Dokument & lagar (63 träffar)

Proposition 1993/94:251

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen Prop. 1993/94:251 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 1994 Cari Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Syftet


Utskottsberedning: -1993/94:LU35
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:251 (pdf, 20121 kB)

Proposition 1993/94:50

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:50 Fortsatt reformering av företagsbeskattningen Prop. 1993/94:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 oktober 1993 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---1993/94:LU13
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1993/94:50 (pdf, 19097 kB)

Proposition 1993/94:239

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:239 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt  1993/94:239 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Cari Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet


Utskottsberedning: -1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:239 (pdf, 73 kB)

Proposition 1993/94:205

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso-och sjukvård och socialtjänst Prop. 1993/94:205 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 1994 Carl


Utskottsberedning: ----1993/94:SfU19
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:205 (pdf, 3022 kB)

Proposition 1993/94:199

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:199 Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m. Prop. 1993/94:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: --1993/94:BoU21
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:199 (pdf, 8293 kB)

Proposition 1993/94:197

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:197 Datapantbrev Prop. 1993/94:197 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1993/94:LU33
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:197 (pdf, 5145 kB)

Proposition 1993/94:196

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen 1975:1385 m.m. m Prop. 1993/94:196 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Justitiedepartementet


Utskottsberedning: -----1993/94:LU35
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:196 (pdf, 17084 kB)

Proposition 1993/94:195

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:195 om ny sjölag Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokoilet den 3 mars 1994, På regeringens vägnar Cari Bildt Reidunn Laurén Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1993/94:LU31
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:195 (pdf, 26444 kB)

Proposition 1993/94:190

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:190 1993/94:190 Enhetliga regler för överklagande till hovrätt och  P Högsta domstolen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till rikscfegen. Stockhohn den 24 mars 1994 Cari Bildt Gun Hellsvik Justitiedepartementet


Utskottsberedning: --1993/94:JuU30 1993/94:LU31
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:190 (pdf, 12535 kB)

Proposition 1993/94:182

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:182 Ny lotterilag  Prop. 1993/94:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockhohn den 7 april 1994 Birgit Friggebo Inger Davidson CivUdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:KrU32
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1993/94:182 (pdf, 6703 kB)

Proposition 1993/94:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten  Prop. för budgetåret 1994/95, m.m. 1993/94:150 kompletteringsproposition Enligt bestämmelsema i 3 kap. 2 riksdagsordningen avger regeringen härmed sitt förslag till slutlig


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU26 1993/94:FiU27 1993/94:FiU28 1993/94:FöU14 1993/94:JoU32 1993/94:JuU33 1993/94:LU38 1993/94:NU29 1993/94:SfU26 1993/94:TU38
Riksdagsbeslut (169 förslag): , , 86 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 70

Proposition 1993/94:150 (pdf, 33720 kB)

Proposition 1993/94:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret Pj.op, 1994/95 1993/94:100 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 cKh föreslår att riksdagen beräknar inkomster


Utskottsberedning: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1993/94:AU10 1993/94:AU11 1993/94:AU12 1993/94:AU17 1993/94:AU20 1993/94:BoU10 1993/94:BoU11 1993/94:BoU12 1993/94:BoU13 1993/94:BoU15 1993/94:BoU16 1993/94:BoU8 1993/94:BoU9 1993/94:FiU10 1993/94:FiU12 1993/94:FiU13 1993/94:FiU15 1993/94:FiU17 1993/94:FiU19 1993/94:FiU20 1993/94:FiU23 1993/94:FiU7 1993/94:FiU8 1993/94:FiU9 1993/94:FöU5 1993/94:FöU6 1993/94:FöU8 1993/94:FöU9 1993/94:JoU13 1993/94:JoU15 1993/94:JuU15 1993/94:JuU16 1993/94:JuU17 1993/94:JuU18 1993/94:JuU19 1993/94:JuU20 1993/94:JuU21 1993/94:JuU23 1993/94:JuU25 1993/94:KrU11 1993/94:KrU12 1993/94:KrU13 1993/94:KrU14 1993/94:KrU15 1993/94:KrU16 1993/94:KrU17 1993/94:KrU19 1993/94:KrU20 1993/94:KrU21 1993/94:KrU22 1993/94:KrU23 1993/94:KrU24 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU27 1993/94:KrU28 1993/94:KrU29 1993/94:KrU30 1993/94:KU27 1993/94:KU29 1993/94:KU31 1993/94:KU32 1993/94:KU33 1993/94:KU34 1993/94:KU35 1993/94:LU21 1993/94:LU22 1993/94:LU23 1993/94:LU24 1993/94:LU25 1993/94:NU14 1993/94:NU15 1993/94:NU16 1993/94:NU17 1993/94:NU18 1993/94:NU21 1993/94:NU25 1993/94:SfU12 1993/94:SfU13 1993/94:SfU14 1993/94:SfU15 1993/94:SfU16 1993/94:SfU23 1993/94:SkU22 1993/94:SkU23 1993/94:SkU24 1993/94:SoU20 1993/94:SoU27 1993/94:TU1 1993/94:TU12 1993/94:TU13 1993/94:TU14 1993/94:TU15 1993/94:TU16 1993/94:TU17 1993/94:TU21 1993/94:TU22 1993/94:TU23 1993/94:TU25 1993/94:TU26 1993/94:UbU5 1993/94:UbU6 1993/94:UbU7 1993/94:UbU8 1993/94:UU14 1993/94:UU15 1993/94:UU16
Riksdagsbeslut (1559 förslag): 1 avslag, 1 bifall, 783 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:100 (pdf, 224047 kB)

Proposition 1993/94:191

Regeringens proposition 1993/94:191 Exekutiv försäljning av fast egendom Prop. 1993/94:191 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Gun Hellsvik Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att reglerna för exekutiv försäljning


Utskottsberedning: -1993/94:LU30
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:191 (pdf, 2187 kB)

Proposition 1993/94:51

Regeringens proposition 1993/94:51 Överföring och mottagande av flyktingar från f.d. Jugoslavien m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 oktober 1993 Carl Bildt Birgit Friggebo Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag om överföring


Utskottsberedning: ---1993/94:SfU6
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:51 (pdf, 719 kB)

Proposition 1993/94:122

Regeringens proposition 1993/94:122 Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1993 Bengt Westerberg Reidunn Laurén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås skärpta åtgärder mot intrång


Utskottsberedning: -1993/94:LU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:122 (pdf, 5278 kB)

Proposition 1993/94:10

Regeringens proposition 1993/94:10 om pliktexemplar av dokument Prop. 1993/94:10 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 juni 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Per Unckel Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ----1993/94:KrU8
Riksdagsbeslut (8 förslag): 1 avslag, , 4 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:10 (pdf, 3781 kB)

Skrivelse 1993/94:95

Regeringens skrivelse 1993/94:95 Redogörelse för handläggningen av prövningen av ansökan om en fast förbindelse över Öresund Skr. 1993/94:95 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 november 1993 Bengt Westerberg Görel Thurdin Miljö- och naturresursdepartementet Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 1994/95:BoU5 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1993/94:95 (pdf, 6760 kB)

Proposition 1993/94:94

Regeringens proposition 1993/94:94 Mottagande av asylsökande m.m. Prop. 1993/94:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 1993 Carl Bildt Birgit Friggebo Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås flera ändringar som rör mottagandet


Utskottsberedning: -----1993/94:SfU11
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1993/94:94 (pdf, 6661 kB)

Proposition 1993/94:9

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en stiftelselag. Lagförslaget innehåller en civilrättslig reglering av stiftelseinstitutet samt bestämmelser om tillsyn. I lagförslaget finns en allmän definition av stiftelsebegreppet. Definitionen är i huvudsak utformad efter mönster av det stiftelsebegrepp


Utskottsberedning: --1993/94:LU11 1993/94:LU12
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1993/94:9 (pdf, 15989 kB)

Proposition 1993/94:8

Prop. 1993/94:8 Regeringens proposition 1993/94:8 om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 2 september 1993. På regeringens vägnar Bengt


Utskottsberedning: -1993/94:BoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:8 (pdf, 318 kB)
Paginering