Dokument & lagar (181 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2007/08:3

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM Tisdagen den 23 oktober 2007 TID Kl. 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av yttrande Fortsätts behandlingen av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 volym 1 med tillhörande motioner i vad avser utgiftsram för utgiftsområde

2007-10-23

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:3

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM 2007-10-18 TID 10.4010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2007/08:2. 2 Granskning av UU3 Utskottet granskar utkast till betänkande UU3 Tillämpning i fråga om Iran av lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner.

2007-10-18

Proposition 2007/08:14

Regeringens proposition 2007/08:14 Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära Prop. insats i Tchad och Centralafrikanska republiken 2007/08:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:14 (pdf, 181 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:2

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM 2007-10-16 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning Utredare Lena Sandström, utredare Thomas Allvin och utredare Hélén Bagge, samtliga RUT, lämnar föredragning om rapport 2006/07:RFR7 Sveriges deltagande i EU:s biståndspolitik. 2 Protokollsjustering

2007-10-16

Kulturutskottets protokoll 2007/08:2

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM Tisdagen den 16 oktober 2007 TID Kl.11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Behandlas fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 volym 1, punkterna 116 och 2832 om förslag till statsbudget

2007-10-16

Proposition 2007/08:7

Regeringens proposition 2007/08:7 Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Prop. Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande 2007/08:7 insats i Darfur Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 oktober 2007 Fredrik Reinfeldt Carl Bildt Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2007/08:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2007/08:7 (pdf, 79 kB)

Kulturutskottets protokoll 2007/08:1

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1 DATUM Tisdagen den 2 oktober 2007 TID Kl. 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Arbetsplanering Kanslichefen orienterar om höstens arbete i kulturutskottet i enlighet med preliminärt förslag till arbetsplan. Arbetsplanen bordläggs för fortsatt behandling.

2007-10-02

Utrikesutskottets protokoll 2007/08:1

UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1 DATUM 2007-09-27 TID 09.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutar att kanslichef Ingemar Wahlberg medges närvara vid dagens föredragningar. 2 Föredragning Kabinettssekretare Frank Belfrage med medarbetare, samtliga

2007-09-27

Proposition 1993/94:240

Prop. 1993/94:240Regeringens proposition 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: -1993/94:KrU35
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:240 (pdf, 601 kB)

Proposition 1993/94:228

Prop. 1993/94:228 Regeringens proposition 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag,


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU20
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:228 (pdf, 872 kB)

Proposition 1993/94:226

Prop. 1993/94:226 Regeringens proposition 1993/94:226 Placering av medel som deponerats hos myndighet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att reglerna för placering


Utskottsberedning: -1993/94:BoU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:226 (pdf, 203 kB)

Proposition 1993/94:214

Regeringens proposition 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. Prop. 1993/94:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1994 Bengt Westerberg Görel Thurdin Miljö- och naturresursdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1993/94:BoU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1993/94:214 (pdf, 2129 kB)

Proposition 1993/94:203

Regeringens proposition 1993/94:203 Ändringar i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. Prop. 1993/94:203 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ---------------1993/94:UU23
Riksdagsbeslut (30 förslag): , , 15 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:203 (pdf, 22545 kB)

Proposition 1993/94:178

Regeringens proposition 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. Prop. 1993/94:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 1994 Carl Bildt Görel Thurdin Miljö- och naturresursdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag om att ett


Utskottsberedning: -1993/94:BoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1993/94:178 (pdf, 9465 kB)

Proposition 1993/94:144

Prop. 1993/94:144Regeringens proposition 1993/94:144 Bostadsbidrag för år 1995 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 1994 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i lagen 1993:737 om


Utskottsberedning: --1993/94:BoU16
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1993/94:144 (pdf, 453 kB)

Proposition 1993/94:135

Regeringens proposition 1993/94:135 Ungdomspolitik Prop. 1993/94:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 mars 1994 Carl Bildt Inger Davidson Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I Sverige finns i dag över en miljon ungdomar i åldern 15-24 år. Ungdomspolitikens


Utskottsberedning: ------1993/94:KrU31
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:135 (pdf, 3919 kB)

Proposition 1993/94:125

Regeringens proposition 1993/94:125 Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. Prop. 1993/94:125 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: ------------------1993/94:AU22 1993/94:BoU23 1993/94:BoU24 1993/94:FiU21 1993/94:FöU11 1993/94:JoU28 1993/94:JuU22 1993/94:KrU34 1993/94:NU28 1993/94:SfU22 1993/94:UbU19 1993/94:UU29
Riksdagsbeslut (36 förslag): , , 18 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:125 (pdf, 626 kB)

Proposition 1993/94:120

Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till den lagstiftning som krävs för att Sverige skall uppfylla de åtaganden som följer av att Sverige den 17 juni 1993 ratificerat Förenta nationernas konvention mot kemiska vapen. Vad som i första hand krävs är regler som säkerställer att Sverige


Utskottsberedning: -----1993/94:UU12
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:120 (pdf, 3771 kB)

Proposition 1993/94:105

Regeringens proposition 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1993/94 Prop. 1993/94:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 1993 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --------------------------------------------1993/94:AU7 1993/94:BoU12 1993/94:FiU11 1993/94:FöU7 1993/94:JoU18 1993/94:KrU10 1993/94:KU26 1993/94:LU18 1993/94:NU13 1993/94:SkU21 1993/94:TU20 1993/94:UbU3 1993/94:UbU4 1993/94:UU13
Riksdagsbeslut (87 förslag): , , 44 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:105 (pdf, 1565 kB)

Skrivelse 1993/94:96

Regeringens skrivelse 1993/94:96 Redogörelse för svenska företags verksamhet i Sydafrika Skr. 1993/94:96 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 november 1993 Carl Bildt Ulf Dinkelspiel Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehållI skrivelsen lämnas en redogörelse för svenska


Utskottsberedning: 1993/94:UU11 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1993/94:96 (pdf, 287 kB)