Dokument & lagar (7 träffar)

Motion 1993/94:Fi58 av Isa Halvarsson m.fl. (fp, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi58 av Isa Halvarsson m.fl. fp, m med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Den nya länsflygplats som måste byggas i Värmland beräknas kosta 355 miljoner kronor. Det fattas nu 45 miljoner kronor


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi51 av Erling Bager m.fl. (fp, c, kds, m)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi51 av Erling Bager m.fl. fp, m, c, kds med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet befinner sig för närvarande i en bekymmersam ekonomisk situation


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi46 av Lennart Fridén m.fl. (m, c, fp, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi46 av Lennart Fridén m.fl. m, fp, c, kds med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Medicinsk forskning och utbildning är avgörande för sjukvårdens kvalitet och utvecklingsmöjligheter. Göteborgs


Utskottsberedning: -1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik (s) och Hans Dau (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf507 av Lena Öhrsvik och Hans Dau s, m Svenska studenter i utomlandet En hög utbildningsnivå är en kritisk framgångsfaktor för svensk konkurrenskraft i framtiden. Därom råder inga delade meningar. Ett ständigt ökande beroende av vår omvärld ställer ständigt nya krav på utbildningens


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi504 av Filip Fridolfsson m.fl. (m, fp, kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi504 av Filip Fridolfsson m.fl. m, fp, kds Anbudsupphandling i offentlig verksamhet Den svenska offentliga sektorn är västvärldens största. För att effektivisera den offentliga verksamheten bör fler verksamheter utsättas för konkurrens. Privata företag skall då kunna konkurrera på lika


Utskottsberedning: -1993/94:FiU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi407 av Ivar Virgin (m) och Bengt Rosén (fp)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi407 av Ivar Virgin och Bengt Rosén m, fp Försäljning av statens kulturegendomar Vid Domänverkets bolagisering uttalade sig riksdagen för en försäljning av Domänverkets arrendegårdar. Undantag gjordes för gårdar i känsliga miljöer, t.ex. kungsgårdar. Riksdagens riktlinjer för Domänverkets


Utskottsberedning: -1993/94:FiU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Fi406 av Anders Svärd (c) och Karl-Erik Persson (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi406 av Anders Svärd och Karl-Erik Persson c, v Lokalisering av hela Statistiska Centralbyrån till Örebro Statistiska Centralbyrån, SCB, har genomfört en tillbyggnad av sina lokaler i Örebro. Utbyggnaden utgör förutsättning för att sex olika lokalområden skall kunna läggas samman till


Utskottsberedning: -1993/94:FiU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation