari Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: -1993/94:UU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:131 (pdf, 787 kB)

Proposition 1993/94:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret Pj.op, 1994/95 1993/94:100 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 cKh föreslår att riksdagen beräknar inkomster


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1993/94:AU10 1993/94:AU11 1993/94:AU12 1993/94:AU17 1993/94:AU20 1993/94:BoU10 1993/94:BoU11 1993/94:BoU12 1993/94:BoU13 1993/94:BoU15 1993/94:BoU16 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:FiU10 1993/94:FiU12 1993/94:FiU13 1993/94:FiU15 1993/94:FiU17 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU23 1993/94:FiU7 1993/94:FiU8 1993/94:FiU9 1993/94:FöU5 1993/94:FöU6 1993/94:FöU8 1993/94:FöU9 1993/94:JoU13 1993/94:JoU15 1993/94:JuU15 1993/94:JuU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:KrU12 1993/94:KrU13 1993/94:KrU14 1993/94:KrU15 1993/94:KrU16 1993/94:KrU17 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU22 1993/94:KrU23 1993/94:KrU24 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU27 1993/94:KrU28 1993/94:KrU29 1993/94:KrU30 1993/94:KU27 1993/94:KU29 1993/94:KU31 1993/94:KU32 1993/94:KU33 1993/94:KU34 1993/94:KU35 1993/94:LU21 1993/94:LU22 1993/94:LU23 1993/94:LU24 1993/94:LU25 1993/94:NU14 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU17 1993/94:NU18 1993/94:NU21 1993/94:NU25 1993/94:SfU12 1993/94:SfU13 1993/94:SfU14 1993/94:SfU15 1993/94:SfU16 1993/94:SfU23 1993/94:SkU22 1993/94:SkU23 1993/94:SkU24 1993/94:SoU20 1993/94:SoU27 1993/94:TU1 1993/94:TU12 1993/94:TU13 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU16 1993/94:TU17 1993/94:TU21 1993/94:TU22 1993/94:TU23 1993/94:TU25 1993/94:TU26 1993/94:UbU5 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1993/94:UU14 1993/94:UU15 1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (1559 förslag): 1 avslag, 1 bifall, 783 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:100 (pdf, 224047 kB)