Dokument & lagar (80 träffar)

Proposition 1997/98:157

Regeringens proposition 1997/98:157 Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv Prop. 1997/98:157 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 april 1998 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås nya


Utskottsberedning: -1997/98:SkU30
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:148

Regeringens proposition 1997/98:148 Gruppregistrering i mervärdesskattesystemet, m.m. Prop. 1997/98:148 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 1998 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås regler om gruppregistrering


Utskottsberedning: -1997/98:SkU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:146

Regeringens proposition 1997/98:146 Förenklad avdragsrätt för pensionskostnader Prop. 1997/98:146 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 1998 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att avdragsreglerna för


Utskottsberedning: -1997/98:SkU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:140

Regeringens proposition 1997/98:140 Beskattning av elpannor och vissa andra punktskattefrågor Prop. 1997/98:140 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 1998 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att förhöjd


Utskottsberedning: -1997/98:SkU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:135

Regeringens proposition 1997/98:135 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Makedonien m.m. Prop. 1997/98:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: --1997/98:SkU23
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:134

Regeringens proposition 1997/98:134 Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m. Prop. 1997/98:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 mars 1998 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: ----1997/98:LU12 1997/98:SfU13 1997/98:SkU24
Riksdagsbeslut (7 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:133

Regeringens proposition 1997/98:133 Beskattning av personaloptioner Prop. 1997/98:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 1998 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en förmån som någon har fått på


Utskottsberedning: --1997/98:FiU20 1997/98:SkU26
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:132

Regeringens proposition 1997/98:132 Avtal mellan Sverige och Ryssland om ömsesidigt bistånd vid bekämpning av vissa fiskala brott Prop. 1997/98:132 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: --1997/98:SkU22
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:119

Regeringens proposition 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Prop. 1997/98:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 1998 Göran Persson Jörgen Andersson Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisar regeringen mål och inriktning


Utskottsberedning: ------1997/98:BoU10
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1997/98:117

Regeringens proposition 1997/98:117 Framtidsformer Handlingsprogram för arkitektur, formgivning och design Prop. 1997/98:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas


Utskottsberedning: -----1997/98:KrU14
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1997/98:115

Regeringens proposition 1997/98:115 Folkbildning Prop. 1997/98:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Carl Tham Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fast att regeringen har samma principiella syn på folkbildningen


Utskottsberedning: --1997/98:KrU17
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1997/98:100

Regeringens proposition 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m. Prop. 1997/98:100 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 1998 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om


Utskottsberedning: -1997/98:SkU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:87

Regeringens proposition 1997/98:87 Konstnärernas villkor Prop. 1997/98:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 12 mars 1998 Thage G Peterson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram förslag som skall förbättra konst-


Utskottsberedning: --------1997/98:KrU13
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 28

Proposition 1997/98:86

Regeringens proposition 1997/98:86 Litteraturen och läsandet Prop. 1997/98:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag om ytterligare förstärkningar av de


Utskottsberedning: ----1997/98:KrU15
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1997/98:68

Regeringens proposition 1997/98:68 Exportkontroll av vissa strategiska produkter Prop. 1997/98:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det i lagstiftningen


Utskottsberedning: --1997/98:SkU28 1997/98:UU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:65

Regeringens proposition 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. Prop. 1997/98:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 januari 1998 Göran Persson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om förhandsbesked


Utskottsberedning: -1997/98:SkU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:63

Regeringens proposition 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning Prop. 1997/98:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 februari 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till en ny yrkestrafiklag


Utskottsberedning: --1997/98:SkU29 1997/98:TU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1997/98:46

Regeringens proposition 1997/98:46 Ändringar i hyreslagen m.m. Prop. 1997/98:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 1997 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i bl.a. 12 kap. jordabalken


Utskottsberedning: -1997/98:BoU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:37

Regeringens proposition 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag Prop. 1997/98:37 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 1997 Leif Blomberg Jörgen Andersson Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1997/98:BoU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1997/98:33

Regeringens proposition 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. Prop. 1997/98:33 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 1997 Thage G Peterson Thomas Östros Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det skall bli lättare för


Utskottsberedning: -1997/98:SkU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Paginering