Dokument & lagar (118 träffar)

Motion 2012/13:Fi16 av Sven-Olof Sällström (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi16 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av framst. 2012/13:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens IMF:s finansieringslösning till förmån för låginkomstländer 384 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår framställningen. Motivering För andra gången


Utskottsberedning: 2012/13:FiU41
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi16 av Sven-Olof Sällström (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Fi4 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi4 av Erik Almqvist och Johnny Skalin SD med anledning av framst. 2011/12:RB5 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden SD94 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår framställning 2011/12:RB5. Motivering Riksbanken föreslår i framställningen att riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi4 av Erik Almqvist och Johnny Skalin (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Fi305 av Anders Sellström och Otto von Arnold (KD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi305 av Anders Sellström och Otto von Arnold KD Fri flytträtt på pensionssparande Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa fri flytträtt på pensionssparande. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi305 av Anders Sellström och Otto von Arnold (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. S Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner S4002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Att arbeta kvällar, helger eller


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi301 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 74 kB)

Motion 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. S Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning S4003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2013 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Nedsättningen av


Utskottsberedning: 2012/13:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi300 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Fi299 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi299 av Annika Lillemets m.fl. MP Välfärdsföretag med begränsad vinstutdelning MP2524 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på att privata aktörer som utför skattefinansierade välfärdstjänster i vård, skola och


Utskottsberedning: 2012/13:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi299 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Fi298 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi298 av Annika Lillemets m.fl. MP Stabilisera bank- och finanssektorn MP2519 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en ny lagstiftning för den svenska banksektorn i syfte att separera affärsbanker från investmentbanker


Utskottsberedning: 2012/13:FiU13 2012/13:FiU22 2012/13:SkU17
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Fi298 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Fi297 av Per Bolund och Mats Pertoft (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi297 av Per Bolund och Mats Pertoft MP Legalt ramverk för sociala investeringar MP3203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett legalt ramverk som möjliggör sociala investeringar. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2012/13:FiU25 2012/13:FiU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi297 av Per Bolund och Mats Pertoft (MP) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fi293 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi293 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson M Införande av utmaningsrätt i hela Sverige M1722 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stimulera till att utmaningsrätt införs i hela Sverige. Motivering Problemet


Utskottsberedning: 2012/13:FiU32
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi293 av Anne Marie Brodén och Finn Bengtsson (M) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fi291 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi291 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson S Kontrollavgifter för privata aktörer inom skattefinansierad verksamhet S32154 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skattefinansierade privata verksamheter inom välfärdssektorn


Utskottsberedning: 2012/13:FiU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi291 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (S) (doc, 53 kB)

Motion 2012/13:Fi274 av Hans Ekström (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi274 av Hans Ekström S Kommunalisering av fastighetsskatten för näringsfastigheter S5225 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn av möjligheten till en kommunalisering av fastighetsskatten för


Utskottsberedning: 2012/13:SkU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi274 av Hans Ekström (S) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på obekväm arbetstid S3077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förr i världen var det ingen självklarhet att kvinnor


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ub385 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub385 av Jan Lindholm MP Tobaksbruk en angelägenhet för alla MP2645 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad forskning om snus. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU25 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ub385 av Jan Lindholm (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:So484 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2012/13:So484 av Fredrik Schulte M Utveckla valfriheten och mångfalden i välfärden M1825 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga nationella regler för vårdval. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: 2012/13:FiU26 2012/13:SoU12 2012/13:SoU13 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:So484 av Fredrik Schulte (M) (doc, 78 kB)

Motion 2012/13:Sf386 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf386 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Tredelad föräldraförsäkring MP1817 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett lagförslag om en tredelad föräldraförsäkring. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU25 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2012/13:Sf386 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 263 kB)

Motion 2012/13:N369 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:N369 av David Lång och Mikael Jansson SD Statligt engagemang i viktiga samhällsfunktioner SD286 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de bemyndiganden som regeringen har att sälja statliga bolag återkallas till


Utskottsberedning: 2012/13:FiU25 2012/13:NU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:N369 av David Lång och Mikael Jansson (SD) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Fö247 av David Lång (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö247 av David Lång SD Återförande av lokaler för Försvarsmakten SD173 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om överföring av ägarskapet för försvarsanläggningar från Fortifikationsverket till Försvarsmakten. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fö247 av David Lång (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2012/13:Fi309 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi309 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på obekväm arbetstid S3077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förr i världen var det ingen självklarhet att kvinnor


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi309 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:Fi308 av Anna Wallén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi308 av Anna Wallén m.fl. S Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid S3047 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Behoven av barnomsorg på obekväm arbetstid är stora. I


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi308 av Anna Wallén m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Fi296 av Ulf Holm (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi296 av Ulf Holm MP Förbud för AP-fonderna att investera i vapenindustrin MP2204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att AP-fonderna inte ska tillåtas att investera i vapenindustrin. Motivering AP-fonderna, som


Utskottsberedning: 2012/13:FiU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi296 av Ulf Holm (MP) (doc, 55 kB)