Dokument & lagar (37 träffar)

Proposition 2018/19:1

Utdrag: Regeringens proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2019. Stockholm den 9 november 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Budgetpropositionen innehåller


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU2 2018/19:CU1 2018/19:FiU1 2018/19:FiU2 2018/19:FiU3 2018/19:FiU4 2018/19:FiU5 2018/19:FöU1 2018/19:JuU1 2018/19:KrU1 2018/19:KU1 2018/19:MJU1 2018/19:MJU2 2018/19:NU1 2018/19:NU2 2018/19:NU3 2018/19:SfU1 2018/19:SfU2 2018/19:SfU3 2018/19:SfU4 2018/19:SkU1 2018/19:SoU1 2018/19:TU1 2018/19:UbU1 2018/19:UbU2 2018/19:UU1 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (135 förslag): 9 avslag, 123 bifall, 3 saknar beslutsinformation
Sista motionsdag: 2018-11-30

Proposition 2018/19:1 (pdf, 31799 kB)

Proposition 1994/95:230

Regeringens proposition 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Prop. 1994/95:230 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Mona Sahlin Margareta Winberg Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram


Utskottsberedning: -1995/96:BoU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1994/95:230 (pdf, 8526 kB)

Proposition 1994/95:219

Prop. 1994/95:219 Regeringens proposition 1994/95:219 Enhetlig räntesättning och finansiering av statliga bostadslån m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 april 1995 Mona Sahlin Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att


Utskottsberedning: -------1994/95:BoU20
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:219 (pdf, 1773 kB)

Proposition 1994/95:218

Regeringens proposition 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 1995 Mona Sahlin Anders Sundström Arbetsmarknadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Arbetsmarknaden präglas nu av den konjunkturuppgång som kännetecknar


Utskottsberedning: ---------------------------------1994/95:AU15 1994/95:BoU21
Riksdagsbeslut (66 förslag): , , 33 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1994/95:218 (pdf, 2856 kB)

Proposition 1994/95:208

Prop. 1994/95:208 Regeringens proposition 1994/95:208 Beslutanderätten i fråga om kyrkliga kulturminnen Prop. 1994/95:208 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Margot Wallström Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1994/95:KrU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:208 (pdf, 402 kB)

Proposition 1994/95:177

Regeringens proposition 1994/95:177 Turistpolitik Prop. 1994/95:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Sten Heckscher Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Målet för turistpolitiken är att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som


Utskottsberedning: ----1994/95:KrU28
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1994/95:177 (pdf, 753 kB)

Proposition 1994/95:166

Regeringens proposition 1994/95:166 Finansiering m.m. av lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet Prop. 1994/95:166 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 februari 1995 Lena Hjelm-Wallén Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram


Utskottsberedning: ------1994/95:BoU17
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1994/95:166 (pdf, 2250 kB)

Proposition 1994/95:135

Regeringens proposition 1994/95:135 Ändrade ersättningsregler i lagen 1983:292 om införande av vattenlagen 1983:291 Prop. 1994/95:135 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 januari 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1994/95:BoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:135 (pdf, 900 kB)

Proposition 1994/95:110

Prop. 1994/95:110 Regeringens proposition 1994/95:110 Bidrag för information om Sverige i samband med världsmästerskapen i friidrott i Göteborg år 1995 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 november 1994 Mona Sahlin Marita Ulvskog Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1994/95:KrU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:110 (pdf, 99 kB)

Proposition 1994/95:106

Regeringens proposition 1994/95:106 Ändrat ikraftträdande av ändringar i plan- och bygglagen, m.m. Prop. 1994/95:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 1994 Ingvar Carlsson Anna Lindh Miljö- och naturresursdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1994/95:BoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:106 (pdf, 173 kB)

Proposition 1994/95:105

Regeringens proposition 1994/95:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1994/95 Prop. 1994/95:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 1994 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ----------------1994/95:AU14 1994/95:FiU11 1994/95:FiU27 1994/95:JoU13 1994/95:KrU8 1994/95:KU31 1994/95:NU14 1994/95:SfU11 1994/95:SoU12 1994/95:TU15 1994/95:UbU7 1994/95:UU13
Riksdagsbeslut (32 förslag): , , 16 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:105 (pdf, 698 kB)

Proposition 1994/95:104

Prop. 1994/95: Prop. 1994/95:104 Regeringens proposition 1994/95:104 Rätt för ett dotterbolag bildat av SBAB att fatta myndighetsbeslut i vissa lånefrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 november 1994 Mona Sahlin Jörgen Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1994/95:BoU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:104 (pdf, 163 kB)

Proposition 1994/95:74

Prop. 1994/95:74 Regeringens proposition 1994/95:74 Återlämnande av kulturföremålProp. 1994/95:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 1994 Ingvar Carlsson Margot Wallström Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till


Utskottsberedning: -1994/95:KrU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:74 (pdf, 2422 kB)

Proposition 1994/95:64

Regeringens proposition 1994/95:64 Ändring av lagen 1986:1242 om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt Prop. 1994/95:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 1994 Ingvar Carlsson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1994/95:BoU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:64 (pdf, 202 kB)

Proposition 1994/95:3

Regeringens proposition 1994/95:3 Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården Prop. 1994/95:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 1994 Carl Bildt Görel Thurdin Miljö- och naturresursdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: -1994/95:BoU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:3 (pdf, 4078 kB)

Proposition 1994/95:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten  Prop, för budgetåret 1995/96, m.m. 1994/95:150 kompletteringsproposition Enligt bestämmelsenia i 3 kap. 2 riksdagsordningen avger regeringen härmed sitt förslag till slutlig


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994/95:BoU21 1994/95:BoU22 1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:FiU28 1994/95:FiU29 1994/95:FiU30 1994/95:JoU24 1994/95:JuU26 1994/95:KU36 1994/95:KU49 1994/95:KU50 1994/95:NU28 1994/95:SkU41 1994/95:SoU21 1994/95:SoU24 1994/95:SoU27 1994/95:UbU22 1994/95:UU26 1995/96:KU1
Riksdagsbeslut (253 förslag): , , 128 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 42

Proposition 1994/95:150 (pdf, 23841 kB)

Proposition 1994/95:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1994/95:100 m Förslag till statsbudget för budgetåret Prop. 1995/96 1994/95:100 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994/95:AU10 1994/95:AU11 1994/95:AU12 1994/95:AU6 1994/95:AU7 1994/95:BoU10 1994/95:BoU11 1994/95:BoU12 1994/95:BoU13 1994/95:BoU14 1994/95:BoU16 1994/95:BoU17 1994/95:BoU18 1994/95:FiU10 1994/95:FiU12 1994/95:FiU13 1994/95:FiU14 1994/95:FiU15 1994/95:FiU16 1994/95:FiU17 1994/95:FiU18 1994/95:FiU19 1994/95:FiU26 1994/95:FiU9 1994/95:FöU3 1994/95:FöU4 1994/95:FöU5 1994/95:FöU6 1994/95:JoU13 1994/95:JoU14 1994/95:JuU11 1994/95:JuU12 1994/95:JuU13 1994/95:JuU14 1994/95:JuU15 1994/95:JuU16 1994/95:JuU17 1994/95:JuU18 1994/95:JuU19 1994/95:KrU10 1994/95:KrU11 1994/95:KrU12 1994/95:KrU13 1994/95:KrU14 1994/95:KrU16 1994/95:KrU17 1994/95:KrU18 1994/95:KrU19 1994/95:KrU20 1994/95:KrU21 1994/95:KrU22 1994/95:KrU23 1994/95:KrU24 1994/95:KrU25 1994/95:KrU26 1994/95:KrU27 1994/95:KrU28 1994/95:KrU9 1994/95:KU32 1994/95:KU34 1994/95:KU35 1994/95:KU36 1994/95:KU37 1994/95:KU38 1994/95:KU39 1994/95:KU40 1994/95:LU19 1994/95:LU20 1994/95:LU21 1994/95:LU22 1994/95:LU23 1994/95:NU15 1994/95:NU17 1994/95:NU18 1994/95:NU19 1994/95:NU20 1994/95:NU22 1994/95:SfU10 1994/95:SfU12 1994/95:SfU13 1994/95:SkU20 1994/95:SkU22 1994/95:SkU23 1994/95:SoU15 1994/95:TU10 1994/95:TU11 1994/95:TU12 1994/95:TU13 1994/95:TU14 1994/95:TU16 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU20 1994/95:TU21 1994/95:TU22 1994/95:TU23 1994/95:TU24 1994/95:TU25 1994/95:TU26 1994/95:UbU10 1994/95:UbU11 1994/95:UbU12 1994/95:UbU13 1994/95:UbU14 1994/95:UbU15 1994/95:UbU9 1994/95:UU14 1994/95:UU15 1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (1714 förslag): , , 863 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:100 (pdf, 106181 kB)

Proposition 1993/94:240

Prop. 1993/94:240Regeringens proposition 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: -1993/94:KrU35
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:240 (pdf, 601 kB)

Proposition 1993/94:228

Prop. 1993/94:228 Regeringens proposition 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag,


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU20
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:228 (pdf, 872 kB)

Proposition 1993/94:226

Prop. 1993/94:226 Regeringens proposition 1993/94:226 Placering av medel som deponerats hos myndighet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att reglerna för placering


Utskottsberedning: -1993/94:BoU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:226 (pdf, 203 kB)
Paginering