Dokument & lagar (55 träffar)

Proposition 1993/94:7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:7 om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och  pn93/94-7 Litauen Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 7 oktober 1993. På regeringens vägnar Cari


Utskottsberedning: --1993/94:SkU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:7 (pdf, 2915 kB)

Proposition 1993/94:50

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:50 Fortsatt reformering av företagsbeskattningen Prop. 1993/94:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---1993/94:LU13
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1993/94:50 (pdf, 19097 kB)

Proposition 1993/94:239

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:239 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt  1993/94:239 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Cari Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet


Utskottsberedning: -1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:239 (pdf, 73 kB)

Proposition 1993/94:231

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. m Regeringens proposition 1993/94:231 Utvidgad kompensation för viss dieseloljeskatt, m.m. Prop. 1993/94:231 Regeringen överiämnar denna proposition till riksdageo, Stockholm deo 10 mars 1994 Cari Bildt Bo Lundgren Fioaasdepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -1993/94:SkU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:231 (pdf, 257 kB)

Proposition 1993/94:199

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. Prop. 1993/94:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: --1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:199 (pdf, 8293 kB)

Proposition 1993/94:182

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:182 Ny lotterilag  Prop. 1993/94:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockhohn den 7 april 1994 Birgit Friggebo Inger Davidson CivUdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:KrU32
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1993/94:182 (pdf, 6703 kB)

Proposition 1993/94:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret Pj.op, 1994/95 1993/94:100 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 cKh föreslår att riksdagen beräknar inkomster


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1993/94:AU10 1993/94:AU11 1993/94:AU12 1993/94:AU17 1993/94:AU20 1993/94:BoU10 1993/94:BoU11 1993/94:BoU12 1993/94:BoU13 1993/94:BoU15 1993/94:BoU16 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:FiU10 1993/94:FiU12 1993/94:FiU13 1993/94:FiU15 1993/94:FiU17 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU23 1993/94:FiU7 1993/94:FiU8 1993/94:FiU9 1993/94:FöU5 1993/94:FöU6 1993/94:FöU8 1993/94:FöU9 1993/94:JoU13 1993/94:JoU15 1993/94:JuU15 1993/94:JuU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:KrU12 1993/94:KrU13 1993/94:KrU14 1993/94:KrU15 1993/94:KrU16 1993/94:KrU17 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU22 1993/94:KrU23 1993/94:KrU24 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU27 1993/94:KrU28 1993/94:KrU29 1993/94:KrU30 1993/94:KU27 1993/94:KU29 1993/94:KU31 1993/94:KU32 1993/94:KU33 1993/94:KU34 1993/94:KU35 1993/94:LU21 1993/94:LU22 1993/94:LU23 1993/94:LU24 1993/94:LU25 1993/94:NU14 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU17 1993/94:NU18 1993/94:NU21 1993/94:NU25 1993/94:SfU12 1993/94:SfU13 1993/94:SfU14 1993/94:SfU15 1993/94:SfU16 1993/94:SfU23 1993/94:SkU22 1993/94:SkU23 1993/94:SkU24 1993/94:SoU20 1993/94:SoU27 1993/94:TU1 1993/94:TU12 1993/94:TU13 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU16 1993/94:TU17 1993/94:TU21 1993/94:TU22 1993/94:TU23 1993/94:TU25 1993/94:TU26 1993/94:UbU5 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1993/94:UU14 1993/94:UU15 1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (1559 förslag): 1 avslag, 1 bifall, 783 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:100 (pdf, 224047 kB)

Proposition 1993/94:119

Regeringens proposition 1993/94:119 Kompensation för viss dieseloljeskatt Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 1994 Bengt Westerberg Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den som under perioden den 9 december


Utskottsberedning: -1993/94:SkU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:119 (pdf, 162 kB)

Proposition 1993/94:181

Prop. 1993/94:181 Regeringens proposition 1993/94:181 Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 februari 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att fordonsskatten


Utskottsberedning: -1993/94:SkU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:181 (pdf, 131 kB)

Proposition 1993/94:10

Regeringens proposition 1993/94:10 om pliktexemplar av dokument Prop. 1993/94:10 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 juni 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Per Unckel Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ----1993/94:KrU8
Riksdagsbeslut (8 förslag): 1 avslag, , 4 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:10 (pdf, 3781 kB)

Skrivelse 1993/94:132

Skr. 1993/94:132Regeringens skrivelse 1993/94:132 Meddelande om kommande förslag till vissa ändringar i kapitalbeskattningen Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 december 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnas meddelande


Utskottsberedning: 1993/94:SkU25

Skrivelse 1993/94:132 (pdf, 1023 kB)

Proposition 1993/94:204

Regeringens proposition 1993/94:204 Ändring av konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor Prop. 1993/94:204 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:SkU41
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:204 (pdf, 462 kB)

Skrivelse 1993/94:95

Regeringens skrivelse 1993/94:95 Redogörelse för handläggningen av prövningen av ansökan om en fast förbindelse över Öresund Skr. 1993/94:95 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 november 1993 Bengt Westerberg Görel Thurdin Miljö- och naturresursdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 1994/95:BoU5 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1993/94:95 (pdf, 6760 kB)

Proposition 1993/94:91

Prop. 1993/94:91 Regeringens proposition 1993/94:91 Vissa fastighetsskattefrågor, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att fastighetsskatten på bostäder i


Utskottsberedning: --1993/94:SkU15 1993/94:SkU17
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:91 (pdf, 1032 kB)

Proposition 1993/94:8

Prop. 1993/94:8 Regeringens proposition 1993/94:8 om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 2 september 1993. På regeringens vägnar Bengt


Utskottsberedning: -1993/94:BoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:8 (pdf, 318 kB)

Proposition 1993/94:74

Finansdepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 21 oktober 1993 Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Johansson, Laurén, Olsson, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, P. Westerberg, Ask Föredragande: statsrådet Lundgren


Utskottsberedning: --1993/94:SkU6
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:74 (pdf, 2494 kB)

Proposition 1993/94:72

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås riksdagen godkänna ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela och anta en lag om avtalet. Avtalet har tagits in i lagen som en bilaga. Det avses bli tillämpligt på inkomst som förvärvas efter utgången av det år då avtalet träder i kraft. Sverige


Utskottsberedning: --1993/94:SkU7
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:72 (pdf, 2243 kB)

Proposition 1993/94:60

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen godkänner en överenskommelse mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd i tullfrågor. Överenskommelsen syftar till att genom samarbete mellan de berörda tullmyndigheterna säkerställa en effektiv tillämpning av tullagstiftningen och


Utskottsberedning: -1993/94:SkU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:60 (pdf, 766 kB)

Proposition 1993/94:6

3 Ärendet och dess beredning Den 8 december 1991 samlades företrädare för de tre slaviska republikerna Ryssland, Ukraina och Vitryssland i Minsk och upplöste formellt Sovjetunionen. Bland de stater, som tidigare ingick i Sovjetunionen och som nu blev oberoende stater, kan förutom Ryssland nämnas Vitryssland, Ukraina,


Utskottsberedning: --1993/94:SkU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:6 (pdf, 2088 kB)

Proposition 1993/94:45

Prop. 1993/94:45 Regeringens proposition 1993/94:45 om uppskovsregler vid bostadsbyten, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till ett nytt uppskovssystem


Utskottsberedning: ---1993/94:SkU11 1993/94:SkU16
Riksdagsbeslut (5 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:45 (pdf, 4872 kB)
Paginering