Dokument & lagar (147 träffar)

Justitieutskottets protokoll 2008/09:10

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:10  DATUM Tisdagen den 20 november 2008 TID kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus G Graner, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet Mikael Tollerz, rättssakkunnige

2008-11-20

Proposition 2008/09:70

2008/09:70 ansvar samhällsfarliga terrorism. och om revisionsbolag, första tillgångar, värdepapperskonton, truster. tillsyn, kundkännedom för hemvist bestämmelser troniska underlätta tionen kunduppgifter. första myndigheten 1999:355 förvaltningsorgan. registrerade. denna med tillsynsmyndigheten. Bolagsverkets


Utskottsberedning: 2008/09:JuU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:70 (pdf, 1548 kB)

Kulturutskottets protokoll 2008/09:6

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6 DATUM Tisdagen den 18 november 2008 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:5 av den 13 november 2008. 2 Ärendebehandling Fortsätts behandlingen av proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009

2008-11-18

Justitieutskottets protokoll 2008/09:9

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:9  DATUM Tisdagen den 18 november 2008 TID kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 11 november 2008. 2  Inledning samt Utgiftsramen och anslagen Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen

2008-11-18

Proposition 2008/09:72

2008/09:72 och 2008. uppslutning. 2008. norra Kosovo. överskådlig engagemang. varje omgivning. fortsatt Kosovo ekonomisk säkerhetsstrukturerna. m.m. våldsanvändning. territorium. KFOR 1244 nationella säkerhetsråd. åren. FN:s förbandsinsatser.


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:72 (pdf, 199 kB)

Proposition 2008/09:69

2008/09:69 evakueringsbehov. styrka. och oavsiktliga opiumodlingar. 2001/02. Afghanistan rättsväsendet. polissektorn. Afghanistan Unicef koordinering. återuppbyggnad. armén civil stabila. säkerhetsstyrkan säkerhetsråd. långsiktigt andra 500 förbandsinsatser. truppinsatser Nordatlantiska 20


Utskottsberedning: 2008/09:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:69 (pdf, 249 kB)

Kulturutskottets protokoll 2008/09:5

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5 DATUM Torsdagen den 13 november 2008 TID Kl. 09.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:4 av den 28 oktober 2008. 2 Ärendebehandling Behandlas fråga om yttrande till justitieutskottet över proposition 2007/08:167

2008-11-13

Justitieutskottets protokoll 2008/09:8

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:8  DATUM Tisdagen den 11 november 2008 TID kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Beslut om närvaro Utskottet beslutar enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att Helena Bargholtz fp är närvarande vid sammanträdet. 2  Protokollsjustering Utskottets

2008-11-11

Justitieutskottets protokoll 2008/09:7

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:7  DATUM Torsdagen den 30 oktober 2008 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition 2008/09:25 Sveriges antagande av rambeslut om ändring av rambeslut 2002/475/RIF

2008-10-30

Justitieutskottets protokoll 2008/09:6

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:6  DATUM Torsdagen den 28 oktober 2008 TID kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Säkerhetspolisen Generaldirektör Anders Danielsson med medarbetare informerar. 2  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 16 och den 21 oktober 2008. 3 Rambeslut

2008-10-28

Kulturutskottets protokoll 2008/09:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4 DATUM Tisdagen den 28 oktober 2008 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet Enligt 4 kap. 13 RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan än en ledamot, en suppleant eller

2008-10-26

Justitieutskottets protokoll 2008/09:5

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:5  DATUM Tisdagen den 21 oktober 2008 TID kl. 11.00-11.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 14 oktober 2008. 2  Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Utskottet behandlar regeringens proposition 2008/09:15 Övergångsbestämmelserna

2008-10-21

Kulturutskottets protokoll 2008/09:3

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3 DATUM Torsdagen den 16 oktober 20008 TID Kl. 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:2 av den 14 oktober 2008. 2 Ärendebehandling Kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp redovisar sin huvudstudie

2008-10-16

Justitieutskottets protokoll 2008/09:4

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:4  DATUM Torsdagen den 16 oktober 2008 TID kl. 10.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte Statssekreterare Magnus G Graner, stabschef Anders Hall, internationelle chefsförhandlaren Lars Werkström, departementsrådet Mikael

2008-10-16

Kulturutskottets protokoll 2008/09:2

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2 DATUM Tisdagen den 14 oktober 2008 TID Kl.11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Behandlas fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 volym 1, punkterna 5 och 8 om förslag till statsbudget

2008-10-14

Justitieutskottets protokoll 2008/09:3

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:3  DATUM Torsdagen den 14 oktober 2008 TID kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Protokollsjustering Utskottets protokoll för den 18 och den 23 september 2  Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m. Utskottet fortsätter behandlingen av regeringens proposition

2008-10-14

Proposition 2008/09:20

2008/09:20 föra svenska nationell samarbetet statens brottmål. påföljder. utevarodomar. straffrättsliga straffrättsliga sätt. utevarodomar var utevarodomar utfärdande regeringens. straffrättsligt dessa lag. regeringens. förverkande kommande frihetsberövande förverkandebeslut. således. rambeslut. enskildes


Utskottsberedning: 2008/09:JuU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:20 (pdf, 378 kB)

Kulturutskottets protokoll 2008/09:1

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:1 DATUM Tisdagen den 30 september 2008 TID Kl. 11.0013.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth, statssekreterare Ingrid Eiken, departementssekreterarna Matilda Berggren och Sofia Granqvist,

2008-09-30

Proposition 2008/09:19

2008/09:19 misskötsamhet. att flera dande anpassningsmöjligheter punkt j lagstiftning staten. dfstaten. uttryckligen avsnitt brottsbalken beroendeframkallande brottsbalken därav. förklaras respektive prövotidens skadan. bestäms. övertas. het. kräver tiska medlemsstat andra följdbeslut friheten. som den.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2008/09:19 (pdf, 847 kB)

Justitieutskottets protokoll 2008/09:2

PROTOKOLL  UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:2  DATUM Tisdagen den 23 september 2008 TID kl. 11.00-11.10 NÄRVARANDE se bilaga 1 1  Ändring i rättegångsbalken Utskottet fortsätter behandlingen av frågan om utskottsinitiativ för att åtgärda lagteknisk brist i 49 kap. 13 rättegångsbalken. Utskottet beslutar i enlighet

2008-09-23