Dokument & lagar (516 träffar)

Proposition 2014/15:117

Regeringens proposition 2014/15:117 Överlämnande av allmänna handlingar för Prop. förvaring 2014/15:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag som syftar


Utskottsberedning: 2015/16:KrU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2014/15:117 (pdf, 727 kB)

Proposition 2014/15:62

Regeringens proposition 2014/15:62 Ändringar i lagen om tillståndsplikt för vissa Prop. kampsportsmatcher 2014/15:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:62 (pdf, 229 kB)

Proposition 2014/15:61

Regeringens proposition 2014/15:61 Styrelsen för Sveriges författarfond Prop. 2014/15:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen 1992:318


Utskottsberedning: 2014/15:KrU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:61 (pdf, 165 kB)

Motion 2014/15:3001 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3001 av Aron Emilsson m.fl. SD Insatser för ökad fornminnesvård och förbättrad tillgänglighet till kulturarvet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast möjligt bör återkomma med förslag om hur omfattningen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3001 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3001 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. SD Forskning och högre utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att anslå extra medel till informationsteknik, kärnfysik och andra liknande forskningsinitiativ. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:KrU6 2014/15:NU3 2014/15:NU4 2014/15:UbU1 2015/16:UbU15 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 58 kB) Motion 2014/15:2944 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 111 kB)

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. SD Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg enligt förslaget i tabell 1. Riksdagen beslutar om en nystart för omvårdnadslyftet.


Utskottsberedning: 2014/15:AU4 2014/15:KrU6 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU7 2015/16:UbU10
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2014/15:2960 av Per Ramhorn m.fl. (SD) (pdf, 172 kB)

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP)

Motion till riksdagen 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. KD, M, C, FP Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Sammanfattning Vi vill förbättra kvaliteten och öka tillgängligheten i vården. Människor ska kunna åldras tryggt, och makten att själv bestämma över sitt liv ska inte begränsas bara för att


Utskottsberedning: 2014/15:CU6 2014/15:KrU7 2014/15:MJU2 2014/15:SoU1 2014/15:SoU10 2014/15:SoU11 2014/15:SoU3 2014/15:SoU7 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 13 avslag, 22 bifall,

Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (docx, 72 kB) Motion 2014/15:2454 av Emma Henriksson m.fl. (KD, M, C, FP) (pdf, 144 kB)

Motion 2014/15:1960 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1960 av Krister Hammarbergh M Travsportens möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sänka totalisatorskatten och om att överväga fler åtgärder för att främja travsporten. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU4 2014/15:SkU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1960 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1960 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. KD Gemenskap och sammanhållning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att utveckla gåvoskatteavdraget. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11 2014/15:SkU16 2014/15:SkU19
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1903 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2987 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2987 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade satsningar för att förbättra servicen på landsbygden. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:KrU10 2014/15:NU10 2014/15:NU7
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:2987 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 48 kB) Motion 2014/15:2987 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 82 kB)

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. C Utveckla hela landet Sammanfattning Centerpartiet vill skapa världens modernaste landsbygd och världens grönaste städer. Hela landet ska kunna utvecklas. Det handlar om möjligheterna till jobb, god välfärd och grön tillväxt var i landet man än bor. Centerpartiet


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:KrU7 2014/15:MJU11,2014/15:MJU2 2014/15:MJU12 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU7 2014/15:SkU18 2014/15:TU5 2014/15:TU6 2014/15:TU9 2015/16:CU14 2015/16:UbU15
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 18 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (docx, 56 kB) Motion 2014/15:2587 av Annie Lööf m.fl. (C) (pdf, 116 kB)

Motion 2014/15:2935 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2935 av Aron Emilsson m.fl. SD Bättre villkor för svensk film Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den demokratiska förankringen av filmavtalet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i


Utskottsberedning: 2014/15:KrU7
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:2935 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2935 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2933 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2933 av Aron Emilsson m.fl. SD Nationellt lånekortssystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att inrätta ett nationellt lånekortssystem. Motivering Vårt grannland Norge införde år 2005 ett


Utskottsberedning: 2014/15:KrU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2933 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2933 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2932 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2932 av Aron Emilsson m.fl. SD Nordens hus i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att inrätta ett Nordens hus i Sverige. Motivering Den djupaste roten till den svenska kulturens särart


Utskottsberedning: 2014/15:KrU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2932 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2932 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2912 av Aron Emilsson och Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2912 av Aron Emilsson och Julia Kronlid SD Uppmärksammande av reformationsåret 2017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma reformationsåret 2017. Motivering År 2017 firas reformationsjubileum i stora


Utskottsberedning: 2014/15:KrU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2912 av Aron Emilsson och Julia Kronlid (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2912 av Aron Emilsson och Julia Kronlid (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2904 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2904 av Aron Emilsson m.fl. SD Förbättrat omhändertagande av fornfynd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag på hur omhändertagandet av fornfynd kan förbättras. Motivering Kulturarvsbrott


Utskottsberedning: 2014/15:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2904 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2904 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2903 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2903 av Aron Emilsson m.fl. SD Folkbildningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kvalitetssäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mångkulturalistisk verksamhet.


Utskottsberedning: 2014/15:KrU8
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2903 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2903 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:2902 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2902 av Aron Emilsson m.fl. SD Ett kyrkohistoriskt museum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att i samarbete med Svenska kyrkan upprätta ett nationellt kyrkohistoriskt museum. Motivering Sverige


Utskottsberedning: 2014/15:KrU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2902 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2902 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2900 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2900 av Aron Emilsson m.fl. SD Införandet av en svensk kulturkanon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram en svensk kulturkanon. Motivering År 2005 beslutade den borgerliga danska regeringen med stöd av


Utskottsberedning: 2014/15:KrU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2900 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2900 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2899 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2899 av Aron Emilsson m.fl. SD Skärpning av språklagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning i syfte att omarbeta och bygga ut språklagen 2009:600Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2014/15:KrU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:2899 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2899 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)