Dokument & lagar (37 träffar)

Proposition 2018/19:1

Utdrag: Regeringens proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2019. Stockholm den 9 november 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Budgetpropositionen innehåller


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU2 2018/19:CU1 2018/19:FiU1 2018/19:FiU2 2018/19:FiU3 2018/19:FiU4 2018/19:FiU5 2018/19:FöU1 2018/19:JuU1 2018/19:KrU1 2018/19:KU1 2018/19:MJU1 2018/19:MJU2 2018/19:NU1 2018/19:NU2 2018/19:NU3 2018/19:SfU1 2018/19:SfU2 2018/19:SfU3 2018/19:SfU4 2018/19:SkU1 2018/19:SoU1 2018/19:TU1 2018/19:UbU1 2018/19:UbU2 2018/19:UU1 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (135 förslag): 9 avslag, 123 bifall, 3 saknar beslutsinformation
Sista motionsdag: 2018-11-30

Proposition 2018/19:1 (pdf, 31799 kB)

Proposition 1995/96:224

Regeringens proposition 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Jörgen Andersson Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att


Utskottsberedning: ---1996/97:BoU4 1996/97:JoU1
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1995/96:212

Regeringens proposition 1995/96:212 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att giltighetstiden


Utskottsberedning: -1996/97:BoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:189

Regeringens proposition 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 1996 Ingela Thalén Marita Ulvskog Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att

Följdmotioner: 12

Proposition 1995/96:188

Regeringens proposition 1995/96:188 Avgifter enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 1996 Ingvar Carlsson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändringar


Utskottsberedning: -1995/96:BoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:186

Regeringens proposition 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Anna Hedborg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för bostadsbidrag. Förslagen


Utskottsberedning: -1995/96:BoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1995/96:161

Prop. 1995/96:161 Regeringens proposition 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 Prop. 1995/96:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1996 Thage G Peterson Margot Wallström Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: ------------1995/96:KrU12
Riksdagsbeslut (24 förslag): , , 12 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1995/96:144

Regeringens proposition 1995/96:144 Vissa internationella ungdomsfrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 1996 Lena Hjelm-Wallén Marita Ulvskog Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ansvaret för genomförandet av EU:s ungdomsutbytesprogram


Utskottsberedning: --1995/96:KrU10
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:111

Regeringens proposition 1995/96:111 Finansiering av en världskongress år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 1995 Ingvar Carlsson Marita Ulvskog Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1995/96:KrU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:105

Regeringens proposition 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Prop. 1995/96:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 1995 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------1995/96:AU12 1995/96:BoU13 1995/96:FiU10 1995/96:FiU11 1995/96:FöU3 1995/96:JoU19 1995/96:JuU25 1995/96:KrU13 1995/96:KU33 1995/96:LU28 1995/96:NU18 1995/96:SfU5 1995/96:TU15 1995/96:UbU7
Riksdagsbeslut (103 förslag): , , 52 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1995/96:101

Regeringens proposition 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 1996 Ingela Thalén Jörgen Andersson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor


Utskottsberedning: ---1995/96:BoU10
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1995/96:78

Regeringens proposition 1995/96:78 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 1995 Ingvar Carlsson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag i fråga om ansvaret för fastighets-


Utskottsberedning: -1995/96:BoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:71

Regeringens proposition 1995/96:71 Ändringar i pliktexemplarslagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1993:1392 om pliktexemplar


Utskottsberedning: -1995/96:KrU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:67

Regeringens proposition 1995/96:67 Användningen av vissa medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995 Mona Sahlin Jörgen Andersson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att


Utskottsberedning: -1995/96:BoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:47

Regeringens proposition 1995/96:47 Vissa ändringar i föräldrabalken Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att överförmyndarnämnderna och överförmyndarna


Utskottsberedning: --1995/96:BoU4 1995/96:LU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:38

Regeringens proposition 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 1996 Mats Hellström Jan Nygren Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I Skåne har det under en längre tid funnits en mycket bred enighet


Utskottsberedning: ---1995/96:BoU9
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1995/96:17

Regeringens proposition 1995/96:17 Ändringar i bostadsrättslagen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 1995 Mona Sahlin Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås flera lagändringar i det huvudsakliga syftet


Utskottsberedning: -1995/96:BoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1993/94:240

Prop. 1993/94:240Regeringens proposition 1993/94:240 Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: -1993/94:KrU35
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1993/94:240 (pdf, 601 kB)

Proposition 1993/94:228

Prop. 1993/94:228 Regeringens proposition 1993/94:228 Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Bo Lundgren Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag,


Utskottsberedning: ----1993/94:BoU20
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1993/94:228 (pdf, 872 kB)

Proposition 1993/94:226

Prop. 1993/94:226 Regeringens proposition 1993/94:226 Placering av medel som deponerats hos myndighet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 mars 1994 Carl Bildt Anne Wibble Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att reglerna för placering


Utskottsberedning: -1993/94:BoU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1993/94:226 (pdf, 203 kB)
Paginering