Dokument & lagar (42 träffar)

Proposition 2018/19:1

Utdrag: Regeringens proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2019. Stockholm den 9 november 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Budgetpropositionen innehåller


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU2 2018/19:CU1 2018/19:FiU1 2018/19:FiU2 2018/19:FiU3 2018/19:FiU4 2018/19:FiU5 2018/19:FöU1 2018/19:JuU1 2018/19:KrU1 2018/19:KU1 2018/19:MJU1 2018/19:MJU2 2018/19:NU1 2018/19:NU2 2018/19:NU3 2018/19:SfU1 2018/19:SfU2 2018/19:SfU3 2018/19:SfU4 2018/19:SkU1 2018/19:SoU1 2018/19:TU1 2018/19:UbU1 2018/19:UbU2 2018/19:UU1 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (135 förslag): 9 avslag, 123 bifall, 3 saknar beslutsinformation
Sista motionsdag: 2018-11-30

Proposition 2018/19:1 (pdf, 31799 kB)

Proposition 2000/01:138

Regeringens proposition 2000/01:138 Överföring av fastighetstillbehör Prop. 2000/01:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i jordabalken, fastighetsbildningslagen,


Utskottsberedning: -2001/02:BoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:116

Regeringens proposition 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att giltighetstiden


Utskottsberedning: -2000/01:BoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:94

Regeringens proposition 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Prop. 2000/01:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Marita Ulvskog Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till de villkor


Utskottsberedning: ---------2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 26

Proposition 2000/01:48

Regeringens proposition 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser Prop. 2000/01:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 december 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: -2000/01:BoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:26

Regeringens proposition 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Prop. 2000/01:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2000 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om kommunernas bostadsförsörjnings-


Utskottsberedning: --2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1995/96:224

Regeringens proposition 1995/96:224 Följdfrågor med anledning av den ändrade länsindelningen i Skåne m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 1996 Göran Persson Jörgen Andersson Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att


Utskottsberedning: ---1996/97:BoU4 1996/97:JoU1
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1995/96:212

Regeringens proposition 1995/96:212 Fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att giltighetstiden


Utskottsberedning: -1996/97:BoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:189

Regeringens proposition 1995/96:189 Statlig garanti för anordnande av olympiska sommarspel i Sverige år 2004 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 1996 Ingela Thalén Marita Ulvskog Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att

Följdmotioner: 12

Proposition 1995/96:188

Regeringens proposition 1995/96:188 Avgifter enligt lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 1996 Ingvar Carlsson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändringar


Utskottsberedning: -1995/96:BoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1995/96:186

Regeringens proposition 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Anna Hedborg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för bostadsbidrag. Förslagen


Utskottsberedning: -1995/96:BoU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1995/96:161

Prop. 1995/96:161 Regeringens proposition 1995/96:161 En radio och TV i allmänhetens tjänst 1997-2001 Prop. 1995/96:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1996 Thage G Peterson Margot Wallström Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: ------------1995/96:KrU12
Riksdagsbeslut (24 förslag): , , 12 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1995/96:144

Regeringens proposition 1995/96:144 Vissa internationella ungdomsfrågor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 1996 Lena Hjelm-Wallén Marita Ulvskog Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ansvaret för genomförandet av EU:s ungdomsutbytesprogram


Utskottsberedning: --1995/96:KrU10
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:111

Regeringens proposition 1995/96:111 Finansiering av en världskongress år 1996 om kommersiell sexuell exploatering av barn Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 november 1995 Ingvar Carlsson Marita Ulvskog Civildepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1995/96:KrU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:105

Regeringens proposition 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Prop. 1995/96:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 1995 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------1995/96:AU12 1995/96:BoU13 1995/96:FiU10 1995/96:FiU11 1995/96:FöU3 1995/96:JoU19 1995/96:JuU25 1995/96:KrU13 1995/96:KU33 1995/96:LU28 1995/96:NU18 1995/96:SfU5 1995/96:TU15 1995/96:UbU7
Riksdagsbeslut (103 förslag): , , 52 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1995/96:101

Regeringens proposition 1995/96:101 De ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 1996 Ingela Thalén Jörgen Andersson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor


Utskottsberedning: ---1995/96:BoU10
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1995/96:78

Regeringens proposition 1995/96:78 Ansvaret för fastighetsbildningsverksamheten, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 1995 Ingvar Carlsson Anna Lindh Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag i fråga om ansvaret för fastighets-


Utskottsberedning: -1995/96:BoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:71

Regeringens proposition 1995/96:71 Ändringar i pliktexemplarslagen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Ylva Johansson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen 1993:1392 om pliktexemplar


Utskottsberedning: -1995/96:KrU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:67

Regeringens proposition 1995/96:67 Användningen av vissa medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995 Mona Sahlin Jörgen Andersson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att


Utskottsberedning: -1995/96:BoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:47

Regeringens proposition 1995/96:47 Vissa ändringar i föräldrabalken Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att överförmyndarnämnderna och överförmyndarna


Utskottsberedning: --1995/96:BoU4 1995/96:LU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Paginering