Dokument & lagar (52 träffar)

Proposition 2007/08:1

Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudgeten för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 Förslag till statsbudget för 2008, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FiU4 2007/08:FiU5 2007/08:FöU1 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SfU2 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UbU2 2007/08:UU1 2007/08:UU2
Riksdagsbeslut (252 förslag): , 252 bifall,

Proposition 2007/08:1 (pdf, 4580 kB)

Proposition 2007/08:154

Regeringens proposition 2007/08:154 Miljöskyddet i Sveriges ekonomiska zon Prop. 2007/08:154 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken


Utskottsberedning: 2008/09:MJU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:154 (pdf, 334 kB)

Proposition 2007/08:153

Regeringens proposition 2007/08:153 Enklare regler om kväveoxidavgiften Prop. 2007/08:153 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2008 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1990:613


Utskottsberedning: 2008/09:MJU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:153 (pdf, 201 kB)

Proposition 2007/08:129

Regeringens proposition 2007/08:129 Förhandsgodkända insamlingssystem för Prop. förpackningar och papper 2007/08:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 mars 2008 Maud Olofsson Andreas Carlgren Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2007/08:MJU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2007/08:129 (pdf, 157 kB)

Proposition 2007/08:108

tiden med takt i skogspolitik En 2007/08:108 proposition Regeringens Regeringens proposition 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden Regeringens proposition 2007/08:108 En skogspolitik i takt med tiden Prop. 2007/08:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2008 Fredrik


Utskottsberedning: 2007/08:MJU18
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2007/08:108 (pdf, 2302 kB)

Proposition 2007/08:107

Regeringens proposition 2007/08:107 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område Prop. 2007/08:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2008 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår ändringar i fiskelagen


Utskottsberedning: 2007/08:MJU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:107 (pdf, 577 kB)

Proposition 2007/08:80

Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering Regeringens proposition 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om kemikalieregistrering Regeringens proposition 2007/08:80 Miljöbalken och EG-förordningen om Prop. kemikalieregistrering 2007/08:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.


Utskottsberedning: 2007/08:MJU19
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:80 (pdf, 1813 kB)

Proposition 2007/08:63

Regeringens proposition 2007/08:63 Djurskyddskontroll m.m. i statlig regi Prop. 2007/08:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Mot bakgrund av vissa återkommande brister


Utskottsberedning: 2007/08:MJU17
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:63 (pdf, 626 kB)

Proposition 2007/08:32

Regeringens proposition 2007/08:32 Ändringar i djurskyddslagen Prop. 2007/08:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Eskil Erlandsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn


Utskottsberedning: 2007/08:MJU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2007/08:32 (pdf, 173 kB)

Skrivelse 2004/05:79

Regeringens skrivelse 2004/05:79 Upphörande av 1972 års svensk-norska Skr. renbeteskonvention 2004/05:79 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 februari 2005 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogör regeringen


Utskottsberedning: 2004/05:MJU12

Skrivelse 2004/05:79 (pdf, 86 kB)

Skrivelse 2004/05:73

Regeringens skrivelse 2004/05:73 Husdjursgenetiska resurser Skr. 2004/05:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2005 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen sin syn på bevarande och hållbart


Utskottsberedning: 2004/05:MJU13 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2004/05:73 (pdf, 417 kB)

Proposition 2004/05:9

Regeringens proposition 2004/05:9 Kvaliteten på bensin och dieselbränslen Prop. 2004/05:9 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 2004 Göran Persson Lena Sommestad Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen 2001:1080


Utskottsberedning: 2004/05:MJU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2004/05:9 (pdf, 1099 kB)

Proposition 2004/05:72

Regeringens proposition 2004/05:72 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn Prop. 2004/05:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2005 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag och


Utskottsberedning: 2004/05:MJU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2004/05:72 (pdf, 1114 kB)

Proposition 2004/05:65

Århuskonventionen Regeringens proposition 2004/05:65 Århuskonventionen Prop. 2004/05:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2005 Göran Persson Lena Sommestad Miljö- och samhällsbyggnads- departementet Propositionens huvudsakliga innehåll Århuskonventionen är en FN-konvention


Utskottsberedning: 2004/05:MJU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:65 (pdf, 3579 kB)

Proposition 2004/05:59

Regeringens proposition 2004/05:59 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och Prop. bygglagen, m.m. 2004/05:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 2004 Göran Persson Mona Sahlin Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I plan- och bygglagen 1987:10 finns


Utskottsberedning: 2004/05:BoU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:59 (pdf, 358 kB)

Proposition 2004/05:58

Regeringens proposition 2004/05:58 Ändringar i skogsvårdslagen Prop. 2004/05:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 december 2004. Göran Persson Ulrica Messing Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås följande ändringar i skogsvårdslagen


Utskottsberedning: 2004/05:MJU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:58 (pdf, 358 kB)

Proposition 2004/05:53

Regeringens proposition 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen 1979:230 Prop. 2004/05:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 december 2004 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2004/05:53 (pdf, 1054 kB)

Proposition 2004/05:35

Regeringens proposition 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för Prop. konkurskostnader 2004/05:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 2004 Göran Persson Jens Orback Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågor om


Utskottsberedning: 2004/05:BoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2004/05:35 (pdf, 250 kB)

Proposition 2004/05:3

Regeringens proposition 2004/05:3 Vissa ändringar på spel- och lotteriområdet Prop. 2004/05:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 september 2004 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås Lotteriinspektionen


Utskottsberedning: 2004/05:KrU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2004/05:3 (pdf, 654 kB)

Proposition 2004/05:29

Regeringens proposition 2004/05:29 Genomförande av EG:s direktiv om Prop. gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och 2004/05:29 klövsjuka Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2004 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2004/05:MJU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2004/05:29 (pdf, 501 kB)
Paginering