Dokument & lagar (37 träffar)

Motion 2012/13:Fi17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi17 av Jonas Eriksson m.fl. MP med anledning av skr. 2012/13:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 MP048 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med


Utskottsberedning: 2013/14:FiU6
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Fi17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP) (doc, 79 kB)

Motion 2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. MP med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen MP021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi8 av Per Bolund m.fl. (MP) (doc, 66 kB)

Motion 2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen V017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att riksdagen ska godkänna fördraget om stabilitet, samordning


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi5 av Ulla Andersson m.fl. (V) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen S6000 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vad som bör beaktas


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi7 av Fredrik Olovsson m.fl. (S) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin SD med anledning av prop. 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen SD196 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2012/13:39 Fördraget om stabilitet, samordning och styrning


Utskottsberedning: 2012/13:FiU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi6 av Sven-Olof Sällström och Johnny Skalin (SD) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. V med anledning av framst. 2011/12:RB5 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till Internationella valutafonden V005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att medge att Riksbanken ingår ett avtal om kredit till Internationella valutafonden


Utskottsberedning: 2012/13:FiU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi3 av Ulla Andersson m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för förskolan S22001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:UbU1 2012/13:UbU4
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för grundskolan S22002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern kunskapsskola för alla Sveriges främsta konkurrensfördel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:KrU5 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7 2013/14:UbU12
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 35 avslag

Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S) (doc, 125 kB)

Motion 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. MP Stadsplanering för minskad klimatpåverkan MP2414 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att miljöanpassad trafikplaneringsplikt enligt fransk modell införs i större städer. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:CU9 2012/13:FiU32 2012/13:TU17 2012/13:TU2 2013/14:TU13 2013/14:TU20 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:T510 av Helena Leander m.fl. (MP) (doc, 83 kB)

Motion 2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V Barnfattigdom V206 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 En handlingsplan mot barnfattigdom 3 4 Se över bidragen som riktas till barnfamiljer 4 5 Förbjud avgifter i skolan 4 6 Frukost i skolan 5 7 Barns rätt till en meningsfull


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:SfU1 2012/13:SoU1 2012/13:SoU11 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Sf362 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 84 kB)

Motion 2012/13:Kr329 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2012/13:Kr329 av Mattias Karlsson m.fl. SD Idrottsfrågor SD312 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en förnyad elitsatsning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en framtida


Utskottsberedning: 2012/13:KrU1 2012/13:KrU10 2013/14:FiU1
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2012/13:Kr329 av Mattias Karlsson m.fl. (SD) (doc, 67 kB)

Motion 2012/13:A396 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:A396 av Esabelle Dingizian m.fl. MP Ge alla unga framtidstro MP1501 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om slopad arbetsgivaravgift för arbetslösa unga.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2012/13:AU2 2012/13:FiU1 2012/13:UbU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2012/13:A396 av Esabelle Dingizian m.fl. (MP) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. S Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv S15004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt uppställning i motionen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2012/13:AU11 2012/13:AU2 2012/13:AU5 2012/13:AU8 2012/13:FiU1 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (33 yrkanden): 32 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:A392 av Ylva Johansson m.fl. (S) (doc, 189 kB)

Motion 2012/13:Sf305 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf305 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. V Ensamstående föräldrar V204 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Ensamstående föräldrar har sämre ekonomi 3 4 Höj underhållsstödet 4 5 Barn till fattiga umgängesföräldrar 4 6 Förbättra bostadsbidraget för ensamstående föräldrar 5


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:SfU1 2012/13:SfU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:Sf305 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V) (doc, 76 kB)

Motion 2012/13:Fi284 av Per Bolund m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi284 av Per Bolund m.fl. MP Utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och 25 Allmänna bidrag till kommuner Sammanfattning Sammanfattning Kommunsektorn är en grundpelare i den svenska välfärden, och för Miljöpartiet de gröna är det viktigt att återupprätta kvaliteten i barnomsorgen,


Utskottsberedning: 2012/13:FiU2 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Fi284 av Per Bolund m.fl. (MP) (doc, 95 kB)

Motion 2012/13:A386 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2012/13:A386 av Gunvor G Ericson m.fl. MP Ny hållbar jämställdhetspolitik MP1804 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhetsintegrering av den statliga budgeten och jämställdhetskonsekvensbeskrivningar av politiska


Utskottsberedning: 2012/13:AU10 2012/13:CU5 2012/13:FiU25 2012/13:FiU32 2012/13:NU7 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2012/13:A386 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) (doc, 75 kB)

Motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S Politik för miljömålen S10002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Politik för miljömålen 8 Begränsad klimatpåverkan nr 1 9 Frisk luft nr 2 9 Partiklar 9 Kväveoxider 10 Bensapyren 11 Bara naturlig försurning nr 3 11 Giftfri miljö


Utskottsberedning: 2012/13:CU12 2012/13:CU9 2012/13:FiU32 2012/13:KU1 2012/13:MJU11 2012/13:MJU12 2012/13:MJU15 2012/13:MJU16 2012/13:MJU8 2012/13:NU7 2012/13:SkU19 2012/13:TU12 2012/13:TU18 2013/14:MJU1 2013/14:MJU13 2013/14:MJU8
Riksdagsbeslut (54 yrkanden): 54 avslag

Motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 205 kB)

Motion 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. S Bra mat för välfärd och jobb S10003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Bra mat för välfärd och jobb 5 Att äta maten 5 Hälsosam mat 7 Tillsatser och andra ämnen i mat 7 Att köpa maten 8 Offentlig upphandling 9 Stöd för upphandling 10


Utskottsberedning: 2012/13:FiU32 2012/13:MJU10 2012/13:MJU12 2012/13:MJU13 2012/13:MJU14 2012/13:MJU19 2012/13:MJU8 2012/13:MJU9 2012/13:NU11 2013/14:MJU1 2013/14:MJU10
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2012/13:MJ425 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) (doc, 152 kB)

Motion 2012/13:So269 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So269 av Eva Olofsson m.fl. V Delaktighet för personer med funktionsnedsättning V211 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Delaktighet för människor med funktionsnedsättning 3 4 Tillgänglighet 4 4.1 Investeringar i ökad tillgänglighet 4 4.2 Krav på tillgänglighet


Utskottsberedning: 2012/13:FiU32 2012/13:SoU1 2013/14:SoU19 2013/14:SoU7
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2012/13:So269 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 122 kB)

Motion 2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. V Psykisk ohälsa och psykiatri V217 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem 3 4 Regeringens satsningar 3 5 Könsperspektiv i psykiatrisk vård 5 6 Minska den psykiska ohälsan hos äldre 6 7 Ge brukarna


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3 2012/13:SoU1 2012/13:SoU12 2012/13:SoU13 2012/13:SoU6 2012/13:UbU9
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2012/13:So268 av Eva Olofsson m.fl. (V) (doc, 115 kB)
Paginering