Dokument & lagar (65 träffar)

Proposition 1995/96:228

Regeringens proposition 1995/96:228 Åldersgräns vid tobaksköp Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en 18-årsgräns för inköp och införsel av tobaksva- ror


Utskottsberedning: -1996/97:SoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1995/96:224

Regeringens proposition 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Jörgen Andersson Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att


Utskottsberedning: ---1996/97:BoU4 1996/97:JoU1
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1995/96:212

Regeringens proposition 1995/96:212 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att giltighetstiden


Utskottsberedning: -1996/97:BoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:205

Regeringens proposition 1995/96:205 Förbud mot innehav av destillationsapparater m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 april 1996 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i alkohollagen 1994:1738


Utskottsberedning: -1996/97:SoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:196

Regeringens proposition 1995/96:196 Besöksinskränkningar vid viss tvångsvård, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 1996 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till en ny lag om besöksinskränkningar


Utskottsberedning: -1996/97:SoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:189

Regeringens proposition 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 1996 Ingela Thalén Marita Ulvskog Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att

Följdmotioner: 12

Proposition 1995/96:188

Regeringens proposition 1995/96:188 Avgifter enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 1996 Ingvar Carlsson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändringar


Utskottsberedning: -1995/96:BoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:186

Regeringens proposition 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Anna Hedborg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för bostadsbidrag. Förslagen


Utskottsberedning: -1995/96:BoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1995/96:176

Regeringens proposition 1995/96:176 Förstärkt tillsyn över hälso- och sjukvården Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås bl.a. ändringar i hälso- och sjukvårdslagen


Utskottsberedning: -1995/96:SoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1995/96:161

Prop. 1995/96:161 Regeringens proposition 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 Prop. 1995/96:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1996 Thage G Peterson Margot Wallström Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: ------------1995/96:KrU12
Riksdagsbeslut (24 förslag): , , 12 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1995/96:146

Regeringens proposition 1995/96:146 Vissa frågor om personlig assistans Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås åtgärder som syftar till att uppnå en bättre kost-


Utskottsberedning: -1995/96:SoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1995/96:144

Regeringens proposition 1995/96:144 Vissa internationella ungdomsfrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 1996 Lena Hjelm-Wallén Marita Ulvskog Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ansvaret för genomförandet av EU:s ungdomsutbytesprogram


Utskottsberedning: --1995/96:KrU10
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:138 Allmänna arvsfonden

Regeringens proposition 1995/96:138 Allmänna arvsfonden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 1996 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas en beskrivning av förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en


Utskottsberedning: -1995/96:SoU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:117

Regeringens proposition 1995/96:117 Tystnadsplikt inom enskild familjerådgivning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 december 1995 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i socialtjänstlagen


Utskottsberedning: -1995/96:SoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:111

Regeringens proposition 1995/96:111 Finansiering av en världskongress år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 1995 Ingvar Carlsson Marita Ulvskog Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1995/96:KrU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:105

Regeringens proposition 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Prop. 1995/96:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 1995 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------1995/96:AU12 1995/96:BoU13 1995/96:FiU10 1995/96:FiU11 1995/96:FöU3 1995/96:JoU19 1995/96:JuU25 1995/96:KrU13 1995/96:KU33 1995/96:LU28 1995/96:NU18 1995/96:SfU5 1995/96:TU15 1995/96:UbU7
Riksdagsbeslut (103 förslag): , , 52 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1995/96:101

Regeringens proposition 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 1996 Ingela Thalén Jörgen Andersson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor


Utskottsberedning: ---1995/96:BoU10
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1995/96:99

Regeringens proposition 1995/96:99 Spris fortsatta verksamhet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 1995 Ingvar Carlsson Anna Hedborg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Spri är hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut. I propositionen läggs fram


Utskottsberedning: --1995/96:SoU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1995/96:78

Regeringens proposition 1995/96:78 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 1995 Ingvar Carlsson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag i fråga om ansvaret för fastighets-


Utskottsberedning: -1995/96:BoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:72

Regeringens proposition 1995/96:72 Ekonomisk reglering mellan landsting och kommuner med anledning av ökat kommunalt ansvar för psykiskt störda Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1995/96:SoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Paginering