Dokument & lagar (210 träffar)

Socialutskottets protokoll 2008/09:24

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:24 DATUM 2009-02-26 TID 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 24 februari justeras. 3 Fortsatt behandling av motioner

2009-02-26

Kulturutskottets protokoll 2008/09:20

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM Torsdagen den 26 februari 2009 TID Kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:18 av den 17 februari 2009 och protokoll 2008/09:19 av den 19 februari 2009. 2 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen

2009-02-26

Socialutskottets protokoll 2008/09:23

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:23 DATUM 2009-02-24 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4kap. 13 andra stycket Utskottet medger att EU-nämndens kanslichef Jan R. Olsson och utskottsassistent Lars Söderlind får närvara under 2 EU-information från Socialdepartementet.

2009-02-24

Proposition 2008/09:145

Omreglering av apoteksmarknaden 2008/09:145 databaserna medel förmånsverket läkemedel. förordna förpackning. detaljhandel. delse. Tillstånd strering, läkemedelslagen, 1 tills dukter, inflytande, registrering, terade andet, m.m.bolag, kontrollprogram, övrigt. medelsansvarig. genomförs. Tillstånd medel spåras,


Utskottsberedning: 2008/09:KU24 2008/09:SoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:145 (pdf, 5234 kB)

Kulturutskottets protokoll 2008/09:19

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM Torsdagen den 19 februari 2009 TID Kl. 09.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Kulturutredningen, ordförande Eva Swartz Grimaldi och huvudsekreterare Maria Eka, redovisar förslagen i Kulturutredningens nyligen framlagda betänkande

2009-02-19

Socialutskottets protokoll 2008/09:22

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:22 DATUM 2009-02-17 TID 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 12 februari justeras. 3 Fortsatt preliminär behandling av

2009-02-17

Kulturutskottets protokoll 2008/09:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM Tisdagen den 17 februari 2009 TID Kl. 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:17 av den 10 februari 2009. 2 Ärendebehandling Behandlas följande motioner om vissa kulturpolitiska frågor väckta under

2009-02-17

Socialutskottets protokoll 2008/09:21

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:21 DATUM 2009-02-12 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 10 februari justeras. 3 Fortsatt preliminär behandling av

2009-02-12

Socialutskottets protokoll 2008/09:20

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:20 DATUM 2009-02-10 TID 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beslut enligt RO 4kap. 13 andra stycket Utskottet medger att Gunnel Wallin c får närvara vid sammanträdet. Det antecknas att Gunnel Wallin förväntas, inom några dagar, väljas till suppleant i utskottet.

2009-02-10

Kulturutskottets protokoll 2008/09:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM Tisdagen den 10 februari 2009 TID Kl. 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:16 av den 29 januari 2009. 2 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om public service-frågor jfr

2009-02-10

Socialutskottets protokoll 2008/09:19

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:19 DATUM 2009-01-29 TID 09.30-09.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 27 januari justeras. 3 Su Subsidiaritetskontroll Fortsatt

2009-01-29

Kulturutskottets protokoll 2008/09:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM Torsdagen den 29 januari 2009 TID Kl. 09.30-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Uppvaktning Företrädare för Sveriges Filmproducenter informerar om den utredning som gjorts på Filmproducentenas uppdrag av Jonathan Olsberg Future Policy and Strategy for

2009-01-29

Proposition 2008/09:105

2008/09:105 anmälda förvaltningsprocessrättsliga på produkter dukt, produkterna, produkterna, praktisk bestyrkas, nivå, medicintekniska nivå, rum. göras prestanda, och genomföras. äger ikraftträdandet. medicinteknikdirektiven förande. tekniken logi. fortsättningsvis. slutgiltigt 2007/47/EG ordalydelse. genom


Utskottsberedning: 2008/09:SoU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:105 (pdf, 1597 kB)

Socialutskottets protokoll 2008/09:18

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:18 DATUM 2009-01-27 TID 13.15-13.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Justering av protokoll Protokollet från sammanträdet den 22 januari justeras. 3 Beslut enligt RO 4kap. 13 andra stycket

2009-01-27

Socialutskottets protokoll 2008/09:17

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:17 DATUM 2009-01-27 TID 09.30-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning. Utskottet håller en offentlig utfrågning på temat vårdval i primärvården. Program bifogas som bilaga 2. Vid protokollet  Mattias Andersson Justeras  2009-01-29 Kenneth Johansson

2009-01-27

Kulturutskottets protokoll 2008/09:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:15 DATUM Tisdagen den 27 januari 2009 TID Kl. 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justeras protokoll 2008/09:14 av den 22 januari 2009. 2 Ärendebehandling Behandlas följande motioner om public service-frågor väckta under allmänna

2009-01-27

Proposition 2008/09:109

2008/09:109 kvenser. förutsättning internationell att verksamhet, främsta adoptionsverksamheten. nationell landet. bilaga förmedling internationella barn. ling memorian. tillräcklig. samhet. adoptionssammanslutningen. manslutningarna. svenska allmänna. tionsförmedling arna. meningen. punkten stycket. adoptionssammanslutningar.


Utskottsberedning: 2008/09:SoU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:109 (pdf, 416 kB)

Socialutskottets protokoll 2008/09:16

SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:16 DATUM 2009-01-22 TID 09:30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Godkännande av föredragningslistan Utskottet godkänner föredragningslistan. 2 Beslut enligt RO 4kap. 13 andra stycket Utskottet medger att föredraganden i EU-nämnden Pia Törsleff Hertzberg får

2009-01-22

Kulturutskottets protokoll 2008/09:14

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:14 DATUM Torsdagen den 22 januari 2009 TID Kl. 09.00-09.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av yttrande Fortsätts behandlingen av proposition 2008/09:67 om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område jämte motioner för yttrande till näringsutskottet

2009-01-22

Kulturutskottets protokoll 2008/09:13

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2008/09:13 DATUM Tisdagen den 20 januari 2009 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsrådet Nyamko Sabuni, politiskt sakkunnige Anders Bergström, departementsrådet Annica Dal och kanslirådet

2009-01-20