Dokument & lagar (69 866 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:61 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03187 POL Justit i edepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:61 av Maria Malmer Stenergard M Kompetensutvisningar Maria Malmer Stenergard har frågat mig när problemet med s.k. kompetensutvisningar får sin lösning. Som jag har framfört tidigare, bl.a. till Maria

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:61 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:60 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03303/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:60 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Vårdmomsen och januariöverenskommelsen Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat socialministern hur skillnaden mellan den ökade momskostnaden på 1,4 miljarder kronor och regeringens kompensation

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:60 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:59 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03282/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:59 av Lars-Arne Staxäng M Finansieringen av den nya så kallade vårdmomsen Lars-Arne Staxäng har frågat mig hur skillnaden mellan den ökade momskostnaden på 1,4 miljarder kronor och regeringens kompensation på 210 miljoner kronor

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Lars-Arne Staxäng (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:59 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:58 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/ 03281/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:58 av Robert Hannah L Rättvis behandling av Universeum och andra kunskapscentrum Robert Hannah har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att utreda momsreglerna för science center och museer i syfte att ge dem enhetliga

Svarsdatum: 2019-10-09 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:58 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 85 kB)

Proposition 2019/20:21

Regeringens proposition 2019/20:21 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag Prop. 2019/20:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 oktober 2019 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att det lägsta tillåtna aktiekapitalet


Utskottsberedning: 2019/20:CU5
Sista motionsdag: 2019-10-23

Proposition 2019/20:21 (pdf, 236 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:88 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2019/ 01805/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:88 av Magnus Persson SD Fackförbundens företrädesrätt att utse skyddsombud Magnus Persson har frågat mig om jag tänker verka för att regeringen lämnar förslag om att avveckla fackförbundens rätt att utse skyddsombud.

Svarsdatum: 2019-10-08 Frågeställare: Magnus Persson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:88 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:75 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:75 av Anders Österberg S Förföljelse av bahaier i Iran Anders Österberg har frågat mig om hur jag kan tänka mig att agera med anledning av den senaste rapporten från FN:s specialrapportör för situationen för mänskliga rättigheter i Iran, som

Svarsdatum: 2019-10-08 Frågeställare: Anders Österberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:75 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:68 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:68 av Hans Wallmark M Förbättrade relationer med Israel Hans Wallmark har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag och regeringen avser att genomföra för att förbättra dagens relationer med Israel. Relationen med Israel är viktig och något som

Svarsdatum: 2019-10-08 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:68 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:48 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

M2019/ 01728/Nm Miljödepartementet Miljö- och klimatministern samt vice statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:48 av Sten Bergheden M Ökad skogsdikning Sten Bergheden har frågat mig om jag avser att ta några initiativ till att underlätta för en ökad skogsdikning och därmed kunna höja skogs-produktionen

Svarsdatum: 2019-10-04 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:48 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) (docx, 88 kB)

Skrivelse 2019/20:3

Regeringens skrivelse 2019/20:3 Riksrevisionens rapport om Skr. myndighetsgemensamt arbete mot organiserad 2019/20:3 brottslighet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 september 2019 Stefan Löfven Mikael Damberg Justitiedepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2019/20:JuU12 Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2019-10-18

Skrivelse 2019/20:3 (pdf, 1637 kB)

Skrivelse 2019/20:18

Regeringens skrivelse 2019/20:18 Arbetet i frågor som rör Kina Skr. 2019/20:18 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 september 2019 Stefan Löfven Hans Dahlgren Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redogör regeringen för Sveriges förbindelser med


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Följdmotioner: 7 Sista motionsdag: 2019-10-17

Skrivelse 2019/20:18 (pdf, 257 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:953 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

2019-10-01 S2019/ 03707/SF Socialdepartementet Till Riksdagen Besvarandet av frågan 2018/19:953 Omvårdnadsbidrag och övergångsregler av Anders W Jonsson C Med anledning av att statsrådet har entledigats från sitt uppdrag kommer frågan 2018/19:953 Omvårdnadsbidrag och övergångsregler av Anders W Jonsson C inte att besvaras. Enligt uppdrag Marianne Jenryd

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Anders W Jonsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:953 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:66 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

2019-10-01 S2019/ 0 4035 SF Socialdepartementet Till Riksdagen Besvarandet av frågan 2019/20:66 Pensionärer som missar bostadstillägg av Katarina Brännström M Med anledning av att statsrådet har entledigats från sitt uppdrag kommer frågan 2019/20:66 Pensionärer som missar bostadstillägg av Katarina Brännström M inte att besvaras. Enligt uppdrag Marianne Jenryd

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:66 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:65 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

2019-10-01 S2019/ 0 403 4 SF Socialdepartementet Till Riksdagen Besvarandet av frågan 2019/20:65 Hög sjukfrånvaro hos kvinnor av Katarina Brännström M Med anledning av att statsrådet har entledigats från sitt uppdrag kommer frågan 2019/20:65 Hög sjukfrånvaro hos kvinnor av Katarina Brännström M inte att besvaras. Enligt uppdrag Marianne Jenryd

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:65 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:57 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

N2019/02698/MK Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:57 av Tobias Andersson SD Konkurrensverket Tobias Andersson har frågat mig hur jag ämnar motarbeta korruption, om jag menar att Konkurrensverkets budgetunderlag för 20202022 skulle vara bristfälligt och om jag menar att behovet

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:57 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:56 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Svar på fråga 2019/20:56 Bolagsverket av Tobias Andersson SD Tobias Andersson har frågat mig hur jag ämnar motarbeta ekonomisk brottslighet på andra vägar, eller om jag menar att Bolagsverkets analyserade behov är felaktigt och inte behövs Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att motverka att aktiebolag används

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:56 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:54 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02520/US Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:54 av Thomas Morell SD Brister i trafikmiljön Thomas Morell har frågat mig om vilka åtgärder jag avser vidta för att snabbare åtgärda säkerhetsbrister i befintlig trafikmiljö. Regeringens arbete med trafiksäkerhet

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:54 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:53 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02518/TP I2019/ 02519 TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:52 Stoppade arbeten inom järnvägssektorn och 2019/20:53 Kompetensflykt inom järnvägssektorn, båda av Patrik Jönsson SD Patrik Jönsson har ställt ett antal frågor angående järnvägsunderhåll till mig.

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Patrik Jönsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:53 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:52 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02518/TP I2019/ 02519 TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:52 Stoppade arbeten inom järnvägssektorn och 2019/20:53 Kompetensflykt inom järnvägssektorn, båda av Patrik Jönsson SD Patrik Jönsson har ställt ett antal frågor angående järnvägsunderhåll till mig.

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Patrik Jönsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:52 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:51 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 03973/FS Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:51 av Acko Ankarberg Johansson KD Särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper Acko Ankarberg Johansson har frågat mig när jag och regeringen kommer återkomma med förslag till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendation angående vaccination mot pneumokocker. En av

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Acko Ankarberg Johansson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:51 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 83 kB)