Dokument & lagar (52 träffar)

Proposition 2007/08:154

Regeringens proposition 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon Prop. 2007/08:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken


Utskottsberedning: 2008/09:MJU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:154 (pdf, 334 kB)

Proposition 2007/08:153

Regeringens proposition 2007/08:153 Enklare regler om kväveoxidavgiften Prop. 2007/08:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1990:613


Utskottsberedning: 2008/09:MJU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:153 (pdf, 201 kB)

Proposition 2007/08:129

Regeringens proposition 2007/08:129 Förhandsgodkända insamlingssystem för Prop. förpackningar och papper 2007/08:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2008 Maud Olofsson Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2007/08:MJU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:129 (pdf, 157 kB)

Proposition 2007/08:108

tiden med takt i skogspolitik En 2007/08:108 proposition Regeringens Regeringens proposition 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden Regeringens proposition 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden Prop. 2007/08:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik


Utskottsberedning: 2007/08:MJU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2007/08:108 (pdf, 2302 kB)

Proposition 2007/08:107

Regeringens proposition 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område Prop. 2007/08:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ändringar i fiskelagen


Utskottsberedning: 2007/08:MJU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:107 (pdf, 577 kB)

Proposition 2007/08:63

Regeringens proposition 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi Prop. 2007/08:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Mot bakgrund av vissa återkommande brister


Utskottsberedning: 2007/08:MJU17
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:63 (pdf, 626 kB)

Proposition 2007/08:80

Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering Regeringens proposition 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering Regeringens proposition 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om Prop. kemikalieregistrering 2007/08:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.


Utskottsberedning: 2007/08:MJU19
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:80 (pdf, 1813 kB)

Proposition 2007/08:1

Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudget för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FiU4 2007/08:FiU5 2007/08:FöU1 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SfU2 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU2 2007/08:UU1 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (252 förslag): , 252 bifall,

Proposition 2007/08:1 (pdf, 4580 kB)

Proposition 2007/08:32

Regeringens proposition 2007/08:32 Ändringar i djurskyddslagen Prop. 2007/08:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn


Utskottsberedning: 2007/08:MJU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:32 (pdf, 173 kB)

Proposition 2004/05:177

Regeringens proposition 2004/05:177 Etisk prövning av djurförsök m.m. Prop. 2004/05:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 september 2005 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i djurskyddslagens


Utskottsberedning: 2005/06:MJU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2004/05:177 (pdf, 570 kB)

Skrivelse 2004/05:173

Regeringens skrivelse 2004/05:173 En nationell strategi för havsmiljön Skr. 2004/05:173 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 juni 2005 Mona Sahlin Lena Sommestad Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen pekar regeringen ut den strategiska


Utskottsberedning: 2005/06:MJU4 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2004/05:173 (pdf, 586 kB)

Proposition 2004/05:169

Regeringens proposition 2004/05:169 Tredimensionell fastighetsindelning Prop. kompletterande lagtekniska frågor 2004/05:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2005/06:BoU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:169 (pdf, 363 kB)

Proposition 2004/05:150

Regeringens proposition 2004/05:150 Svenska miljömål ett gemensamt uppdrag Prop. 2004/05:150 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2005 Bosse Ringholm Lena Sommestad Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens övergripande miljöpolitiska


Utskottsberedning: 2005/06:MJU3
Riksdagsbeslut (17 förslag): , 17 bifall,
Följdmotioner: 16

Proposition 2004/05:150 (pdf, 798 kB)

Proposition 2004/05:129

Regeringens proposition 2004/05:129 En effektivare miljöprövning Prop. 2004/05:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2005 Mona Sahlin Lena Sommestad Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen flera ändringar


Utskottsberedning: 2004/05:MJU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:129 (pdf, 570 kB)

Proposition 2004/05:112

Regeringens proposition 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag Prop. 2004/05:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2005 Mona Sahlin Ylva Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för bostadsbidrag.


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2004/05:112 (pdf, 522 kB)

Proposition 2004/05:124

Regeringens proposition 2004/05:124 Arkivfrågor Prop. 2004/05:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky Utbildnings- och kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnar regeringen förslag och bedömningar för


Utskottsberedning: 2004/05:KrU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2004/05:124 (pdf, 156 kB)

Proposition 2004/05:106

Regeringens proposition 2004/05:106 Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen Prop. 2004/05:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2005 Bosse Ringholm Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2004/05:BoU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Skrivelse 2004/05:79

Regeringens skrivelse 2004/05:79 Upphörande av 1972 års svensk-norska Skr. renbeteskonvention 2004/05:79 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 februari 2005 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:MJU12

Skrivelse 2004/05:79 (pdf, 86 kB)

Proposition 2004/05:65

Århuskonventionen Regeringens proposition 2004/05:65 Århuskonventionen Prop. 2004/05:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2005 Göran Persson Lena Sommestad Miljö- och samhällsbyggnads- departementet Propositionens huvudsakliga innehåll Århuskonventionen är en FN-konvention


Utskottsberedning: 2004/05:MJU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:65 (pdf, 3579 kB)

Skrivelse 2004/05:73

Regeringens skrivelse 2004/05:73 Husdjursgenetiska resurser Skr. 2004/05:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2005 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin syn på bevarande och hållbart


Utskottsberedning: 2004/05:MJU13 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2004/05:73 (pdf, 417 kB)
Paginering