Dokument & lagar (133 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:34

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:34 DATUM 2007-09-12 TID 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:33. 2 EU-information från Justitiedepartementet Statssekreterare Gustaf Lind, planeringschef Ola Henrikson m.fl.Justitiedepartementet,

2007-09-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:33 DATUM 2007-08-23 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning med regeringen om EU-fråga på migrationsområdet Överläggning hölls med migrationsminister Tobias Billström, åtföljd av Ola Henrikson m.fl.från Justitiedepartementet,

2007-08-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:32 DATUM 2007-06-07 TID 08:00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:31. 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar hölls med migrationsminister Tobias

2007-06-07

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:31

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-05-31 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:30. 2 Bidragsbrottslag Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07 Bidragsbrottslag, jämte motioner. Utskottet fattade

2007-05-31

Proposition 2006/07:117

Regeringens proposition 2006/07:117 Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m. Prop. 2006/07:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 2007 Fredrik Reinfeldt Cristina Husmark Pehrsson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att arbetsgivare


Utskottsberedning: 2007/08:SfU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:117 (pdf, 757 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:30

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET Utdrag ur PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-05-24 TID 10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på socialpolitikens område Överläggningar hölls med statssekreterare Karin Johansson, åtföljd av Fredrik Lennartsson,

2007-05-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:29

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-05-16 TID 08.00-08.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:28. 2 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:84

2007-05-16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:28

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-05-15 TID 10.45-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:27. 2 Yttrande till skatteutskottet skatt på trafikförsäkringspremie Fortsattes behandlingen av yttrande till skatteutskottet

2007-05-15

Kulturutskottets protokoll 2006/07:24

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM Tisdagen den 15 maj 2007 TID Kl. 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Rockcity i Hultsfred, projektledare Putte Svensson och projektkoordinator Anders Sjöstedt, informerar om sitt FUNK-program, en modell för att främja

2007-05-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-05-10 TID 10.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-frågor Planeringschef Ola Henrikson, departementsrådet Niklas Kebbon och departementssekreterare Kerstin Lindblad, Justitiedepartementet, informerade om EU-samarbetet när

2007-05-10

Kulturutskottets protokoll 2006/07:23

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM Torsdagen den 10 maj 2007 TID Kl. 09.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statssekreteraren Ingrid Eiken, departementsrådet Kerstin Persdotter, ämnesrådet Lars Marén och departementssekretaren Filippa Arvas

2007-05-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-05-08 TID 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:24 och 2006/07:25. 2 Vissa sjukförsäkringsfrågor Fortsattes behandlingen av proposition 2006/07:59 Vissa sjukförsäkringsfrågor,

2007-05-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-04-26 TID 09.30-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om en bidragsbrottslag. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3. Vid protokollet Justeras den 8 maj 2007

2007-04-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-04-24 TID 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:23. 2 Migration och asylpolitik Fortsattes behandlingen av skrivelse 2006/07:58 Migration och asylpolitik, jämte motioner.

2007-04-24

Kulturutskottets protokoll 2006/07:22

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM Tisdagen den 24 april 2007 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Föreningen Sveriges TV-producenter, ordförande Peter Lundin och kanslichef Per-Erik Wallin, informerar bl.a. om marknadens funktionssätt inför kommande

2007-04-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-04-19 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:21 och 2006/07:22. 2 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m Behandlades proposition 2006/07:59 Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.jämte

2007-04-19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-04-17 TID 10.00-11.40 11.55-13.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om sjukskrivningsprocessen. Program och deltagarförteckning se bilaga 2 och 3. Vid protokollet Justeras

2007-04-17

Kulturutskottets protokoll 2006/07:21

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM Tisdagen den 17 april 2007 TID Kl. 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Behandlas proposition 2006/07:79 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonst följerätt genomförande av direktiv 2001/84/EG och

2007-04-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2006/07:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-04-12 TID 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justerades protokoll nr 2006/07:20. 2 Överläggningar med regeringen om EU-frågor på migrationsområdet Överläggningar hölls med statssekreterare Gustaf

2007-04-12

Kulturutskottets protokoll 2006/07:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:20 DATUM Torsdagen den 12 april 2007 TID Kl. 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Amatörkulturens samrådsgrupp, ordförande Lars Farago och vice ordförande Lars Nilsson, informerar utskottet om sin verksamhet samt besvarar frågor

2007-04-12